Tino Sanandaji: Med Brås logik har en påse chips per dag ingen effekt på övervikt så länge det inte förklarar hela viktuppgången

Brå har med hjälp av pålitliga Jerzy Sarnecki skrivit en ny rapport och går ut i media ”Brå: Ökning av sexbrott går inte att koppla till flyktingar”.

Är det sant? Lika sant som ni själv kan gissa.

Brå förklarar i sin rapport att de överhuvudtaget inte undersökt invandrares sexualbrott ”Inom ramen för denna studie har det dock inte varit möjligt att närmare studera denna fråga, till exempel om överrepresentationen är oförändrad eller hur brottsnivåerna utvecklats bland personer utan utländsk bakgrund”

Tricket är att använda en noisy statistik metod som närmast garanterar att man inte får några samband, i detta fall korrelation mellan kommunmottagna asylsökande 2015 med ändring av sexualbrott mellan 2013–14 och 2016–17. Både mått har hög brus och fångar endast svagt vad de försöker mäta.

Brå undersökter inte invandrare, de undersöker inte vem som begick brott och använder framförallt en oseriös metod (i vetenskapliga temer har deras metod extremt låg power men drar slutsatser från absence of evidence).

De flesta kommuner är små och har extremt få sexbrott varje enskilt år, så variation i en så kort period är mest slump och hoppar vilt. Nu hittar Brå ändå att kommuner med fler flyktingar har större ökning av sexbrott, men skriver att sambandet var liten, därför fanns ingen samband.

Jag testade samma variabel en längre tidsperiod för utrikes födda 2000-03 mot 2016-18 och hittade en statistik signifikant korrelation på +0.38. Även med denna primitiva metod är det lätt att se att kommuner med fler invandrare har större ökning av sexbrott, om man faktiskt letar i stället för att trolla bort.

Andra tricks är strawman att flyktingar som kom just 2015 inte kan förklarat hela ökningen i sexbrott, därför påverkar flyktingar inte alls sexbrott. Korrekt frågan är *hur mycket* de som kom 2015 påverkar. Med Brås logik har en påse chips per dag ingen effekt på övervikt så länge det inte förklarar hela viktuppgången. Bara en bråkdel av alla invandrare kom just 2015, och som Brå påpekar finns flera andra viktiga förändringar som leder till fler sexbrott, såsom utvidgad legal definition, ändrade normer, internet och mer festande.

Rapporten är framförallt om en annan viktig fråga, dvs. om sexbrott faktiskt ökat eller inte. Dold i tjocka lager av dimridåer visar det sig att ja, sexbrott har ökat, inklusive allvarliga sexbrott som våldtäkt. Dock är den explosionsartade ökningen i NTU på senare år mest ökning av ofredanden, och bara delvis en ökning av våldtäkt.

Tino Sanandaji


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “Tino Sanandaji: Med Brås logik har en påse chips per dag ingen effekt på övervikt så länge det inte förklarar hela viktuppgången

 1. max

  Brå vill helt enkelt inte göra sitt jobb och jag misstänker att det helt enkelt beror på att vissa invandrargrupper inte är mycket utan så extremt chockerande mycket överrepresenterade så att t.o.m pessimister som jag själv skulle bli chockerad. Hela brå borde sparkas. Nog nu.

 2. Australienaren

  Hej Tino,

  Ett annat omedvetet (eller medvetet) metodfel som BRÅ gör när de ska undersöka om flyktinginvandringen är en signifikant orsak, är att använda sig av fel jämförelsegrupp när de räknar fram överrisken.

  När BRÅ ska räkna fram överrisken, klumpar de ihop alla invandrare från olika länder och regioner under kategorin “utländsk bakgrund”.

  Detta innebär att man dels gör ett kategoriseringsfel men också ett tidskonsistensfel.

  Kategoriseringsfelet är uppenbart eftersom det inte var finnar, jugoslaver, polacker mfl som migrerade till Sverige år 2015 utan människor främst från Afrika och Mellanöstern.

  I BRÅs rapport från 2015 har man valt att inte publicera eller kanske t o m inte valt att räkna fram överrisk baserad på ursprungsland.

  Om man går tillbaka till BRÅs rapport från 1996 så finns informationen redovisad

  https://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

  På sidan 99 redogörs för olika nationaliteters överrepresentation gällande sexualbrott i Sverige. Det som är slående är att variationen är oerhört stor mellan olika nationaliteter. För Syrien, Jordanien och Palestina är överrepresentationen för våldtäkt och övriga sexualbrott 11 ggr, jamfort med svenskar.

  Detta i kombination med den demografiska profilen på migranterna borde göra att överrisken ökar väsentligen ytterligare.

  Visserligen inga 83 ggr överrisken (som BRÅ hade räknat fram var det som krävdes för att “skylla” allt på migranterna 2015) men det skulle kunna förklara en väldigt stor andel av ökningen.

Kommentarer är stängda.