Nya larm från Karolinska sjukhuset: “Vi tvingas operera utan rockar och handskar”

| 8 april, 2019

Idag skriver Aftonbladet om nya larm inifrån Karolinska sjukhuset. Det är personal som tröttnat på försvunna operationsinstrument, de är trötta på instrument som kommer tillbaka smutsiga från steriliseringen. För en månad sen slog Aftonbladet-källor larm om situationen och sjukhusets egna rapporter stärker denna bild.
Avvikelserapporterna från 2018 och 2019 som rör steriltekniska avdelningen framträder en klar bild över instrument och utrustning som kontinuerligt försvinner, inte kommer fram i rätt tid till operationerna eller kommer fram smutsiga.

Bara under en veckas tid i månadsskiftet februari mars i år rapporterades det om ”väl synliga torkade blodrester på insidan av en gallercontainer på akutoperationsavdelningen.
”Fått vänta 45 minuter innan vi kan söva en barnpatient på grind av att det första operationsgallret är smutsigt. Detta hände på barnintensiven.”
”På en operationsavdelning hittades blodiga kompresser i genomräckningsskåpet.” Det är en patientsäkerhetsfråga.
I andra avvikelserapporter nämns smutsiga pincetter, saxar och hårstrån.

I januari skriver anställda om att det saknas engångsmaterial. I rapporten står det ”Vi har varit utan handskar och utan plastade operationsrockar under pågående operationer.”
Avvikelserapporten fortsätter med ”Avvikelsen beskriver en vanlig vardag för personalen på operationen.”
Detta är allvarliga avvikelser då kraven på sterila instrument är stenhård.
För att få märka produkten som steril ska den teoretiska sannolikheten för att det ska finnas mikroorganismer på dem vara mindre eller lika med en på miljonen.

Överläkare i region Uppsala Birgitta Lytsy som också är Sveriges specialist i vårdhygien säger: ”Av en miljon sterila peanger (en slags tång) får bara finnas en spor, en bakterie eller ett virus på en av dem.”
Så dessa avvikelserapporter är mycket allvarliga.
Lytsy understryker att instrument och medicinteknisk utrustning är en smittoväg och har man otur får man in en aggressiv bakterie i kroppen. En bakterie som en mördarbakterie.
Hon säger att sedan hon tillträdde som hygienläkare 2006 har hon aldrig sett sådana avvikelser.

Och sedan 2015 då hon systematiskt fått kopior på rapporterna så har hon inte haft sådana avvikelser.
Hon vill dock betona att ingen gör så här med flit.
Hon säger: ”Jag tror problemen handlar om de nya lokalerna och att de inte fått ordning på logistiken och flödet av instrumenten, och att de inte kommit till rätts med problemen eftersom avvikelserna fortsätter.”
Ingen på Karolinska sjukhuset vill ställa upp på en intervju med Aftonbladet men sjukhusets presstjänst skriver en kommentar om avvikelserna att steriltekniska avdelning är underbemannad efter flytten till den nya sjukhusbyggnaden.

Presstjänsten skriver också att avdelningarna med planerade barn- och vuxenoperationer har drabbats värst av problemen. Sjukhuset har dock gjort en del åtgärder de sista veckorna. Det handlar om omdisponering och rekrytering av personal. En tillfällig sterilenhet har inrättats sedan två veckor tillbaka, samtidigt kommer även Södertälje sjukhus tillfälligt att avlasta Sterilcentralen i Solna.
Karolinska sjukhuset säger att ingen patient ska ha kommit till skada, men där pågår utredningar om risk för vårdskada.

Där är dock en sak som Lytsy sade i denna artikel och det är att hon utan att tveka säger att ingen med flit utsatt patienter för fara och att allt handlar om nya lokaler och logistik. Jag tycker det låter underligt om inte sjukhuset och hon utrett alla som arbetar på Sterilcentralen.
För egen del tycker jag inte det är särskilt tillfredsställande förklaring, för även om det nog är en lokalfråga det rör dig om så handlar det inte enbart om
lokalerna eller logistiken. Jag menar ett det handlar också om att personalen på Sterilcentralen inte är uppmärksamma om vad de packar ner som sterilt, för hade de varit det hade inte det varit så många avvikelserapporter på så kort tid. Det handlar också om att sjukhusledningen inte reagerat i tid och inte kraftfullt nog.

https://www.aftonbladet.se/a/AdrgJM?fbclid=IwAR1QfNsETsg8vcl9FjfeQBk8lNy3PqeXcvrEtjOEFrOXZX00i89lsXMLt6M