Tino Sanandaji: Flyktinginvandring förvärrar resursbrist i vården, och de politiker som hävdar motsatsen försöker lura er.

Ny detaljerad rapport om vårdkonsumtion bekräftar att både ensamkommande och vuxna belastar vården mer. ”Invånare med flyktingbakgrund söker mer vård och har sämre hälsa än resten av befolkningen. Nu gör Västra Götalandsregionen (VGR) en samlad bedömning av behoven”

”Rapporten visar att invånare med flyktingbakgrund söker mer kroppslig vård än andra. De har också högre förekomst av diagnoserna fetma, högt blodtryck, diabetes, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, mag-tarmbesvär samt symtom i muskler och leder. Sjukdomarna ökar också snabbare än hos övriga invånare”

”Vuxna med flyktingbakgrund hade i genomsnitt fler besök i primärvård (35 procent högre), både besök hos läkare (62 procent) och hos annan personal (15 procent), samt besök i specialiserad somatisk öppenvård (26 procent) och vid akutmottagning (53 procent), jämfört med vuxna utan flyktingbakgrund”

Politikers senaste lögn är att invandring är nödvändigt för att lösa så kallad ”arbetskraftsbrist” i vården och att vården skulle kollapsa utan invandrare. Detta missbrukar människors svårighet att tänka strukturerad om demografi. Politiker ger vet att många inte är smarta nog att tänkta ett steg längre och inse att färre skulle utnyttja vården utan invandring samt att man helt enkelt skulle anställa andra.

För att flyktingar ska minska resursbrist måste de bidra med mer än de tar ut. Tvärtom bidrar gruppen med mindre skattepengar och färre vårdpersonal än sin befolkningsandel, och tenderar *dessutom* att ha sämre hälsa och utnyttja vården mer än sin befolkningsandel. Flyktinginvandring förvärrar resursbrist i vården, och de politiker som hävdar motsatsen försöker lura er.

Tino Sanandaji

Läs artikel i VGR FOKUS här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 En tanke på “Tino Sanandaji: Flyktinginvandring förvärrar resursbrist i vården, och de politiker som hävdar motsatsen försöker lura er.

  1. Carina Wennerbäck Ukalovic

    Äntligen, på tiden detta kommer fram, är alla papperslösa, illegala flyktingar medräknade, dom är många ska ni veta.?Kostnaderna, finns dom medräknade när vi talar om vad migrationen kostar? Svenska politiker har heller ingen konsekvensanalys av detta för sjukvården. Den idag redan överbelastade vården går många gånger på knäna. Vi har en sjukvård som idag inte ens lever upp till ordet vård, i vissa delar av vårdkedjan. Vi har en personal som ibland är totalt slutkörda. Själv har jag som tur är gått i pension efter 42år i vården. Jobbar enstaka timmar. När jag kommer ibland några extra timmar. Ser jag en personal som jag associerar till tomma fågelholkar. Dom är så slutkörda så dom nästan blir paralyserade. Vad ska man börja? Vilket rum var det? Vilken anhörig var på tur? Hur länge ska vi vänta? Telefonerna ringer, larmen ringer in. Mitt i allt detta med många gamla och allvarligt sjuka, så sjuka att vi måste också rädda liv. Sitter minst 50% som lika gärna kunde suttit på en vårdcentral istället. Men flera av dessa vägrar och blir då sittande kvar. Det är oftast dom minst sjuka som klagar på långa väntedier. Oftast yngre. Det är viktigt att samhället ger information till nyanlända vart man ska vända sig. Bara för att man lite krasslig behöver man inte uppsöka dom stora akutmottagningarna på sjukhusen. Det finns också något som heter egenvård, det fick jag lära mig som barn och ungdom själv och av föräldrar. Men det har uppenbarligen inte lärts ut till dagens unga eller nyanlända. En så enormt stor migration Sverige har haft sedan 2015 ger självfallet mycket större press på en redan pressad vård. När det gäller akutvården så ser det inte bättre ut från när jag började 2001 och slutade 2017. Arbetsmiljön är förfärlig. Det känns dom det bra släcks bränder, får du släkt kan du vänta att nästs kommer så gott som den första släkts. Självklart lider både patienterna och dom som jobbar av detta. Jag skulle beskriva arbetsmiljön som förfärlig.

    Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *