LÖFVEN, är kristna offer mindre värda än muslimska? Är det muslimska civilsamhällets röster mer värda än andras?

| 23 april, 2019

Socialdemokraterna kommer aldrig kritisera islam, det sa Stefan Löfven i en intervju igår. Det uttalandet har fått mig att fundera. Vad händer om vi aldrig kritiserar? Och vad var det Stefan Löfven egentligen sa? Och kanske allra viktigast, varför?

Frågor som omedelbart reses: Är kristna offer mindre värda än muslimska? Är det muslimska civilsamhällets röster mer värda än andras? Och vad för plats i samhället får dem som är kristna? Hedersvåldet då? Om Socialdemokraterna aldrig kommer kritisera islam hur blir det med alla kvinnor som dödats i namn av heder? Och är det verkligen rimligt att vi som sekulärt samhälle ska skydda en religion från granskning?

Sverige befinner sig i chock, både vad gäller dem kvinnor som dödas av sina män eller manliga släktingar på grund av de inte ärar islams dogmer. I vardagstal kallat för hederskultur. Detsamma gäller för skolor som tycker det är rimligt att ge efter för föräldrarnas krav på att deras flickor ska bära slöja i skolan, andra särkrav som separata badtider, speciella badkläder, böneutrop, rasism mot svenskar, förföljelse av våra judar med mera.

Istället för att hantera den verkligheten väljer alltså Stefan Löfven att ställa sig sida vid sida med delar av det vi aldrig borde acceptera. Väsentliga frågor och kritiska framförallt ska alltså sopas under mattan. Vi ska enligt Löfvens logik inte mobilisera kraft för att hantera den här negativa och ytterst skrämmande utveckling.

Den splittring som Stefan Löfven genom sitt uttalande spädde på betyder att det nu bara kommer bli värre. Kommer Socialdemokraterna exempelvis anslå pengar till dem som motverkar hedersvåldet? Eller ska han genom sin roll som statsminster fortsätta att relativisera hedersvåldet och inte minst, terrordåden? När nästa terrordåd i islams namn händer i Sverige, ska han alltså inte kritisera islam? Vad exakt är det då han ska fördöma?

Varför vill han skydda islam från kritik och granskning? För det är ju det han säger. Vad mer specifikt är det som gör att just islam ska skyddas. Jag vill veta det. Handlar det om att vara rädd om väljare?

Är det Muslimska Brödraskapets inflytande som talar? Islamism är extremism. Muslimska Brödraskapet har upprepat påkommits med att sprida extremism. De vill bygga en parallell struktur inom Sverige och i praktiken skilja islamiska intressen från samhället i övrigt. Ett slags muslimskt civilsamhälle. Om det vore odelat gott för det muslimska samhället vore det inga problem. Om det vore odelat gott för samhället i övrigt, vore det inga problem. Men det är ju inte odelat gott. Det har gång efter annan visat sig. Vi behöver snarare lyfta fram allvaret i detta för att stå upp för våra egna värden och inte minst för dem som flytt islams förtryck och kontroll.

Sedan undrar jag hur Stefan Löfven ska förhålla sig till att avhopp från islam i 13 länder i världen är det samma som dödsstraff? Även om ett avhopp i Sverige inte innebär att du tilldöms ett dödsstraff betyder inte det för alla att de bara kan lämna islam om de så skulle önska. Vad ska hända dem om vi har statsminister som i akt mening säger att han aldrig kommer kritisera islam. Att aldrig kritisera islam betyder också att aldrig dess gärningar.

Den muslimska minoriteten i Sverige växer och beräknas inom några år vara den största i Västeuropa. Borde inte därför frågan om islams politiska uttryck bli allt viktigare? Eller är det meningen att den ohämmat ska få växa sig starkare?

Det kräver faktiskt en större medvetenhet, inte en mindre. Vi befinner oss också i en genomgripande förändringsprocess. Den bör vi inte underskatta, och framför allt inte den islamistiska/politiska. Det här ställer stora krav på vårt samhälle men har vi verkligen beredskapen? Som Stefan Löfven uttalar sig kan jag bara säga nej. För om det blir som han önskar så kommer kritik som måste framföras inte göra just det. Det betyder att vi ska tvingas att acceptera skillnader i värderingar som inte går att överbrygga. Det betyder att vi kommer låtsas om att islam är detsamma som svenska värderingar.

Jag pratar inte om att de måste uppfostras utan jag pratar om vår insikt, om att ett “vi” och “dem” existerar och att det kräver regler för hur vi kan bete oss och agera tillsammans trots våra skillnader. Men allt detta blir rakt omöjligt om vi inte kommer kritisera islam men gärna vårt levnadssätt.


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp