Tino Sanandaji: Arbetsförmedlingen vägrar räkna på invandrares intäkter och kostnader, det enda de räknar på är ”sysselsättning”

| 20 mars, 2019

Arbetsförmedlingen är politiserad myndighet som ofta argerat som en förlängd arm av Socialdemokratin. Generaldirektör är Mikael Sjöberg, S-politiker som råkar vara Göran Perssons kusin och som Göran Persson råkade utnämna till generaldirektör.

När Mikael Sjöberg senare tog över Arbetsförmedlingen 2014 började de plötsligen föra en aktivismkampanj att kräva mer invandring, om och om igen. Urval ur Mikael Sjöberg(s) utspel

2014: ”Sverige behöver en nettoinvandring på 40000 människor”

2015: ”Invandringen bör permanentas på dagens rekordhöga nivåer. Det hävdar Arbetsförmedlingen i en ny rapport, som DN tagit del av. För för att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100.000 nya invandrare per år, säger Af:s generaldirektör”

2016: ”Arbetsförmedlingen: Sverige behöver stor invandring för att undvika arbetskraftsbrist”

2017: ”myndigheten anser att det finns behov av en positiv nettoinvandring”

2018: ”Arbetsförmedlingen: Utan invandringen hade företag tvingats fly”

2019, igår: ”Invandring krävs för att klara sysselsättningen”

Det är alltid samma inkorrekta argument som motbevisas på några rader. Välfärdens finansiering är fråga om självförsörjande som betalar skatt. Arbetsförmedlingen vägrar räkna på invandrares intäkter och kostnader, det enda de räknar på är ”sysselsättning”.

Det är oseriöst att likställa sysselsättning med självförsörjning utan att kolla hur mycket de betalar in och överhuvudtaget bär sina kostnader. En sysselsatt kan arbeta ett fåtal timmar, vara skatteförsörjd i ett dyra tärande program, leva på sjukförsäkring (ja, det räknas som sysselsatt) eller ha låg lön som inte räcker för de kostnader de genererar. Då leder invandring även av sysselsatta till att man förvärrar välfärdens finansiering.

Om Arbetsförmedlingens vill riskera era pensioner kan de börja med att räkna självförsörjning och skatter, inte fortsättas luras om “sysselsättning”.

Tino Sanandaji