Pia Steensland (KD): HUR MÄTER MAN BÄST EN RIKSDAGSLEDAMOTS ENGAGEMANG, ARBETSINSATS OCH KONTAKT MED VÄLJARNA?

| 29 juni, 2019

För någon vecka sedan kom ett mejl ifrån TV4 med en enkät. Frågan löd:
” Hur många dagar i snitt per månad sedan riksdagens öppnande 2018 har du varit i din valkrets med anledning av de uppdrag du har som förtroendevald?”

Eftersom jag i mitt hemdistrikt Sörmland har deltagit i fem eller färre utåtriktade aktiviteter som t ex verksamhets- eller företagsbesök varje månad, kryssade jag i alternativet “1-5 dagar”.

Med det sagt har jag alltid tackat ja och deltagit vid verksamhetsbesök och dylikt i Sörmland när jag har blivit inbjuden, förutom vid ett tillfälle då jag var tvungen att tacka nej pga riksdagsarbetet.

Jag bor och lever i Strängnäs. Härifrån arbetar jag med uppgifter kopplat till mitt riksdagsarbete dagar, kvällar och helger när jag inte behöver vara fysiskt på plats i riksdagen. Här utför jag också uppdrag i min roll som ledamot i Strängnäs kommunfullmäktige och ordförande i KD Strängnäs. I stunden då jag svarade på enkäten, tolkade jag frågan som att dessa aktiviteter var utanför det som åsyftades.

Jag har nu fått veta att TV4 Nyheterna kommer göra en nyhet av denna enkät. Inslaget kommer sändas i morgon söndag och jag kommer vad jag förstår att framställas som en av de riksdagsledamöter som spenderar minst tid i sin valkrets. Enligt mitt svar på enkäten är det säkert en korrekt slutsats av nyhetsredaktionen.

Jag skulle ändå vilja beskriva mitt engagemang under mitt först år som riksdagsledamot utifrån ett litet annat perspektiv.

Efter valet i september 2018 fick jag den fantastiska äran att representera de kristdemokratiska väljarna i Sörmland. Jag är otroligt ödmjuk och tacksam inför deras förtroende och det fina uppdraget. Jag tog tjänstledigt ifrån min tjänst som docent och alkoholforskare vid Karolinska Institutet och började sätta mig in i allt nytt.

Någon dag efter riksmötets öppnande fick jag besked av partiledningen att de ville att jag skulle bli verksam i socialutskottet och kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor – en av partiets högst prioriterade frågor. Återigen en stor ära. Jag bestämde mig direkt för att min högsta prioritet måste vara att göra allt i min makt för att hjälpa alla de personer och familjer som har hamnat i kläm i spåren av S/MP-regeringens nedskärningar inom assistansen.

Utöver mitt uppdrag som talesperson för funktionshinderfrågor är jag i socialutskottet ansvarig för folkhälsofrågor, apoteks/läkemedelsfrågor och till del alkohol/narkotika/beroendefrågor. Därutöver är jag partiets talesperson i familjefrågor med ansvar för föräldraförsäkringsfrågor i socialförsäkringsutskottet, samt ansvarig för frågor som berör forskning och högre utbildning i utbildningsutskottet.

Men som sagt, med tanke på den akuta LSS-krisen där människors liv och familjer trasas sönder varje dag i väntan på en lagändring, har den frågan fått min allra högsta prioritet.

På socialutskottets första möte lämnade jag därför in ett så kallat utskottsinitiativ. Syftet var att åtminstone säkerställa att personer med omfattande funktionsnedsättning skulle få den hjälp de behöver med att andas och att få i sig näring genom sondmatning. Det är svårt att förstå ett sådant initiativ behövdes, men så omänskliga har konsekvenser av nedskärningarna inom assistansen blivit. Samma dag avklarades premiärer för intervjuer med TT och i Lunch Ekot.

Efter den där första dagen i socialutskottet har jag gjort mitt yttersta för att i ett högt tempo försöka driva regeringen i rätt riktning i LSS-frågan genom motioner, debatter, interpellationer, skriftliga frågor, frågestunder i kammaren, paneldebatter, seminarium i riksdagen, debattartiklar i nationell- och lokalpress, samt intervjuer av fackpress, TT, Rapport, Ekot men även P4 Sörmland.

Därtill har jag lagt stor vikt vid att träffa personer som själva har funktionsnedsättning, deras anhöriga och representanter ifrån funktionshinderorganisationer.

Jag låter andra avgöra huruvida jag har gjort en godkänd insats under mitt första år som riksdagsledamot. Men angående TV4:s enkät så skulle ingen varit gladare än jag om jag hade sluppit lägga så mycket tid och energi på LSS-frågan och istället haft möjlighet att i större utsträckning prioritera aktiviteter hemma i Sörmland. Men så länge som vi har en omänsklig situation där personer med funktionsnedsättning inte får de stöd de behöver för att klara sin vardag kommer det fortsatt vara min högsta prioritet att pressa regeringen till att återupprätta intentionen med LSS.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla väljare i Sörmland och till KD Sörmland som har gett mig förtroendet och möjligheten att arbeta med livsviktiga frågor. Tack också till alla vänner, nya bekantskaper, FB-vänner och partivänner som på olika sätt visat ert stöd för mig under mitt första år som riksdagsledamot. Det har betytt mycket mer än vad jag tror ni förstår. Jag lovar att fortsätta göra mitt yttersta för att förvalta ert förtroende väl.

TACK!

Foto: Ett axplock av bilder ifrån värdefulla möten och aktiviteter under året i min roll som KDs talesperson för funktionshinderfrågor.

PS. Ni som är intresserade kan via denna länk se allt som jag har sagt och gjort i kammaren.
https://www.riksdagen.se/…/pia-steensland_0255b271-a7f0-43b…

Pia Steensland (KD), på facebook


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •