Uppror mot lägre löner bland sjuksköterskor i Stockholm sprider sig

| 20 mars, 2019

“Sjuksköterskor på Södersjukhuset och Nya Karolinska i Stockholm, som hotar att säga upp sig i protest mot det nya arbetsgivaravtalet vilket innebär lägre lön, får nu stöd av 21 specialistsjuksköterskor.

Med det nya avtalet som ska träda i kraft i april riskerar sjuksköterskorna gå miste om åtskilliga tusen kronor i månaden. I dagsläget arbetar de utifrån en lönemodell som premierar jobb på obekväm arbetstid.”

Samhällsnytt…