Hur många liv ska Försäkringskassan förstöra i sin jakt på besparingar? Kostnader för sjukförsäkringar lägsta hittills under 2000-talet.

| 3 juni, 2019

SVT har beräknat med hjälp av uppgifter från SCB att sjukpenning och sjukersättning, (det som tidigare hette sjukpension) kommer att minska ytterligare från i fjol. Enligt beräkningen så kommer så kommer den att bli den lägsta summan på 2000-talet. Enligt prognoserna så kommer summan att hamna på 81 miljard kronor under 2019, vilket är en avsevärd minskning sedan den var som högst 2005 då den var på 136,5 miljarder kronor.
Men vilka är det som får betala denna nedgång kan man fråga sig?
Jo, som vanligt är det de sjuka och de funktionshindrade och de arbetsskadade.

Det är hela tiden de som mest utsatta som blir ännu mer utsatta. När det är regeringarna som får skriva regleringsbrev som gör behandlande läkares utsagor 0 och inget värda då Försäkringskassans förtroendeläkare utan att träffa patienten kan friskförklara dem. När regeringar kan med regleringsbrev kan tala om att medborgarna inte får vara sjuka mer än 9 dagar på ett år. Då är landet illa ute.
För hur kan en människa veta om den blir sjuk och hur länge den är sjuk?

Där har varit allt för många skräckexempel på hur svenska medborgare blivit behandlade av myndigheten och av de som utreder sjukintygen på myndigheten. Där har vart dem som till och med nekats sjukpenning efter att de dött av den sjukdom som behandlade läkaren sjukskrivit dem för. Där är de som nekats sjukbidrag för att de skulle kunna utföra ett påhittat jobb som Försäkringskassans utredare hittat på. Där är fall där den sjuke just på grund av att de nekats sjukpenning eller sjukbidrag tagit sitt liv i ren förtvivlan.

Så med en regering som den sittande regeringen, som säger sig vara en feministisk regering som inte sätter en grupp före en annan grupp. Så är det underligt att de just gör detta med dem som är sjuka, funktionshindrade och arbetsskadade.
Det är underligt att dessa inte är värda att behandlas med värdighet när samma regering inte har några problem med att behandla nyanlända med all vänlighet och bidrag de kan önska sig.

Så är det så konstigt att regeringarna ända sedan de började att få ner sjuktalen haft svårt att förklara detta för sina väljare?
Är det så konstigt att de sittande regeringarna ända sedan 2005 fått mothugg från oppositionen när de försökt att på ena eller andra sättet bryta de stegrande kostnaderna?
Nä, egentligen inte. För även de sjuka och funktionshindrade är väljare, och när deras berättelser om hur de misshandlas av myndigheten Försäkringskassan så vinner oppositionen förtroende när de motsätter sig regeringens politik.

Så om utvecklingen fortsätter med att regeringarna ska lägga sig i sjukförsäkringstalen med olika typer av åtgärder så kommer allt färre att få sjukpenning trots att de är sjuka, där kommer att bli allt fler som kommer att nekas sjukbidrag med hänvisning till icke existerande arbeten. Där kommer bli allt fler som kommer att välja att avsluta sina liv på grund av att de är förtvivlade över sin belägenhet.
Är det ett sådant samhälle politikerna är ute efter?
Är det ett sådant samhälle vi medborgare vill ha?

Nä, jag tror inte det, jag tror nog de flesta svenska medborgarna vill ha ett samhälle där den som blir sjuk. Att den som blir sjuk, arbetsskadad eller den som är född med ett funktionshinder får sin försörjning säkrad genom det allmänna försäkringssystemet?
Och klarar inte samhället av att klara denna uppgift då är där ett stort fel på samhället, då är där något allvarligt fel som behöver repareras. Men med en regering som jagar denna grupp så kommer bara allt att bi värre.

Så, det är dags att vi protesterar, att vi gör våra röster hörda för där är ingen som vet om eller när de blir sjuka, där är ingen som vet om de kommer att få en arbetsskada och där är ingen som kan försäkra sig för att de aldrig kommer att få ett funktionshinder som gör dem arbetsoförmögna.
Vi är människor och vi tar risker, det har vi gjort sedan urminnes tider och det kommer vi också att göra i en framtid.
Så låt oss alla protestera mot hur regeringarna har skött uppgifterna med sjukförsäkringen och låt de behandlande läkarnas ord väga tyngre än vad en försäkringsutredare eller en av Försäkringskassans förtroendeläkares ord är.

För den behandlande läkaren träffar patienten och vet mer om deras sjukdom ön vad både Försäkringskassans utredare och Försäkringskassans förtroendeläkare vet om den specifika människan.
Och till slut handlar det om det samhällsuppdrag Försäkringskassan har gentemot alla svenska medborgare. Och slutar detta samhällsansvar att fungera så slutar också förtroendet för regeringarna att fungera och då har vi ett samhälle i anarki.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kostnader-for-sjukpenning-och-fortidspension-laga?fbclid=IwAR09rYDTvQugwibnlJvTLeAatFA5OO3bgvEvYGoZFRZub1uP7wmcfXeJONA