Sven Otto Littorin: Att därför säga att “vi behöver ytterligare x miljoner invandrare för att klara de demografiska utmaningarna” är helt enkelt inte sant.

| 10 april, 2019

En fd statsminister har skrivit rapport. Vad jag förstår, utan att ha läst densamma, menar han dels fortsatt att vi måste jobba allt längre, dels att invandring (i allmänhet får man förmoda) är helt nödvändig för att klara demografin.

För mig är det att börja i fel ände, och att ha kommit till otillräckliga slutsatser.

Det är ett otvistligt faktum att försörjningskvoten i Sverige är besvärade, har varit besvärande under lång tid och dessutom utvecklas åt fel håll. Det innebär att allt färre ska försörja allt fler, vilket till slut inte är hållbart.

Det var en av de enkla grundsatserna för arbetslinjen: att vi är fler som behöver jobba och bidra till tillväxt och välstånd för att vi ska ha råd, idag och i morgon, med det vi som enskilda och som nation vill prioritera. Vi behöver sannolikt också, generellt sett, arbeta längre av samma skäl. Pensionsåldern sattes till 65 år i en tid när medellivslängden var nära 20 år kortare än den är i dag.

Min utgångspunkt är att man, för att öka täljaren i ekvationen, antalet personer som deltar på arbetsmarknaden (dvs jobbar), behöver gräva där man står. Försök få ut ungdomarna fortare från skolan och in i arbetslivet snabbare. Försök hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga att jobba så mycket de kan istället för att vara hemma som sjukskrivna eller förtidspensionärer. Se till att få personer med utländsk bakgrund integrerade i arbetslivet så fort det någonsin går. Förbättra matchningen. Slipa trösklar, kompensera för bristande produktivitet i vissa fall. Och så vidare och så vidare.

Arbetskraftsinvandring är ur detta perspektiv inget problem: det är ju människor som kommer hit för att arbeta i ett specifikt arbete som ingen annan utför. Det är inte bara inte ett problem – det är en fin lösning som innebär att vi tillför kompetens som inte finns här.

Men de asylsökande och andra som kommit de senaste åren hamnar inte i täljaren utan i nämnaren – dvs de ökar antalet invånare i Sverige utan att ingå i arbetskraften, vilket i sin tur leder till ännu mer försämrad försörjningskvot. Det är ohållbart, särskilt som inte bara demografin ställer stora krav på förändringar utan också genom att arbetslivet genomgår en allt snabbare strukturomvandling samtidigt.

Hade integrationen fungerat och de som kommit hit snabbt kommit in i arbetslivet så hade det förstås inte varit ett större problem, men så ser det alltså inte ut. Tvärtom tar det väldigt lång tid, beroende på bristande utbildning och erfarenheter som inte är relevanta för den svenska arbetsmarknaden, brister i valideringssystemet, klara brister i utbildningssystemet för nyanlända, problem med lönebildningen, de icke-existerande enkla jobben samt allmänna matchningsproblem.

Att därför säga att “vi behöver ytterligare x miljoner invandrare för att klara de demografiska utmaningarna” är helt enkelt inte sant. Det som är sant är att vi behöver fler som arbetar och betalar skatt. Men kopplingen däremellan är idag synnerligen svag. Och det spelar förstås ingen roll var de kommer ifrån som arbetar och betalar skatt: Röda, svarta, vita eller gula. Med eller utan konstiga efternamn. Muhammedaner, judar eller kristna. Bara de är med och jobbar och bidrar efter bästa förmåga.

Moderaterna har nyss tillsatt en integrationskommission, en slags Lindbeckkommission för att hitta vägar till att snabba på flödet in i täljaren i ekvationen – dvs göra skattebetalare och samhällsmedborgare av de som kommit hit på senare år. Det är mycket välkommet. Och mer välkommet än allmänna slängar om att “invandring är något nödvändigt bra” eller att “pensionsåldern bör höjas till 75”. Problematisering är helt enkelt nödvändigt om man ska kunna lösa samhällsproblem och inte bara posera med “goda värderingar”.

Sven Otto Littorin, på facebook


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL: