SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Rysstransiteringen.

SOMMARLÄSNING

Visste Du att Socialdemokraterna tillät att 65,499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar? Hem till massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins Sovjetunionen och ett okänt öde, – oftast döden!

Var Sverige neutralt under kriget?

-Ja, svarar säkert Du och en överväldigande majoritet av svenska folket.

Vi svarar Ja för det är vad vi lärt oss. Vi vet inte, men vi tror det så mycket att lögnen blivit en vedertagen sanning.

För lögn är vad det är, skickligt iscensatt och regisserat av socialdemokraterna.

För hur neutralt är ett land som tillåter en hel krigsdivision på 14,000 nazisoldater och deras vapen transporteras genom landet och dessutom tillåter vårt järnvägsnät bli ett rullande krigssjukhus åt Adolf Hitlers nazister?

Hur neutralt är ett land som låter 1,2 miljoner nazisoldater transporteras på svenska järnvägar till och från slagfälten?

Hur neutralt är ett land som låter Adolf Hitler ha enorma lager av krigsförnödenheter lagrade i landet?

Hur neutralt är ett land som låter Hitler köpa all den järnmalm han är så beroende av för att tillverka vapen, och allt detta mitt under det brinnande kriget?

Hur neutralt är ett land som tillåter massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin bedriva sju fångläger i landet – underställt ryska lagar?

-Nej, Sverige var allt annat än neutralt under kriget, allt vi hört är bara en efterhandsrekonstruktion i regi av socialdemokraterna.

Under valrörelsen 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien”

Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels var den ett indirekt hot och dels var den direkt riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna dessutom medvetet spridit lögner och förtal om, men mest för att den åter bevisar socialisternas ständiga dubbelmoral.

Under 30- och 40-talet valde Socialdemokraterna just fel sida av historien – två gånger!

Från 1934 till 1944 gjorde partiet allt man kunde för att hjälpa Hitler till seger. Vi skulle bli en del av Det Tredje Riket. Socialisterna stod helt på Nazitysklands sida under nästan hela kriget.

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt ställde vi oss istället på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var nära att bli en del av Sovjetunionen.

De Allierade var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna föredrog alltså både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati!

-Är det vad Du kallar “rätt sida av historien”, Stefan Löfven?

”Stå på rätt sida av historien” är en valaffisch vi därför aldrig får glömma! Den är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt anat än neutrala under kriget.

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt- inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar för den politik vi förde. Stefan Löfven har inget att vara stolt över. Hans ”anständiga” parti ställde sig på fel sida av historien – två gånger, ändå är majoriteten av befolkningen övertygade om att vi var neutrala.

Hur kan det komma sig?

Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Sverige var neutralt under kriget, Sverige var neutralt…

När det svenska folkhemmet invigdes låg nytryckta historieböcker på varje svensk elevs skolbänk. Där stod den alternativa sanning vi nu skulle förhålla oss till. Ingen fick (= vågade) ifrågasätta den nya världsbilden Socialdemokraterna skapat. Det är väldigt lätt att berätta “sanningen” när man själv författar historieböckerna…

Hitler och nazism var de onda som vi gjorde allt för att besegra. De Allierade var krigets segrare och den väldige björnen i öst med alla sina fångläger, censur, kommunism och diktatur …tja.. samarbetet med honom håller vi tyst om.

Det finns än idag (2019) hemligstämplat material om Socialdemokraternas intima samarbete med Sovjetunionen. Sanningen måste alltså fortfarande undanhållas allmänheten för att inte skada partiet.

Något som aldrig fick komma med i våra barns historieböcker är till exempel att den socialdemokratiska minoritetsregeringen (Hansson IV) tillät att 65,499 ryssar skickades hem från Norge och Danmark via svenska hamnar mot ett okänt öde? Idag vet vi att de flesta avrättades eller sattes i livstids straffarbete i Gulag eller hamnade i Sibiriens iskalla gruvor.

Det visste även Socialdemokraterna – redan då!

Enligt norsk statlig statistik dog 13 000 sovjetmedborgare i Norge 1941–1945, varav 10 765 i tyska läger, de övriga på havet. Sommaren 1945 kunde 84 351 sovjetmedborgare repatrieras till Sovjetunionen. De allra flesta, 65 499 personer, fick resa hem via olika svenska hamnar. Redan i oktober 1944 forslades minst 1 000 ryska soldater hem via Gävle hamn. Pressen förbjöds skriva om denna utlämning innan fartyget lämnat svenskt territorium. Sanningen skulle undanhållas allmänheten. Detta var sovjetmedborgare som enskilt eller i mycket små grupper hade tagit sig till Sverige från 1941 till 1944. Efter krigsslutet i Europa fick en stor del av alla sovjetmedborgare i Norge åka den första biten hemåt med SJ-tåg. På tågen togs de om hand av Lottakåren och en plutonsjukvårdare, en läkare och en tolk.

I Gällivare lastades kokkittlar med te ombord. Det första ”rysståget” anlände till Luleå järnvägsstation klockan 06.00 den 14 juni 1945. Den mest praktiska plats som fanns för fångarna att kliva av på var Karlshäll, där det tidigare varit en tysk förrådsbas åt Adolf Hitler. Meningen var att ryssarna bara skulle behöva vänta några timmar för att sedan kliva ombord på fartygen som kunde lägga till alldeles intill förråden. Vid behov fanns dock armétält uppsatta vid förråden.

En av alla de Luleåbor som åkte ut till Karlshäll för att ”se på ryssar” var den då trettonårige Arne Edlund:

 ”Det var något av en folkvandring dit”, minns han. ”Deras röster, det sitter kvar! De sjöng i stämmor på ett perfekt sätt!” är några av Arnes starkaste minnen. En ryss ville byta till sig ett bälte från Arne. Han erbjöd en ask tillverkad av flygplansplåt på vilken han ristat in ett skepp. Det blev ett byte.

Karlshäll var platsen där bara månader tidigare hade varit en enorm lagerplats av Adolf Hitlers krigsförnödenheter för kriget på Nordkalotten. Här hade den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen tillåtit Hitler förvara över 6,000 ton varor i enorma magasin för att hjälpa nazisterna vinna kriget. I dagens penningvärde hade alla varor som förvarades åt Hitler varit värt närmare en miljard kronor! Nu, någon månad senare skeppas istället ryssar tillbaka till Sovjetunionen mot ett okänt öde från samma kaj där Hitler tidigare lastat av krigsförnödenheter. Ingen annan plats såsom Karlshäll utanför Luleå bevisar vilken sida av historien Stefan ”den anständige” Löfvens parti stod på. Det var allt annat än rätt sida!

Den 11 juli avgick den sista båten från Karlshäll till Sovjetunionen. På bara 27 dagar hade 25 000 sovjetmedborgare passerat Luleå. Sensommaren 1945 hade sammanlagt 64 499 sovjetmedborgare – soldater, civila, kvinnor och barn – transporterats huvudsakligen från Norge och Danmark via olika hamnar i Sverige vidare till Sovjetunionen. Många var soldater ur Röda armén som tillfångatagits och dessa betraktades som landsförrädare och för dessa soldater fanns endast ett straff – döden!

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen valde att fortsätta sin nya inslagna utrikespolitiska politik, de vek ner sig mot Josef Stalin och gick med på att transitera alla dessa ryssar från Norge och Danmark via Sverige hem till Sovjetunionen. Rysstransiteringen hade naturligtvis inte spelat så stor roll, för ryssarna hade ändå skickats hem från Norge och Danmark oavsett rutt och färdväg. Men rysstransiteringen är ytterligare ett bevis på att vi i krigets slutskede ställde oss på Sovjet och Stalins sida. Det är ytterligare ett bevis på att vi inte var neutrala. Det är ytterligare ett bevis på att Stefan Löfvens anständiga parti åter igen ställde sig på fel sida av historien!

De hemtvingade ryssarnas öde är än idag fortfarande okänt. Sannolikt avrättades de flesta, medan övriga mer eller mindre mangrant hamnade i kommunistiska fångläger -Gulag-, sattes i livstids tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till annan inre exil. Att fruktansvärda bestraffningar väntade visste även den socialdemokratiska minoritetsregeringen sensommaren 1945. Även den svenske ambassadören i Moskva Staffan Söderblom försäkrade desperat att ”inget ont skulle vederfaras” återvändarna.

Kontakten mellan ryssarna och ortsborna avbröts abrupt när fångarna sattes på tåg till Luleå, Gävle, Sundsvall eller andra svenska hamnstäder för vidare transport till Sovjetunionen. Trots alla personliga band, med okänt antal barn som följd, har ingen av de utlämnade hörts av. Norska, danska och även svenska vänner som sökt kontakt med de hemskickade har aldrig fått svar från de sovjetiska myndigheterna.

Än idag -2019- är dessa uppgifter omöjliga att bringa klarhet i. De ryska arkiven är fortfarande stängda, en del svenska likaså. Att hemlighålla något är att dölja något. Socialdemokraterna vek ner sig fullständigt för Josef Stalin och gjorde allt för att dölja spåren av deras tidigare nazivänliga politik när det började gå dåligt för Hitler.

Än idag -75 år senare- har det, i huvudsak, socialistiskt styrda Sverige haft extrem slagsida åt vänster, ett ständigt mén från krigets slutskede då socialdemokraterna plötsligt blidkade Stalins totalitära kommuniststyre. Vi märker det fortfarande hur statlig media såsom SVT, UR och SR dagligen vänstervinklar sin nyhetspropaganda eller hur Löfvens partiorgan Aftonbladet sällan skriver sanningen om vår egen nutidshistoria. Det är bara att titta i våra egna barns historieböcker för att förstå hur mycket censurpennan har använts av Stefan Löfvens parti.

Vi matas och indoktrineras av media om Hitler, Nazityskland och förintelsen men aldrig får vi lära oss om de större utrotningarna som gjordes (och görs än idag!) i kommunismen och socialismens namn!

Aldrig får vi veta om Gulag-lägren i Sibirien där mångfalt fler mördades än i de nazityska gaskamrarna.

Aldrig får våra barn lära sig i skolan vilka de tio värsta diktatorerna är och vilken ideologi de företrädde.

Aldrig får våra barn läsa om baltutlämningen, än mindre om ryssutlämningen, rysslägren eller rysstransiteringen!

Idag 75 år efter kriget finns fortfarande hemligt material som är så känsligt att allmänheten måste hållas ovetande om sanningen! Stefan Löfvens parti har inte rent mjöl i påsen, tvärtom så är påsen full med blod. Blod från de tusentals människor som hans parti skickade hem till massmördaren Josef Stalin och som vi sedan aldrig mer fick ett livstecken ifrån!

Rysstransiteringen vet vi fortfarande väldigt lite om då hemlighetsstämpeln inte på långa vägar är helt hävd.  Vi vet ATT den skett och hur många som skickades hem till Stalins kommunistdiktatur men vi vet fortfarande inte detaljerna. Sanningen skulle fortfarande efter 75 år skada det parti som Stefan Löfven anser är “ett anständigt parti”.

Då kanske vi börjar ana vidden av det hela?

Vi kommer många gånger tvingas höra Stefan Löfven berätta om andra partiers historia, men vi kommer ALDRIG få höra honom berätta om sitt eget partis historia…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tvångssteriliserade 63,000 ovärdiga svenskar…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti torterade 660 förståndshandikappade på Vipeholm

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti skrev på Barcelonaavtalet för ett muslimskt övertagande…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti uppmanade nazisterna stämpla ett stort rött J i judarnas pass…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti under 54 år studerade rasbiologi

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 2,1 miljoner nazister transporteras genom Sverige…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti försökte -och närapå lyckades- utrota den samiska kulturen

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti inrättade 14 hemliga och slutna koncentrationsläger i landet…

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti skickade hem 2500 ryssar till döden…

…och vi kommer heller aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 65,499 ryssar transiteras genom Sverige till ett okänt öde i vännen Stalins kommunistdiktatur.

…men vi kommer höra Löfven berätta om alla andra partiers historia! ..något att tänka på nästa gång Stefan Löfven anser socialdemokraterna “står på rätt sida av historien”.

Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige?

Eller ska Du åter igen bli grundlurad av socialismens effektiva indoktrineringsmaskineri och propagandaapparat?

Sanningen är alltid Socialdemokraternas värsta fiende oavsett vilken sida av historien de står på!

// Blenda W Thor.

Bilden överst är tagen i ett annat sammanhang.

Källa ”Slaget om Nordkalotten” (2001) och ”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3 tankar på “SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Rysstransiteringen.

 1. Tomas Hörz

  Det är intressant med så många ord för att beskriva en total missuppfattning. Att Sverige inte slogs på tysk sida i kriget bör väl till och med artikelförfattaren känna till.De flesta europeiska länderna slogs inte mot Tyskland. DE LÄT SIG bara ockuperas.

  Svar
  1. Peter Kostin

   Svar till Tomas Sverige var neutralt på tyskarnas sida. Utan kullager och järnmalm hade Tyskland inte ha fört krig så länge som de gjorde. Men det är väl redan kända saker. Däremot är väl mindre känt att i Sverige genomfördes en viss arisering. Judiska företag såldes till svenska företag för en billig peng. Lika så avskedades judar från sina arbeten. Och efter kriget visade Sverige verkligen vilken sida de stod på. Sverige blev ett eldorado bland krigsförbrytare. Män (balter och nazister) som deltagit i förintelsen fick en fristat i Sverige.
   Affärer som vanligt Sven Nordlund ISBN 9789185767359
   Hur kunde det ske Barbro Eberan ISBN 978-91-7331-558-1
   ———————
   I Luleå finns en utställning och ett minnesmärke över utvisningen av 21000 ryska f.d krigsfångar. De deporterades från Luleå, Sundsvall och Gävle, 7000 ryssar per hamn. Staling såg krigsfångar som desertörer som valde att tas tillfånga. Hur många av dessa som sköts eller skickades till Sibirien vet ingen

   Svar
 2. Benny Ringström

  Det finns en bok med titeln Malmtraden.skriven utav en svensk proffessor som menade på att utan svensk högprocentig järnmalm så hade kriget tagit slut på ett par månader.vad som är märkligt i sammanhanget var att dom allierade kvoterade (tillät)en viss mängd/mån till Hitler….varför??ville man hålla kriget igång industrin blomstrade.det finns frågetecken om hela vår medverkan…….SE-banken köpte guld ifrån Tyskland.va det månne judiska plomber.

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *