“Autism kopplat till kraftigt ökad risk för självmordsbeteenden”

| 29 juni, 2019

Eftersom jag själv fick diagnosen högfungerande autism/asperger för ett och ett halvt år sedan är detta ett extra viktigt ämne. Jag lever med mitt handikapp dagligen. Förändringar i vardagen och brutna rutiner skapar osäkerhet och extrem stress för mig. Jag har turen att ha en mycket förstående och underbar fru som ger mig stadga och trygghet när vardagen runt mig skapar oro och blir svår. Och jag har turen att inte lida av suicida tankar.

Henrik Lilja

 

“En ny studie ifrån kolleger på Karolinska institutet visar att det finns en förhöjd risk för självmordsbeteende bland personer med autism jämfört med övriga befolkningen.

Med denna nya kunskap som grund är det dessvärre inte svårt att sätta sig in i hur förödande konsekvenser det kan bli när en person med autism får ett besked om indragen assistans.

Tack Tatja Hirvikoski för ditt viktiga arbete. Jag hoppas att din forskning bidrar till de nödvändiga förändringar som ni har identifierat. Jag lovar att göra mitt yttersta för att sprida kunskapen om era resultat och att driva på för förändring.”

Pia Steensland, KD, på facebook

Läs mer här…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •