Transvården är den en ideologisk driven sjukvård?

Utan att kunna leda min frågeställning i bevis tar jag ut svängarna och säger: Ja det är den och den är det därför att vårt samhälles tankevärld bygger på känslor och bekräftelse och väldigt sällan på logik, orsak och verkan.

När det gäller transvården och könsdysfori har vi på bara några år kunnat se en enorm ökning. En ökning väldigt få ifrågasätter eller ställer kritiska frågor kring: Var det här lika vanligt som innan men doldes av att könsdyfori inte accepterades av vården? Varför tar vården stöd i resultat kring könsdysfori på undersökningar som huvudsakligen gäller personer födda som män som i mogen ålder fattat sitt beslut? Hur kan transvården luta sig mot dessa undersökningar i förhållande till barn som upplever könsdysfori? Är det verkligen rimligt? Men kanske framför allt, är det ansvarsfullt? Att påstå att nästan ingen ångrar sig, som transvården hävdar genom att ta stöd i undersökningar om vuxna män, och sedan använda det som garant i mötet med barn upplever i alla fall jag som oansvarigt.

Som de tiotal föräldrar skriver i länkad artikel:

”Det kan inte uteslutas att många av dem som upplever könsdysfori i grunden har en annan problematik, och att transsexualismen är en ”coping method”: man hittar en enkel förklaring till att man mår dåligt och känner sig annorlunda. Det gagnar ingen – och definitivt inte transrörelsen – om det om fem–tio år visar sig att ett stort antal unga personer av ideologiska skäl har blivit felaktigt behandlade, steriliserade och stympade.”

Som mycket annat i Sverige nu tas viktiga beslut grundat i en ideologi som ligger dom en våt grå filt över allt. De som motsätter sig förklaras omedelbart som intoleranta. Och att man gör det beror just på att känslor ställts i förgrunden. Vi har sett det ske i andra sammanhang, läs hjärtats politik. Men nu handlar det om barn som riskerar så mycket.

Läs i SvD här…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL: 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp