Lagrådet säger nej till regeringens terrorlag, den begränsar den grundlagsskyddade föreningsfriheten

| 20 mars, 2019

Det var i slutet av februari som regeringen kom med två lagförslag som skulle kriminalisera deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Men nu så ser det ut som om inget av dessa förslag kommer att läggas fram inför riksdagen då Lagrådet sagt nej till deltagande i terroristorganisation eftersom de bedömer att lagförslaget gör att den grundlagsskyddade föreningsfriheten begränsas.

Efter att lagförslaget så sändes det ut på remiss innan riksdagen skulle ta ställning till det, men nu ser det ut som om riksdagen inte kommer att få ta ställning till något då lagen begränsar en grundlagsskyddad rättighet.
Men Morgan Johansson verkar inte ge sig så lätt utan har nu bjudit in partierna bakom antiterroruppgörelsen för att diskutera frågan.

Johansson säger till Ekot: “Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt. Vi får naturligtvis analysera det för att se om det finns någon väg framåt i detta, om vi helt enkelt kan hitta andra vägar eller alternativa vägar.”
När Ekot då frågar: “Vad kan det finns för alternativa vägar?”
Så svarar Johansson: “Det vill jag inte spekulera i just nu. Men det vi gör i dag är att vi bjuder in de andra partierna som står bakom terroröverenskommelsen, det här är ett gemensamt lagstiftningsprojekt.”

Och enligt regeringens bedömning gäller inte föreningsfriheten om den verksamhet det handlar om är “olovlig”.
Och det är nog den skrivningen som Lagrådet slår ner på, regeringen skriver ingenting om demokratiska kriterier skulle ha någon betydelse för frågan. Och det kan göra att lagen i så fall kan missbrukas så att en regering kan förbjuda föreningar som misshagar dem, vilket i så fall skulle undergräva eller i värsta fall rasera demokratin.
Morgan Johansson menar dock att det bara är olika bedömningar som står mot varandra.

Han säger: “Den som utredde det här är ju själv domare i Högsta domstolen och menade ju att det här var inom ramen för föreningsfriheten. och detsamma menar ett stort antal andra rättsliga instanser. Och nu gör Lagrådet en annan bedömning.”
Men då frågar man sig om regeringens utredare år domare varför denne inte såg just detta om att lagförslaget inte hade några demokratiska kriterier i lagförslaget?

Eller kan det vara så att förslaget medvetet skrevs så att det skulle kunna användas mot exempelvis demokratiska partier?
Ja, det är kanske även detta som Lagrådet såg och slog ner på. För Socialdemokraterna skulle säkert inte säga något om vissa partier som de anser inte hör hemma i svensk politik förbjöds och vars medlemmar satts i fängelse.
Men det är bara för regeringen och dem som sitter med i antiterroruppgörelsen att göra om och göra rätt.

https://www.expressen.se/…/lagradet-sager-nej-till-regeri…/…
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…