HJÄLPA HEMLÖSA PENSIONÄRER. Snälla, jag ber, sluta hata för en stund

Jeanette Höglund driver tillsammans med engagerade eldsjälar #Viddinsida. En organisation som har ett mål, att hjälpa gamla hemlösa. Låt oss göra en sak klar först. Är du gammal är du svag både till din ork och förmåga att driva opinion kring hur du tvingas leva. Lever du dessutom på gatan har din redan gamla och slitna kropp tagit mycket stryk. Du kan dö av minsta köldknäpp, uteblivit mål mat. Under sådana omständigheter behöver du hjälp. Och vart ska du vända dig om staten sviker?

Drevet mot Jeanette och hennes organisation Vid din sida som pågår nu är också ett drev mot våra gamla hemlösa. Tänk om alla kunde förstå det. Vad spelar det för roll om Jeanettes pappa, är aktiv inom SD, och samtidigt sitter med i Vid din sidas styrelse? För min del spelar det ingen roll alls. Och det hade inte heller gjort om han varit aktiv inom S, V, MP, M, KD. Det viktiga för mig är att det finns någon som är beredd att stötta och kämpa för våra gamla hemlösa.

Ni som uppmanar andra att sluta stötta/dela Jeanettes och Vid din sidas arbete/inlägg undrar jag hur ni tänker? Menar ni att våra gamla hemlösa ska lämnas åt sitt öde bara därför att ni inte hatar SD? Vilka ni är vet vi men hur tänker ni? Tänk om många människor lyssnar på er och vänder Jeanette och hennes arbete ryggen, är ni då beredda att axla det ansvar Jeanette tagit på sig? Jag hoppas det, om inte kommer ni ha människors hemsks öde på ert samvete.

Sverige sägs vara godhetens, välviljans och den medmänskliga värmens land. Att härleda det ur drevet mot Jeanette och Vid din sida är väldigt svårt. När allt kommer omkring handlar det som vanligt om den politiska motsättningen och hur vissa tagit på sig rollen att bestämma vad för slags godhet och välvilja som ska finnas, och vilka som ska få bry sig om sin medmänniska.

Med hjälp av våra traditionella medier riskerar nu Jeanette och våra gamla hemlösa att få betala det högsta priset för att vissa hatar SD. Drevet ska gå ut i stora mängder och träffa med full kraft.

Den godhet och mänsklighet Jeanette och hennes medarbetare visar ska helt enkelt tiga still. Många människor kommer ägna många timmar åt att göra det onda, med ingen annan motivering än att de hatar SD. Den ideologiska flaggan ska hissas högst upp samtidigt som Jeanette kommer fortsätta kämpa för att ingen ska omvandla hennes arbete till en ideologisk motsättning.

Ni som hatar. Ska Godheten i Sverige ha en gräns? Och ska den alltid vara politisk? Ska alltid spaden ta i sten så fort SD kommer på tal? Ni som gärna ställer upp på kampanjer, donerar och stöttar bara inte SD är med gör ju det för att ni tror på det medmänskliga. Hur kan det bara upphöra så fort ett visst parti kommer på tal?

Tänk om alla kunde förstå att även allas käras trygghet kan plötsligt förändras. Det är därför Jeanettes arbete rör oss alla. Hur kan ett av världens rikaste länder låta sina mest utsatta medborgare leva i hemlöshet och fattigdom? Hur kan ett världens humanistiska stormakter låta hatet mot ett folkvalt parti bestämma gamla hemlösas öde? Att bli gammal, sjuk och drabbas av hemlöshet väljer INGEN! Inte heller fattigdom. Era käras trygghet i dag kan vara helt förändrad i morgon, tänk på det. Och om det värsta händer kanske det inte längre finns en organisation som heter Vid din sida.

Ni som låter hatet mot SD styra. Tänk också på att med hemlöshet och fattigdom följer sämre kost, social isolering, sämre sjukvård, utebliven medicinering, beroendeställning och för tidig död. Tycker ni som hatar SD fortfarande när ni läst de raderna att gamla hemlösa inte förtjänar hjälpen Jeanette erbjuder? Varför kan ni inte lägga ert politiska hat åt sidan och se människorna? Varför ställer inte ni också upp kräver en förändring för gamla hemlösa. Varför kan inte också ni säga till regeringen likväl som våra kommunpolitiker runt om i landet att de måste öppna ögonen och inse hur verkligheten ser ut för gamla hemlösa. Hata SD kan ni ändå fortsätta att göra, alla dagar om året om ni så önskar.

Jag ber ER, låt inte ert urskillningslösa hat mot SD drabba våra gamla hemlösa. De förtjänar inte det. Lägg hatet åt sidan och låt Jeanette, hennes medarbetare och de som vill stötta deras arbete få göra det.

Expressen…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •