Ilska i glesbygden efter Löfvens tal om butiksdöden på S-kongressen

| 25 mars, 2019

Lotta Gröning skriver i sin krönika att efter att folk hade hört vad Stefan Löfven sagt under sitt tal på socialdemokraternas partikonferens så började telefonen att ringa och meddelanden trilla in i mejlkorgen. Det var företagare i glesbygd som kämpade för att affären och macken inte skulle läggas ner och lämna orten för gott som ringde och mejlade henne. De var arga och menade att Löfvens ord om att de i regeringen lyckats stoppa butiks- och mackdöden i glesbygden var ett hån mot alla som lever i glesbygden, de som lever i verkligheten.

För Löfvens ord på S-kongressen är ännu ett tecken på att att landets högsta beslutsfattare inte har en aning om den verklighet som människor befinner sig i.
Lotta Gröning skriver: “Var Stefan Löfven har fått information om att butiksdöden är stoppad, vet jag inte. Men sanningen är snarare att butiksdöden pågår för fullt. Och värre lär det bli.”
Bogge Bolstad är en av dem som reagerade och han vet vad han talar om, han är mackägare i Storuman och har daglig kontakt med mackägare som kämpar för att kunna behålla sina företag.

Bara som upplysning säger han, en mack i glesbygden är ingen dygnet runt-öppen servicestation med fika och bullar, utan ofta en butik med en bensinpump utanför. Samtidigt står den står för nästan all service, den är ombud för paket och post, apotek, systembolag och ibland också betaltjänstombud.
Han fortsätter med att berätta att macken är ofta det sista som lämnar ett samhälle och därför behövs all kraft och idérikedom som finns för att kunna behålla den.
För det är inte bara den vardagliga servicen som försvinner i glesbygden, det är långt till sjukhus och vårdcentraler, där är ingen som har ansvar för kontanthanteringen längre.

Det som Löfven stolt talar om som något av socialdemokratins framgångar, nämligen välfärden, den kämpar små inlandskommunerna för att upprätthålla och har svårt att uppehålla den. Och de människor som bor i glesbygden befinner sig verkligen i landet utanför. De har ingen som för deras talan, däremot förväntas de av statsledningen att överlämna alla sina naturtillgångar till staten och bli exploaterade på alla möjliga sätt.

Och Långtidsutredningen 2015, ”Om demografins regionala utmaningar” visar att för de mest avlägsna kommunerna i inlandet kommer det att krävas inom en 40-årsperiod mycket stora skattehöjningar för att de ska klara service och överlevnad.
Lotta Gröning skriver “Det värsta i allt detta är att urbaniseringen inte är en självdrivande kraft, inget naturfenomen. Den är framkallad och beslutad av centrala politiker.”
Och missnöjet bara gror bland människor i hela landet. Ingen är nöjd med denna politik och det märks bland de allt mer glesnande socialdemokratiska skarorna på landsbygden.

Hon fortsätter skriva “I allt som staten gör misskrediteras landsbygden. Ta bara det kommunala utjämningsbidraget – inte nog med att miljarderna går till storstadskommuner som Malmö och Göteborg. Regeringen frånskriver också staten allt ansvar, de överlåter problemen till kommunerna genom att rika kommuner ska betala till fattiga kommuner. Vilket självklart skapar både konflikter, klyftor och gnäll om bidragsberoende. Istället för att staten fördelar pengarna rättvist över landet.”
Löfven sade också i sitt tal på S-kongressen att det tar flera år att minska klyftorna mellan stad och land.
Och så är det kanske, om nu inte folk utanför tullarna snart har fått nog.

För det pågår ett inlandsuppror, missnöjet gror bland människor i hela landet. Allt fler svenska medborgare inser att det är omöjligt att ha en regering och riksdag som bara prioriterar några få storstäder, och som inte ens där lyckas upprätthålla det starka och trygga samhället.
Det är dags att meddela regeringen och styrande i Stockholm att vi landsbygdsbor har fått nog av skattehöjningar och påslag bara för att vi valt att bo långt från tunnelbanor och pendeltåg.
Det är dags att meddela att det är dags för dem att leverera innan vi väljer att avsätta dem från deras välbetalda arbeten.

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/lofvens-tal-om-butiksdoden-vacker-ilska-i-glesbygden/?fbclid=IwAR2buJw9qL31JBc-oqZhC4Z3U6oeIuCiOGFe1R_Yl-ox2JrZvRpblptXhH0

1 En tanke på “Ilska i glesbygden efter Löfvens tal om butiksdöden på S-kongressen

  1. P Eriksson

    Varje artikel som kommer från Lotta Gröning är ett bevis på att den svenska journalistkåren består av Pk- zombies. Lotta Grönings journalistik innehåller allt det som i alla fall jag saknar hos mainstream media, relevans, saklighet och framförallt ett kritiskt granskande som “vanligt folk” kan känna delaktighet i. Tack Lotta Gröning ! Får du ta skit för att du vågar representera pöbeln från dina kolleger, så får du en virtuell kram av mig…

Kommentarer är stängda.