Hemtjänstpersonal stal pengar & ringar från äldre, kvinna dömd till 1,5 års fängelse

| 2 april, 2019

Det ska väl ändå vara tryggt och säkert för våra äldre, vara tryggt och säkert på våra äldreboende.
Men är det tryggt och säkert på dem?
Jo, det är säkert både tryggt och säkert på de flesta boendena, men man kan ifrågasätta varför de som anställer personal inte gör bakgrundskontroller på dem som söker arbete, om det är till fasta tjänster eller om det är timanställningar.
För när man läser om att en kvinna dömts till fängelse för stölder hos nio boenden på flera äldreboende i flera kommuner. Då förstår man att någon bakgrundskontroll inte gjorts, då förstår man att kommunerna struntar i detta på grund av svårigheterna att få tag på folk som vill ha dessa arbeten.

Det var tre stölder som hände under kort tid som blev kvinnans fall.
I juni 2018 försvann narkotikaklassade tabletter från ett äldreboende. Två månader senare försvann andra läkemedel vid två tillfällen från två olika vårdinrättningar.
Vårdpersonalen såg först stölderna som enskilda händelser, men när en internutredning gjordes så sågs ett mönster, det upptäcktes att den dömda kvinnan varit inne i nyckelskåpet vid samtliga stölderna. Polisen kopplades då in på fallet.
Det tog inte lång tid innan det upptäcktes att stöldhärvan var betydligt större än narkotikastölder. Vårdtagare hade upptäckt att de saknade smycken och pengar, saker som inte verkade finnas kvar i deras bostäder.

När sen polisen gjorde en husrannsakan hos den då utpekade timvikarien så hittade de misstänkt stöldgods som vårdtagarna eller deras anhöriga till dem senare kunde identifiera.
De bestulna äldre vårdtagarna bodde på vårdboenden i en rad olika platser i Sydsverige: Eslöv, Höör, Malmö, Svalöv och Kristianstad. Det gemensamma var att kvinnan varit inne i deras boenden för att utföra sitt arbete.
Under rättegången mot kvinnan sade åklagare Sandra Helgadottir Ingolfsson detta till kvinnan enligt Sydsvenskan: ”Det är svårt för de äldre att ta till sig att någon de måste lita på i vardagen stjäl från dem.”
Kvinnan blånekade till en början att hon stulit i förhör efter hennes gripande. Hon hävdade att hon handlat sakerna på second hand och att hon handlat smyckena billigt för att sen sälja dem vidare till ett företag som sysslade med nedsmältning av guld och andra ädla metaller.

Hon hävdade också att hon bytt till sig vissa ringar från en privatperson som en kollega introducerat henne för. Men helt plötsligt vänder kvinnan och erkänner en stöld.
Hon säger: ”Jag ångrade mig direkt efter jag tagit ringarna.”
Men det är inte första gången som kvinnan nämns i sammanhang angående stölder. I referenser från tidigare arbetsgivare som kvinnan har så nämns det att det förekommit läkemedelsstölder på hennes tidigare arbetsplatser.
Nar förhandlingarna i tingsrätten var klara frågade Sydsvenskans reporter enhetschefen som anställde kvinnan om hon inte tog referenser på kvinnan?
Enhetschefen svarade då: ”Jo, men det är svårt att få tag på personal. Jag gjorde mitt val och hon var inte den enda som var utpekad.”

Kvinnan dömdes nu i Lunds tingsrätt till 1,5 års fängelse för sex grova stölder och en stöld. Samtidigt frias hon från två grova stölder.
I tingsrättens dom går att läsa: ”Brottet är grovt eftersom XXX missbrukat en förtroendeställning och riktat brottet mot en målsägande som på grund av hög ålder befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Åklagaren har också gjort gällande att stöldbrotten ska bedömas som grova eftersom de utgjort ett led i en systematisk brottslighet.”
Att kvinnan döms för grov stöld motiverar tingsrätten med att offren är i hög ålder.
Men där är en sak som slår mig hårt och det är vad enhetschefen sade till Sydsvenskan. Jag tycker det är oförsvarligt argument om att där var fler som var utpekade för stölderna och att det är svårt att få tag på personal.

Man frågar sig onekligen om inte denna kvinna skulle bli entledigad från sitt uppdrag att anställa personal om hon som det verkar tar så lätt på vårdtagarnas trygghet och säkerhet?
För det är dock hon som enhetschef som har det yttersta ansvaret gentemot de äldre, det är hon som ska se till att det är laglydiga som anställs.
För hur skulle det vara om någon av dessa äldre hade kommit på en stöld när den begåtts och hemtjänstpersonalen då fått för sig att tysta den äldre vårdtagaren?
Nä jag säger bara att sådana argument som att det är svårt att få tag på personal och att hon var inte den enda som var utpekad inte håller i längden. Denna och de andra cheferna som anställt denna kvinna borde ställas till svars för vad de gjort.

Det minsta de borde få är en reprimand från kommunen, och de borde kanske alla bli av med arbetena för att de negligerat det som stod på kvinnans referenser.
I PRO i Kristianstad pratar medlemmarna ofta om just oron att bli utsatt för ett brott, och så sent som i förra veckan besökte en kommunpolis som gav tips och råd för hur de äldre ska resonera.
Men att freda sig mot bedragare och tjuvar i hemmet är svårt, i synnerhet om det rör sig om hemtjänstpersonal, vars arbetsuppgifter utförs i bostaden.
PRO delar med sig av är följande tips till läsarna: “Det handlar om att tänka på hur man släpper in folk, att när man lägger på luren om något känns konstigt. Att inte gå in på sitt bank-ID på uppmaning eller lämna ut koder eller personnummer, även om de säger att de ringer från banken.”

https://www.expressen.se/kvallsposten/hemtjanstpersonal-stal-pengar-och-ringar-fran-aldre/?fbclid=IwAR2VES-xmXlTi6KIFJIk1F3dtwTZWKH8ji2SoHG_IjQy4oC0Dx5HhjhzxAI