Fungerar den skånska sjukvården när operationsköerna ökat med 150 procent på fem år?

| 1 april, 2019

Vad är det för fel med sjukvården i Skåne?
För något är fel när man läser att de som väntat i operationsköerna mer än 90 dagar har ökat med 150 procent de sista fem åren.
I januari 2014 var de som väntar mer än 90 dagar
2 423, i januari i år är siffran 6 110.

Chefssjuksköterska vid Skånes Universitetssjukhus (Sus) David Sparv säger: ”För alla oss som jobbar i vården , är det ytterst patienterna som drabbas och det vill vi motverka.”
En orsak till att köerna ökar är att att det råder stor brist på sjuksköterskor sedan många sagt upp sig vilket gör att operationssalar måste hållas stängda.

Sus skulle i nuläget behöva anställa 200 sjuksköterskor för att komma upp i full operationskapacitet.
David Sparv säger alltså att det behöver anställas sjuksköterskor för att återfå full kapacitet.
Men hur ska det gå till när sjuksköterskorna säger upp sig på grund av dålig arbetsmiljö och för dålig lön?

När regionen försöker spara in pengar på alla möjliga vis?
Facket har begärt kraftiga lönepåslag för skickliga sjuksköterskor men hur går det ihop med sparkraven som region Skåne hela tiden lägger på sjukvården?
Så hur menas det att de ska klara upp detta akuta läget?

Det räcker inte med att de bara pratar om det, det räcker inte med att politikerna i regionen debatterar det?
För nu krävs det ordentliga krafttag från dem som sitter i bestämmande ställning innan allt deras förtroende är förbrukat. Och det räcker inte med att chefssjuksköterskan på Sus säger att vi står inför stora utmaningar.

Vi medborgare borde kunna kräva att vi får den vård bi behöver när vi betalar så mycket in i landstingsskatt som vi gör. Vi borde kunna få begära att vården vi betalar för är adekvat och omgående. Vi ska inte behöva riskera att dö i vårdköerna bara för att regionpolitikerna håller på att argumentera mot varandra och aldrig kommer fram till en långsiktig lösning av vårdproblemet.

https://www.fplus.se/skanska-operationskoerna-vaxe…/a/dO4PJA
https://www.sydsvenskan.se/…/cheferna-om-laget-i-varden-vi-…
https://www.svd.se/brist-pa-skoterskor–150-procent-fler-pa…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •