Vårdmomsen, ett dråpslag mor de privata sjukvårdsgivarna.

| 23 juli, 2019

Som nog de flesta hört briserade en bomb mot sjukvårdsgivarna den 1 juli då regeringen införde den hårt kritiserade vårdmomsen på 25 procent. Denna ”vårdmoms kommer att slå extra hårt mot de privata vårdgivarna då de landstingsstyrda vårdgivarna kommer att ersättas för momsen.”
Man kan nu fråga sig om detta är något som den allsmäktige Löfven kom överens med Sjöstedt under regeringsförhandlingarna 2018, då Sjöstedt hotade med att fälla regeringsbildandet om inte han och Vänsterpartiet fick samtala med den allsmäktige?

Och nu visar det sig redan efter knappt en månad vad utslaget kommer att bli. Det blir ett dråpslag mot många privata sjukvårdsgivare som redan nu varslar hälften av dem om att de kommer att få dra ner på sina verksamheter. En femtedel av vårdgivarna överväger redan nu att bomma igen.
En verksamhetschef säger: ”Vi är helt beroende av att hyra in personal för att ge den vård vi måste enligt avtalet vi har med regionen.”
Så frågan som nu man kan ställa är om Löfvens Tal om att hela Sverige ska leva bara var tomt tal eller om han kommer att även ersätta de privata vårdföretagen för denna momsbomb, liksom han sagt att de landstingsstyrda vårdgivarna kommer att bli ersatta?

En vårdgivare som redan nu varnar för att de inte kommer att kunna uppfylla sitt avtal med landstinget är Svea Vårdcentral i glesbygdskommunen Säffle, som säger: ”Det påverkar oss väldigt mycket eftersom vi driver vår verksamhet i glesbygd. Och det är svårt att rekrytera läkare till våra vårdcentraler, och med det går det inte att uppfylla det avtal vi ingått med landstinget.”
Så än en gång, hur tänker sig regeringen Löfven att hela Sverige ska leva och få de samhällsfunktioner de betalar skatt för?
För när landstingen i många landsting och regioner lägger ner sina vårdcentraler i glesbygdskommunerna för att de inte anser dessa är lönsamma.

Och när då landstingen sluter avtal med privata vårdgivare på samma orter så bör de få samma momskompensation som de landstingsstyrda nu får annars så kan man utläsa det som en ohederlig konkursens som ger de privata vårdgivarna en konkurrensnackdel. För avgifterna för patienterna får inte dessa vårdgivare höja, de är de samma som för de landstingsstyrda. Men nu så är utgifterna inte desamma, nu så har de en ökad kostnad på 25 procent. När nu Svenskt Näringsliv gjort en undersökning om detta på uppdrag av av brandorganisationen Vårdgivarna så säger 64 procent av medlemsföretagen att inhyrning av egenföretagare är en förutsättning för att få verksamheten att fungera, en förutsättning för företagens överlevnad.

Så vad är då regeringen Löfvens avsikt, vad är deras tanke?
Vill de inte att alla ska ha samma tillgång till de fundamentala samhällsfunktionerna medborgarna betalar skatt för, eller är det så att de redan nu lämnat landsbygd och glesbygd åt ditt öde?
För där är många sådana frågor som kommer upp hos mig när man läser om dessa saker. Även riksdagen har reagerat på denna nya krassa verkligheten och i slutet av juni uppmanat regeringen att ”skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och snarast komma med förslag som neutraliserar effekterna”.

De enda som reserverade sig mot denna uppmaning var Vänsterpartiet, (som troligtvis är beställaren till denna momsen).
Där är också frågor om regeringen har kontrollerat detta mot EU-lagar, om det inte strider mot någon konkurrenslag där?
Och om risken för att Sverige än en gång blir fällda i EU-domstolen för något som lätt kunnat undvikits om även landstingen inte blivit kompenserade för denna moms. För jag hoppas att Vårdföretagarna tar upp detta till EU-nivå om inte regeringen nu efter att riksdagens uppmaning kompenserar även de privata vårdgivarna.

https://www.fplus.se/momsbomben-exploderar-vardforetagare-overvager-lagga-ner/a/XgE8G7?fbclid=IwAR0XiEsYxDxo1xdz4tgTZfQaAvb1tDfPdU-VCresbMxppwhJzCLcnin58cI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •