IDENTITETSPOLITIK. Löfven har ett splittrat tänkande och driver en splittrande politik.

| 23 maj, 2019

I valtider tenderar allt annat som händer i samhället ställas åt sidan. Våra partier gör allt de kan för ingjuta förtroende för just deras politik och när det inte fungerar tar man till andra metoder: utnyttjar andra partiers skandaler, rotar efter lik i garderoben eller helt sonika ljuger om den andre. I sak är det inget nytt men fulandet, ljugandet och inte minst brunsmetandet tycks öka för varje år. Det är en farlig återvändsgränd eftersom de partier som ägnar sig åt det här, oftast är de partier som allra hårdast driver en identitetspolitik, ökar det splittringen i landet.

Sammanhållning är en viktig aspekt av säkerhet och trygghet. En viktig faktor i det här är faktiskt vår debatt. Om debatten hela tiden är så oförsonlig att den skapar splittring, söndrar den tillsist samhället. Den som borde vara det ena eller andra partiets opponent blandas samman med fiendskap. Opponenten betraktas sonika som en fiende och det synsättet spiller över på hela samhället.

Lägger man då till identitetspolitiken som fokuserar på identitet så fördjupar det splittringen eftersom den i sig söndrar. I Sverige har identitetspolitiken gjort mer skada än nytta inom såväl politiken som i samhället. Genom att fokusera på identitet har politiker skapat grupper som de effektivt ställer mot varandra. På så sätt har man omvandlat grupperna till att vara varandras fiender.

Som individ inom en viss identitetsgrupp förväntas du tycka och tänka i enlighet med just din grupp. Du bör inte under några omständigheter relatera till någon annan grupp eller ens se till samhällets bästa. Den som ändå gör det betraktas som svikare, hycklare eller galen. Det här sättet att tänka och driva politik är starkt inom S, MP, V och FI.

Samtliga av de här partierna talar ofta om att minska klyftor, få bukt med segregationen, fattigdomen och öka tryggheten. Men om man driver en politik som fokuserar på individen och inte på samhället särskiljer man. Vad man får då är ett splittrat samhälle där det gemensamma prioriteras bort och grupp ställs mot grupp. Så istället för att minska klyftorna, segregationen, fattigdomen och öka tryggheten spär man på dem.

Ett annat problem är att istället för att lösa problem skapar de partier som fokuserar på identitet fler. De tänker splittrat. När Stefan Löfven lovar ordning och reda kan han inte ordna det. Löfven har ett splittrat tänkande och driver en splittrande politik. Ett splittrat tänkande och en splittrande politik kan aldrig möta ett lika splittrat folk och ett lika splittrat samhälle i tron att skapa ordning och reda. För att bringa ordning och reda behövs en slags enighet och gemenskap. Åtminstone en solidaritet för landet Sverige.

Istället för att bringa ordning och reda har Stefan Löfven och övriga partier som styrs av identitetspolitiska krafter lyckats blockera viktiga politiska åtgärder som exempelvis mot våldtäkterna, mot hedersförtrycket och mot extremismen.

Löfven förnekar antingen kategoriskt eller relativiserar dess existens. I och med det kan de heller aldrig klarar av att pressa de här krafterna tillbaka.

Det är därför Stefan Löfven fulspelar och hellre sätter sig i våldtäktsmännens och fundamentalistiska islamisters knän än lyssnar till vad samhället och den svenska medborgaren har att säga.

När våldtäktsmän – inte sällan män ur den grupp Löfven riktar sin politik mot – sagt att de inte förstår eller får hjälp av andra med att säga det har Löfven hängt på och köpt den lögnen. När islamister – inte sällan extremister med terroristkopplingar – sagt sig vilja kämpa mot rasism har Löfven hängt på och köpt hela paketet. Otryggheten som växer i samhället och hedersvåldet som aldrig tas på allvar har i praktiken kommit av kombineras med ett aktivt försvar av våldtäktsmän och extremister.

Med en sådan politik och med sådana politiker kan vi aldrig uppbringa någon ordning och reda. Eller få stopp på våldtäkterna, hedersförtrycket och faktiskt alla former av extremism.

I själva verket gynnar den identitetspolitik som Stefan Löfven m.fl. driver dem som inget annat hellre vill än att otryggheten och splittringen i samhället ska bestå.

Så länge identitetspolitiken styr Sverige kommer alltså problemen kvarstå. Den måste alltså skrotas och de politiker som driver den kan inte vara statsminster med ansvar för ett helt land, till bredden fylld med medborgare från jordens alla hörn. Sist men inte minst, också etniska svenskar som känner till ett annat Sverige. Det som en gång var ett gemensamt land för alla.

Identitetspolitik i Wikipedia…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •