SÄPO vill utvisa sex radikala islamister, men avgörandet ligger hos Migrationsverket i vårt bakvända land

| 12 juni, 2019

SÄPO har under våren intensifierat arbetet mot den radikala islamismen, och nu så kräver de att sex stycken framträdande islamister utvisas. Enligt SVT:s Aktuellt-sändning så har flera av dessa sex personer anknytning till Gävlemoskén som sedan tidigare ansetts som ett av de radikalare moskéerna i Sverige.
Biträdande enhetschef för kontraterrorism Fredrik Hallström säger: “De här åtgärderna riktar sig mot individer som har en tongivande roll i extremistmiljöerna.”

Att SÄPO nu går på offensiven hänger ihop med att antalet radikala islamister i Sverige ökat kraftigt under de senaste åren. Från att varit några hundra för några år sen har antalet radikala islamister ökat lavinartat, och kan nu räknas i tusental. Enligt Fredrik Hallström så beror detta på ett internationellt uppsving där Islamiska statens mobilisering spelat en central roll.
Hallström säger: “Det är globala krafter som är svåra för en nationell myndighet att påverka. Men vi känner en oro för att den här tillväxten får alltför djupa och breda rötter, därför agerar vi nu. Det handlar om att möta det långsiktiga hotet, som också bidrar till ett ökat kortsiktigt hot.”

Men trotts att det är SÄPO som begär detta ligger avgörandet hos Migrationsverket. De får inte besluta om utvisning om det exempelvis finns risk för tortyr i ursprungslandet. Så frågan är om dessa personer någonsin blir utvisade. Om inte så får personerna hållas i förvar i max tolv månader. därefter måste de släppas, men enligt Hallström kan de fortfarande hålla personerna under uppsikt men då till stora kostnader.
Om inte SÄPO står för övervakningen kan personerna få anmälningsplikt som innebär att de med regelbundenhet måste anmäla sig på en polisstation.

Jag frågar mig dock varför en polismyndighet ska behöva ta order från en annan myndighet som Migrationsverket?
Borde det inte vara på det andra viset att Migrationsverket låg under säkerhetspolisen i just säkerhetsfrågor och då utländska medborgare är en säkerhetsrisk för det svenska samhället?
Men detta är tyvärr inte första och inte sista gången som beslutskedjan är den motsatta mot normala länder. Och med en regering som hellre skyddar säkerhetsrisker så kommer detta med största sannolikhet inte att ändras på.

https://omni.se/sakerhetspolisen-vill-utvisa-sex-radikala-islamister/a/qL3qRo?fbclid=IwAR1mXdGEzW4MF4ARLiU8VARX_VGHJB0srs3Awy4mR1PEUDpnBRapuhhazcEhttp://www.blt.se/okategoriserade/sapooffensiv-mot-radikala-islamister/ https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/sapo-offensiv-mot-islamister

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •