Jenny Sonesson: LIBERALISMEN ÄR STÖRRE ÄN DN

| 29 mars, 2019

Rättning i leden anbefaller Per Svensson på DNs ledarsida idag och tar LNBs chef Svend Dahl i örat. Fy, fy fy för att tänka utanför DNs trånga box och skriva två artiklar om hur mittenpolitiken i Danmark och Österrike samarbetat med Dansk folkeparti respektive FPÖ och diskutera om Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb faktiskt kan ha rätt: ”Ska mittenpolitiken överleva måste du göra en Kurz.” För mig är liberalism just detta. Att inte vara dogmatiskt dömande som Svensson utan våga tänka fritt och nyfiket som Dahl. Självklart ska Dahls resonemang kunna kritiseras men gör det då med faktabaserad argumentation. Inte med patetiska påståenden om att man inte är liberal om man ifrågasätter DNs linje.

I kommande nummer av Axess har jag en essä om liberal nationalism. Ja, det begreppet finns men är bortglömt i Sverige och särskilt på DN. John Stuart Mill räknas till exempel till denna idétradition. Tål att upprepas igen och igen att liberalismen är större än DNs ledarsida och att Per Svensson inte är liberalismens överstepräst som kan skicka bannbullor till avfällingar. Liberalismen ska sparka åt höger men även till vänster.

Jenny Sonesson, på Facebook