När Sörmlands sjukhus inreder “stilla rum” blir de utan religiösa symboler

| 26 april, 2019

Elinor Sundén (V) är ledamot i regionfullmäktige och vill att region Sörmland utreder hur sjukhusens andaktsrum kan bli “religiöst neutrala”. Det gjorde hon samtidigt som vi kunde avslöja att Nyköpings församling inte på många år betalat någon hyra för sjukhuskyrkan. Hyran för andaktsrummen betalas av skattebetalarna.

Hur kan ett andaktsrum bli religiöst neutralt? Detta “lägga sig på rygg på golvet och blotta strupen för islam” är en skymf mot andra religioner i Sverige. Religion och religion, islam är inte en religion, det är en ideologi.

Kyrkoherde Lars Viper, Nyköping, betonar det kristna grunduppdraget om omsorg om de sjuka och däri är arbetet i sjukhuskyrkan en grundbult och att sjukhuskyrkan finns till för alla.

Sjukhuskyrkorna ska i framtiden förändras. Länets sjukhus byggs om och i samband med detta ska ska det finnas ett “stilla rum” med intilliggande expedition för sjukhuskyrkan, enligt Lars Viper.

– I det stilla rummet kommer det inte att finnas synliga religiösa symboler, men det kommer att finnas symboler att ta fram vid behov, uppger han.

Det tycker Elinor Sundén (V) kan vara ett steg i rätt riktning. Hon vill “att alla ska känna sig välkomna och bekväma” att besöka sjukhusens stilla rum genom att vara mer “religiöst neutrala”.

Elinor Sundén (V) säger att hon inte vet något om hur framtidens stilla rum ska utformas och att hon vill veta mer.

– Men det låter intressant.

Det låter intressant? Intressant blir det när det ropas Allahu Akbar i det “stilla rummet” samtidigt som vanliga kristna försöker få en “stilla stund”.

Viper översatt från engelska blir huggorm (Vipera berus).

Jan-Ove Malmgren
https://www.sn.se/nyheter/eskilstuna/sjukhuskyrkor-ska-forandras-sm4863566.aspx