TIGGERI-TILLSTÅND. Kommer det ger någon nämnvärd förändring mot hur det ser ut idag?

| 1 augusti, 2019

Tiggeriet är en känslig fråga hos många och nu kommer säkert Eskilstuna att råka illa ut i den gruppen som menar att vi i Sverige ska ha okontrollerat tiggeri och att det är deras enda chans att tjäna pengar. För idag är det första dagen som de lokala ordningsreglerna säger att tiggeri i Eskilstuna kräver tillstånd. Det är alltså första dagen som polisen har befogenhet att avlägsna tiggare som inte skaffat sig tillstånd.
Men polisen säger att till en början kommer uppdraget att vara ett rent informationsuppdrag.

Men i ett senare skede så kommer de att kontrollera om tiggarna har tillstånd och om de inte har sådant avvisa dem från den plats där de sitter.

Tillstånden går att införskaffa antingen via nätet eller direkt på polishuset i Eskilstuna och de kostar 250 kronor.
Göran Heldesten som är jurist på Eskilstuna kommun säger: ”Vi har jobbat hårt de sista veckorna med att få ut informationen till de personer som finns ute och samlar in pengar.”

Tommas Bergquist säger vidare: ”Det bästa är om informationen går ut tidigt innan polisen börjar jobba repressivt med att avlägsna och bötfälla tiggarna.”
Polisen meddelar att inga ansökningar om tillstånd ännu har sökts eller delats ut och att de som eventuellt kommer in kommer att behandlas som vilka ansökningar som helst och varje ansökan behandlas individuellt. Den ansökande måste också vid avhämtandet visa upp en giltigt legitimation.

Dessutom så har rättsenheten Öst på polismyndigheten kommit fram att tillstånden ska vara tidsbestämda till max tre månader.
Polisens tillståndsenhet i Eskilstuna uppger dessutom att varje fall kommer att bedömas utifrån ordning och säkerhet på den berörda platsen. Handläggningstiden beror på om ärendet måste sändas till kommunen för remiss eller inte men ansökningsavgiften måste man betala innan ansökningen behandlas.

Hur polisen kommer att jobba i praktiken med tiggeriet kommer att vara en prioriteringsfråga och de säger att söka upp och avvisa någon som håller med passiv penninginsamling får vägas mot andra problemställningar i Eskilstuna.
Så frågan kommer att återstå om det blir någon nämnvärd förändring mot hur det ser ut idag?
Men under alla omständigheter så är det en börja på ett problem som allt för länge varit i Sverige.

Svt

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *