Tjernobylkatastrofen var “BRA för miljön”, enligt FN-studie

| 28 april, 2019

Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl var faktiskt bra för miljön, eftersom djurlivet över tiden utvecklades, visar en ny FN-rapport.

Olyckan i Tjernobyl inträffade natten till lördagen den 26 april1986 klockan 01.23.45 (lokal tid) när reaktor fyra i utkanten av staden Prypjat förstördes genom en explosion och ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa.

Orsaken till olyckan var en kombination av reaktortypens konstruktion och den mänskliga faktorn. Personalen stängde av flera säkerhetssystem i strid med gällande regler för att kunna genomföra vissa tester.

Katastrofen ägde rum under det kalla kriget och världen var rädd för en nukleär apokalyps.

Men enligt en FN-undersökning har den förbjudna zonen paradoxalt sett blivit en unik fristad för biologisk mångfald.

I FN: s Tjernobylforums dokument, Tjernobyls arv: Hälsa, miljö och socioekonomisk inverkan, lyder texten: “Återhämtningen av drabbade biotoper i den förbjudna zonen har underlättats genom att mänskliga aktiviteter avlägsnades, t.ex. upphörande av jordbruks- och industriaktiviteter.  

Tack vare detta har populationen av många växter och djur så småningom ökat och utvidgats och de nuvarande miljöförhållandena har haft en positiv inverkan på biotopen i den förbjudna zonen.

“Zonen har i själva verket paradoxalt sett blivit en unik fristad för biologisk mångfald.”

Det är sant att de radioaktiva ämnen som släpptes ut av olyckan hade många omedelbara skadliga  effekter på växter och djur som levde inom 20-30 km från Tjernobyls kraftverk vid olyckstillfället.

Däremot finns inga rapporter om sådana strålningsinducerade effekter hos växter och djur utanför den förbjudna zonen.

För växter och djur som utsattes för höga strålningsdoser nära reaktorn skedde en ökning av dödligheten och en minskning av populationen.

Under de första åren efter olyckan uppvisade växter och djur i den förbjudna zonen genetiska defekter och det förekommer fortfarande rapporter om genetiska avvikelser i växter och djur idag.

Men genom åren när radioaktivitetsnivån minskat har biologiska populationer återhämtat sig.

Även om djurlivet nu blomstrar i det nu övergivna området, ledde katastrofen också till en världsomspännande förändring av attityd till kärnkraft.

Ett antal länder folkomröstade efter olyckan angående kärnkraftens vara eller icke vara.

I Sverige folkomröstades det om kärnkraftens framtid redan 1980, efter olyckan i Harrisburg.

Italien höll 1987 en folkomröstning i kölvattnet av Tjernobylolyckan och började sedan avveckla sina kärnkraftverk 1988. Trots att beslutet faktiskt revs upp 2008 av regeringen folkomröstade man ånyo 2011 där italienarna då visade en stark motvilja mot kärnkraft.

Tjernobylolyckan ledde till skapandet av ett federalt miljöministerium i Tyskland.

Motståndet mot kärnkraft i Tyskland växte sig allt starkare vilket kulminerade i den dåvarande Schröder-regeringens beslut att Tyskland skulle upphöra med användningen av kärnkraft. Valet blev i stället en kraftig expansion av koleldade kraftverk.

Jan-Ove Malmgren
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/774758/chernobyl-disaster-un-study-good-for-environment-nuclear-disaster-anniversary-ussr
Bild: Igor Kostyn/Getty Images