SVERIGE. Går det att skaka fram 10.000 poliser på fem år? 

| 31 juli, 2019

 

I Expressens ledare i går kväll gick det att läsa ett öppet brev till Mikael Damberg där ledarredaktion på expressen frågar hur långt 10 000 fler poliser egentligen räcker. 

För trots regeringens tal om en historisk satsning så kommer Sverige bli polisglest under lång tid framåt. För Sverige har en av Europas lägsta polistätheter i Europa, detta efter Danmark och Finland.

De skriver att vi ligger på tok för lågt. Regeringen lovar fler poliser, eller, som satsningens fullständiga titel brukar lyda, när ministrar lovar krafttag mot brottsligheten: en historisk satsning på 10 000 fler polisanställda till 2024.

Damberg har vid något tillfälle sagt 10 000 fler poliser men oftast så säger han 10 000 fler polisanställda. Och rent teoretiskt kan det då bli tre konstaplar och resten konsultstrategutvecklare utan att regeringen kan sägas ha misslyckats med uppdraget.

Så nu är frågan hur det kommer att bli, kommer det att bli fler poliser eller kommer regeringen att smita undan med att anställa konsulter?

Expressens ledare fortsätter med att vara generösa och tro på Dambergs tal om poliserna och tänker att 10 000 fler poliser anställs fram till 2024.

Så frågar de sig då hur långt de räcker? För då skulle vi ha totalt 30 000 poliser. Om vi då antar att vi fortfarande då är 10 miljoner innevånare så skulle polistätheten stiga från dagens polistäthet på 203 poliser per 100 000 innevånare till 300 per 100 000. Det är inte fullt så uselt som nu (Europasnittet ligger enligt Eurostat (2016)) på 318 poliser per 100 000 innevånare.)

Men Sveriges befolkningstillväxt är snabb. Om fem år räknar SCB med att vi är 10,7 miljoner och i det ljuset så blir satsningen inte fullt så historisk, då blir det bara en ökning till 280 poliser per 100 000 innevånare.

Ledarredaktionen skriver att det inte ligger i närheten av Europasnittet. Det hade kanske inte varit så farligt om Sverige tillhört de lugnare länderna i Europa, men vi tillhör inte det. Sverige ligger på fjärde plats i grenen inbrott, och Sverige ligger bland eliten när det gäller anmälda bilstölder per capita, allt enligt Eurostat. Skjutningar och sprängningar i kriminella led är välkänd. I frågan om mordfrekvens låg vi 2016 i samma härad som Bulgarien, Skottland, Slovakien och Kroatien.

Där är dock en sak som skiljer Sverige från dessa länder, det är att dessa länder är i snitt nästan nästan så polistäta som Sverige, med 389 poliser per 100 000 innevånare. Dock ska man vara lite försiktiga med att jämföra olika länders statistik då de räknar lite olika och har olika begrepp och upplägg. Men med Eurostat får man i alla fall ett litet hum om läget och perspektiv på retoriken från Rosenbad. Där är dock frågan om det går att skaka fram 10 000 poliser på fem år? 

Enligt ledarredaktion är det tveksamt, av många skäl.

Så det lär nog bli en hel del civilanställda, vilka förvisso kan tillföra en hel del kompetens och avlasta polisen, men de är inte poliser. Så allt måste göras för att få verksamma poliser att stanna kvar i yrket, samt att locka lämpliga polisämnen till skolbänken samt att övertala dem som bytt yrke att komma tillbaka. Men det kommer inte att räcka. När regeringen fattade beslutet om att polisen ska prioriteras så måste det göras utifrån att poliskåren kommer att vara gles under överskådlig tid.

Ledarredaktionen skriver att man måste kompensera för glesheten genom att ge polisen adekvata verktyg och befogenheter. Det finns absolut ingen ursäkt för att Sverige ska släntra efter alla andra länder när det gäller polistäthet eller effektiv lagstiftning eller för den delen polisens möjlighet att använda alla möjliga tekniska hjälpmedel som kan behövas.

Där finns ingen ursäkt alls, Mikael Damberg, det är bara att leverera dina och regeringens löften nu.

Expressen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •