Kommer politikerna lära sig något av haveriet på Karolinska Sjukhuset?

| 30 juni, 2019

I går skrev ledarredaktionen på Expressen än en gång om Nya Karolinska Sjukhuset, och den miljardrullning som pågår där. Om det kaos den radikala omorganiseringen på sjukhuset skapat, och att det i en ny rapport konstateras det självklara att omorganisering kräver sunt förnuft.
När tankesmedjan Leading Helth Care på uppdrag sv Socialdepartementet utvärderat den ”värdebaserade vården” som Nya Karolinska Sjukhuset köpte från konsultföretaget Boston Consulting Group. Denna rapport borde vara obligatorisk läsning för vårdens makthavare runt om i Sverige.

För rapporten visar hur multisjuka patienter faller mellan stolarna, den visat hur personalen saknar förtroende för sjukhusledningen och politikerna som godkänner konsulternas tveksamma miljonräkningar.
När Boston Consulting Group sålde in den ”värdebaserade vården” som var en managementteori för det amerikanska sjukvårdssystemet där det ska mäta hur bra vård det blir per dollar. Medan det i den den traditionellt mäts hur många åtgärder, exempelvis operationer ett sjukhus genomför för en viss summa pengar.

På Nya Karolinska Sjukhuset visar det hur illa ekonomistyrning fungerar och hur illa det är när företag säljer in saker som politikerna inte förstår.
Rapporten påpekar dock att läkarna och beslutsfattarna alltid tagit hänsyn till vilken patientnytta behandlingen har. Men på Nya Karolinska byttes den traditionella klinikstrukturen ut från den som är byggd på läkarens specialisering, mot en som är byggd på ”teman” och ”flöden”. Tanken var att samla läkarna runt patienten istället för att som normalt slussa patienten runt mellan läkarna.

Som rapporten visar fungerar flöden bra för patienter med avgränsade problem, som exempelvis artros, men för de multisjuka passar inte den standardiserade modellen ”värdebaserad vård” in. En patient med förmaksflimmer och hjärtsvikt, två tillstånd som ofta uppkommer och som måste behandlas samtidigt platsar varken in i flödet för rytmrubbningar och eller för hjärtsvikt. Rapporten jämför Nya Karolinska Sjukhuset med två andra sjukhus som också infört ”värdebaserad vård” men som behållt klinikerna, vilka är Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Resultatet visar tydligt och inte helt oväntat att de sjukhusen som inte vänt upp och ner på hela sjukhuset utan behållit klinikerna.
Av debatten kan man lätt få uppfattning om att ”värdebaserad vård” inte har något att tillföra vården. Men kruxet som Nya Karolinska Sjukhuset inte har förstått är att veta när det ska användas och när det inte ska användas. Föga förvånande fungerar det bättre för patienter med enkla sjukdomsbilder än på dem som har ovanliga sjukdomar.

Nya Karolinska Sjukhuset skulle bli Boston Consulting Groups flaggskepp, men det haveri som nu varit är det snarare deras Titanic. Politikerna har kastat miljarder av skattepengar i sjön och det kommer som rapporten visar behövs ytterligare skattemedel för att få Nya Karolinska Sjukhuset på rätt köl igen. Det framkommer också i rapporten att sjukhuset borde omorganiserat med större varsamhet.
Vad säger då detta om politikers involvering i den svenska sjukvården?
Jo, att dessa ska hållas så långt ifrån det dagliga skötseln av vården, för dessa politiker har inte kompetens nog för sådana uppgifter.

https://www.expressen.se/ledare/redledarered-detta-kan-politikerna-lara-av-haveriet-karolinska/?fbclid=IwAR0-rM-BeW4KwPBu_vvLPDONqO239cyTKgUhZYZPzbvy_auFSueH3u4KMJI