Är SL:s gasbussar säkra eller inte? Frågar man en mekaniker som servar och reparerar dem så säger han: “Faran är för stor. Jag kör hellre min familj med bilen om de ska någonstans.”

| 20 mars, 2019

Hur kan Stockholms Lokaltrafik köra omkring med gasbussar kan man fråga sig när varken chaufförer eller de som servar och reparerar dessa bussar har rätt utbildning?
Nu varnar en anonym mekaniker på bussbolaget Keolis som utför servisarbetet på SL:s bussar, denna mekaniker är så pass skärrad att den inte vill att familjen åker med dessa bussar.
Mekanikern säger: “Jag kör hellre min familj med bilen om de ska någonstans. Faran är för stor.”
Mekanikern fortsätter: “Kunskapen hos förarna och mekanikerna gör att man är spänd när man åker buss. Det är en fara både för oss och allmänheten. Jag avråder min familj att åka och kör hellre dem dit de ska.”

Att detta nu kommer på tal är på grund av bussolyckan vid Klaratunneln i Stockholm den 10 mars då en gasbuss blev övertänd på några få sekunder efter att den kört in i en balk innan tunneln. Efter detta har många ställt sig frågan hur säkra dessa bussar är.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth sade när han kallade till säkerhetsmöte efter bussbranden: “Detta var en mycket ovanlig olycka och den här typen av explosionsartad brand har vi inte sett tidigare. Det är tryggt att åka buss, men vi måste ständigt göra en säkerhetsbedömning.”

Men hur tryggt är det egentligen kan man fråga sig?
Lyssnar man på mekanikern så är det troligtvis rena turen att ingen allvarlig olycka redan hänt med någon av alla dessa bussar. För när mekanikern säger att på en av depåerna som har gasbussar i Stockholm är endast 5 av 20 mekaniker som servar dessa bussar har rätt utbildning för gasbuss, likadant ser det ut när det gäller busskörkort. Trots detta utför de reparationsarbeten till exempel på gassystem på biogasbussar.
Så än en gång, hur säkert är det med dessa gasbussar?

En mekaniker som vill vara anonym i rädsla för att bli avskedad när han säger: “Det är ingen som säger, undvik det här om du inte har utbildning för gas. Alla förväntas göra service och laga bussarna.”
Så, hur säkert är det att åka med någon av dessa gasbussar kan man fråga sig?
För inte nog med detta om outbildade mekaniker, även Tommy Carnebo vid Södertörns räddningstjänst har tidigare larmat om att det inte finns tillräckligt med kunskap hos räddningstjänsten om hur de ska agera vid olyckor där gasbussar är involverade.

Så, även om Tomas Eneroth säger att gasbussolyckan var ovanlig så är det kanske rena turen att ingen sådan olycka inträffat innan. För när Tommy Carnebo säger att när de från räddningstjänsten kommer till en olycksplats så vet de inte vilket håll säkerhetsventilen är vinklad åt. Han har också sagt att det är ett problem för oss att vi inte kan se på håll vilket drivmedel ett fordon går på. Det är alltså en arbetssäkerhetsfråga för räddningsvärnen också.
Av SL:s bussflotta på 2200 bussar är 320 biogasbussar, 299 av dem är av den modell som exploderade i Klaratunneln.

Den mekaniker som talar om detta säger att det är det är det höga trycket i systemet, att bussar fort måste ut i trafiken igen för att Keolis inte ska riskera att få vite av SL.
Mekanikern säger: “Det är lite hipp som happ hur det blir lagat så länge bussarna kommer ut i trafiken igen. Får vi in felrapporter från förarna och lagar det så testkörs sedan bussarna på ett område där man får köra max 20 kilometer i timmen, det motsvarar ju inte alls hur det ser ut i trafiken, säger mekanikern som menar att Keolis måste utbilda förare och fortbilda mekaniker i högre takt.”

Keolis har efter branden, på inrådan av av Haverikommissionen tagit in en extern aktör som ska göra en oberoende utredning om hur explosionen kunde ske och ta fram åtgärdsplaner. Det kan också komma att bli förändringar i förarutbildningen. Parallellt pågår det också en polisutredning gällande vållande till kroppsskada, arbetsmiljöbrott och vårdslöshet i trafik. Däremot vill inte Michael Svensson som är ansvarig över innerstadstrafiken i Stockholm på Keolis bekräfta att outbildade mekaniker utför arbeten på gasbussar.
Han säger: “Det låter jättekonstigt. Självklart ska man ha behörighet och veta vad man pysslar med när man sysslar med den här typen av bussar. Vi har blanketter som varje mekaniker ska signera över vad vilka reparationsarbeten de får och inte får göra.”

Men hur ska ni säkerställa att arbete inte utförs av outbildade mekaniker och vad tänker du när du hör uppgifterna frågar Aftonbladet?
Michael Svensson svarar: “Det är underhållschefen och arbetsledning på våra verkstäder som ska säkerställa att mekanikerna har rätt utbildning och utför rätt moment sett till vilken utbildning de har. Jag delar inte den bilden men självklart tar jag ett varv till för att säkerställa att det inte utförs arbeten på gasbussar av outbildade.”
Så en sista gång frågar jag om det är säkert med dessa gasbussar?

Om man betänker de uppgifter som kommit fram i dessa tidningsartiklar så skulle jag vilja säga att det är en fara för allmänheten att kommunala eller landsting får köra omkring med sådana bussar. Det är ju rena bomberna som åker omkring på våra gator och vägar.
Är det tvunget att det ska behöva hända en dödsolycka med många dödsoffer innan staten ser över säkerheten?
Om man tittar på en flygplansolycka så stoppas ofta all flygning med den plantypen om en olycka inträffar och innan det är utrett varför den inträffade.
Vore det inte bra om SL och övriga bussbolag med denna typ av buss gjorde samma sak medan utredningen pågår?
Eller är det så att både staten och SL lägger all skuld på chauffören som körde och inte bryr sig om övrig säkerhet?

https://www.aftonbladet.se/a/yvkppr…
https://www.expressen.se/…/mekanikernas-larm-outbildad-per…/