MASKERING, NEJ TACK!

| 29 april, 2019

I dag träder en ny lag om maskeringsförbud i kraft i Sri Lanka. Förbudet inkluderas även av ett förbud mot det heltäckande muslimska plagget burka. Förbudet motiveras av säkerhetsskäl och är också svar på det terrordådet som helt nyligen krävde 250 människors liv och 500 skadade.

Danmark är ett annat land som infört maskeringsförbud. I Danmark var införandet av maskeringsförbudet inte en kontroversiell fråga. I det stora hela rådde konsensus. Syftet motiverades precis som i Sri Lanka av säkerhetsskäl.

I debatten har maskeringsförbudet kopplats samman med Danmarks stramare flyktingpolitik och att de med förbudet ville sända ut en signal om att man inte uppskattar kvinnor som täcker sig. I ärlighetens namn är det argument som främst framförts av dem som inte ser några problem med att kvinnor på grundval av religiösa tvingas bära hjiab, niqab eller burka.

Frågan om huruvida kvinnor ska skyla sig i religionens namn är mer komplex än att den enbart kan hänvisas till invandring, om ens det. Det handlar förstås inte heller om att man vill mota bort kvinnor som tvingas täcka sig. Det handlar om vad att tvinga täcka sig står för, kvinnoförtryck.

Här gäller dock att orka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ett generellt maskeringsförbud i offentligheten tar bort två problem som har med terrordåd att göra: identifiering och möjligheten att dölja exempelvis ett bombbälte. Det kan också underlätta för kvinnor som tvingas bära hjiab, niqab eller burka som inget annat hellre vill än slippa tvånget. Att låta lagboken styra kan alltså var ett steg mot hjälpa de kvinnor som utsätts för förtryck.

Och varför ska vi strunta i de värderingar som tagit hundra år att bygga upp? Varför ska något demokratiskt och jämlikt samhälle gå tillbaka i sin jämställdhet bara därför att en viss religion kräver att kvinnor döljer sitt ansikte, hår eller kropp?

Att förbudet kan omtolkas till enbart signalpolitik eller att det skulle hindra vissa kvinnor från att vistas på offentliga platser, är inte en tillräcklig anledning till att inte införa maskeringsförbud. Kvinnoförtrycket bakom den täckta kvinnan är långt mer allvarligt.

Ett maskeringsförbud ska inte ses som en enskild handling, alla ansvarar för att värna vår jämställdhet men också vår trygghet. Den här typen av kläder försämrar möjligheterna, ur ett jämställdhetsperspektiv och ett säkerhetsperspektiv, det demokratiska samhället.

Nyheter Idag…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •