Tino Sanandaji: Ladorna är fulla, problemet är att de visar sig vara fulla av skuldsedlar.

De som hört att Sverige går som tåget överraskades att vår landets kommun Danderyd är så skuldsatt att nya ledningen måste dra i nödbromsen med chockhöjda skatt.

Nu visar sig ekonomiska motor också fått farthinder efter sin skuldkalas, den kungliga huvudstaden tvingas nu sälja tillgångar för att undvika sänkt kreditbedömning. Nu när vi går mot sämre tider med Stockholm och Danderyd pank står hoppet till Malmö att bli Sveriges nya lokomotiv.

”Stockholms skuldsättning skenar. Nu vill styret i Stockholm höja skuldtaket, sälja fastigheter och prioritera hårdare. – Det är mörka moln på väg som vi måste skydda oss emot, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

Stockholms stad har på drygt fyra år dubblerat sin skuldsättning från 23 miljarder till 54 miljarder kronor och är nu på väg att slå i skuldtaket som ligger på 60 miljarder kronor. Nu vill politikerna höja skuldtaket till 75 miljarder kronor.

– Bakgrunden är en lång period av stora investeringar som finansierats med upplåningar och som inte har haft tillräcklig kostnadskontroll. Nu står vi i ett allvarligt läge där konjunkturen mattas av och skatteunderlaget dämpas. Görs inget nu, riskerar skulden att stiga till 111 miljarder kronor 2023 vilket är helt ohållbara nivåer, säger Anna König Jerlmyr (M), som riktar kritiken mot S-styret under förra mandatperioden…

Det är Standard & Poor som har kreditbedömt Stockholms kommun inklusive koncernbolag. Enligt Jerlmyr kommer staden få behålla högsta kreditbetyget AAA tack vare att styret berättat att åtgärder nu vidtas för att bromsa skuldsättningen. – Vi får behålla det goda kreditbetyget men omdömet nedgraderas från stabilt till negativt på grund av skuldutvecklingen. Stockholms stadskoncern är alltså satt under observation”

Ladorna är fulla, problemet är att de visar sig vara fulla av skuldsedlar.

Kommuners problem har olika orsaker. Danderyd & Stockholm har dålig kostnadskontroll och frestades in i en skuldfälla. Det var billigt att låna (kommuner kan absurd nog ibland få betalt för att låna) samtidigt som kommunala bolag fick stora vinster genom markförsäljning. Dess engångsvinster borde lagts undan, men användes löpande.

Att tro att nollränta och dopad konjunktur skulle gälla för evigt är dårskap. Det är teoretiskt möjligt att vi fått historiens första oändliga högkonjunktur och att räntan från och med nu kommer vara noll (”endless summer” som de skulle sagt i Winterfell), men mer troligt är att det är ytterligare cykel.

Det är dumt att sälja allmännytta, det kommer tolkas som att nyliberaler utnyttjar krisen att tvinga igenom sin ideologi, Stockholm har för lite allmännytta redan. Om de måste sälja, sälj kommersiella fastigheter.

I övrigt är bra att försöka sanera i Stockholm och Danderyd, som båda har ny styre sen 2018. Folk borde sätta sig in detaljer och inte ägna sig åt populism som att skylla allt på flyktingar eller skuldbelägga de som försöker ta ansvar för problem som byggdes upp tidigare.

Tino Sanandaji


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •