GÄSTINLÄGG: Är det någon som har ett förslag på vem som skulle passa som Aftonbladets nästa kulturchef?

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg lämnar sin post men kommer att arbeta vidare på tidningen som senior reporter. Hampus Byström frågar sig i Internationalen nr 29 om det finns ”någon som kan fylla de stora skor Åsa Linderborg lämnar efter sig?” Det är naturligtvis föga troligt att någon kan göra det eftersom Åsa Linderborg sannolikt även i fortsättningen kommer att stå stadigt på sina höga kothurner. 

I sin hyllningstext till Åsa Linderborg nämner Hampus Nyström inte Martin Kragh, Nils Poletti eller Benny Fredriksson. Att förbigå dessa personer i en hyllningstext är naturligtvis helt i sin ordning. Debatten om dessa personer får dock aldrig tystna även om ett sådant förtigande säkert skulle passa Aftonbladet och Åsa Linderborg. Det måste nämligen finnas en öppen och demokratisk debatt om sanningen ska komma fram.

Åsa Linderborg anklagade Rysslandsforskaren Martin Kragh för spioneri. Aftonbladets artiklar kläddes i svarta rubriker som exempelvis: ”Martin Kragh är ett demokratiskt problem”. Sådana iögonfallande rubriker öppnar knappast för någon nyanserad debatt. Att Åsa Linderborg bjöd in Martin Kragh till en öppen debatt på Aftonbladets kultursidor kan förefalla både snyggt och elegant. Martin Kragh avböjde emellertid och det berodde gissningsvis på att han hellre ville möta Åsa Linderborg på neutral mark.

Martin Kragh anmälde istället Aftonbladet till JK för förtal men fallet lades ner. ”Det vore ur vårt perspektiv märkligt om Justitiekanslern åtog sig att driva fallet” säger Eric Rosén, biträdande redaktör på Aftonbladet efter att JK beslutat lägga ner ärendet. Det kanske mest märkliga är dock att Aftonbladet är motståndare till att en fristående utredning granskar debatten. Om Aftonbladet haft tillräckligt på fötterna så borde de väl ha välkomnat JKs utredning?

Nils Poletti är numera chef för Östgötateatern men han har tidigare också varit verksam på Turteatern. Denna teatergrupp iscensatte hösten 2018 en pjäs med namnet ”Vikingarna på Helgaland” vilken byggde på ett drama av Henrik Ibsen från 1858.

Turteatern ville med denna iscensättning varna för extremhögerns frammarsch. Marie Nikazim Bakken var den konstnärliga ledaren för denna uppsättning. Enligt somliga recensenter bottnade dock iscensättningen  inte alls i sitt budskap. Exempelvis var Aftonbladets recensent Cecilia Djurberg minst sagt raljerande efter att ha sett detta ”outhärdliga internskämt”.

Turteaterns reaktion på Aftonbladets recension blev att använda den i sin marknadsföring av pjäsen. En exploatering av recensionen var förmodligen ett försök att avdramatisera den. Detta förfarande är också förståeligt ur ett annat perspektiv. Nämligen att även dålig kritik mycket väl kan skapa en nyfikenhet hos en potentiell publik. 

Vid den sista föreställningen iscensattes emellertid en kupp av Marie Nikazim Bakken. Hon regisserade en scen där Nils Poletti medverkade och i vilken Cecilia Djurbergs telefonnummer lämnades ut till publiken. Åsa Linderborg jämförde detta med ”högerextremister som är demokratins största fiender” och ”synkroniserade mobbar som sprider numret till journalister och andra som de vill hämnas på”. Tydligen menar Åsa Linderborg att Turteaterns aktion mot Cecilia Djurberg var lika allvarlig som den varning för högerextremismen som ”Vikingarna på Helgaland” skulle ha varit. 

Det var väl knappast något lyckat tilltag att från scenen lämna ut en recensents telefonnummer. Det är dock betydligt allvarligare att Åsa Linderborg klär Aftonbladets kultursida med formuleringar som får små händelser att framstå som terrorhot.

Stadsteaterns förre chef Benny Fredrikssons gick bort 17 mars 2018. Han hade tillsammans med sin fru Anne Sofie von Otter rest till Australien för att komma så långt bort som möjligt från svensk media. Anonyma vittnen hade i metoo-rörelsens fotspår trätt fram och anklagat honom för att ha en despotisk ledarstil och ägna sig åt sexuella trakasserier. Benny Fredriksson begick självmord dagen innan han skulle återvända till Sverige. Detta är dock inget som metoo-rörelsen ska klandras för. Enligt Benny Fredrikssons fru Anne Sofie von Otter var han rädd för att möta svensk media och det var därför han inte orkade resa tillbaka.

Det var således media som skrämt Benny Fredriksson. Det var många svarta rubriker och löpsedlar som formade Aftonbladet under den tid som föregick hans bortgång. Aftonbladet och dess kulturchef Åsa Linderborg hade nämligen trampat på utan att syna sina källor. 

Författaren Marcus Birro skrev i Nyheter 24 en vecka efter Benny Fredrikssons bortgång:  “Lämna in din avskedsansökan Åsa Linderborg” och det var säkert många som höll med Marcus Birro.

Åsa Linderborg bemötte dock aldrig detta. Hon föredrog istället att snyfta i Sveriges radios söndagsintervju om att hon ”blivit sin egen empiri”. Radion var förmodligen det media som passade henne bäst när hon ville ta på sig offerkoftan.

Skådespelare som Leif Andrée och Sissela Kyle har efter Benny Fredrikssons bortgång hävdat att de redan under dennes levnad försökt komma till tals för att nyansera debatten om Stadsteaterns chef. Aftonbladet och även andra medier var dock ointresserade av att lyssna på sådant som motsade tesen om den despotiske teaterchefen.

Sissela Kyle berättar i sitt Sommarprogram om den engagerade och omtänksamma teatermannen Benny Fredriksson. Hennes röst brister när hon beklagar att hon inte ansträngde sig tillräckligt och stod upp för honom innan det var försent. Sissela Kyle berättar också att Benny Fredriksson var en klassresenär som fick en alltför tidig slutstation. Att Sissela Kyle i sitt Sommarprogram väljer att inte nämna Åsa Linderborgs namn är naturligtvis en tyst markering.

Aftonbladets publiceringar blev givetvis anmälda till Pressens opinionsnämnd. Aftonbladet  fälldes ett år efter Benny Fredrikssons bortgång för ”allvarligt pressetiskt övertramp”. Åsa Linderborg kommenterar dock inte denna fällning. Istället är det Aftonbladets chefredaktör Lena K Samuelsson som bemöter fällningen. Hon skriver att Aftonbladet ”under året som gått gjort ett antal större förändringar för att säkra Aftonbladets publicistiska linje.” Hon avslutar artikeln med ”Aftonbladet har gjort fel. Vi slutar där.” 

Det är förståeligt att Aftonbladet så snabbt som möjligt vill avsluta denna pressetiska debatt. Det finns dock mycket outtalat i denna tragiska historia. Det kanske mest önskvärda vore väl om Åsa Linderborg själv kommenterade fällningen i Pressens opinionsnämnd.

Åsa Linderborg lämnar efter 10 år sin tjänst som Aftonbladets kulturchef för att bli senior reporter i tidningen. Det är emellertid inte bara Internationalen som ställer sig i hyllningskören och berömmer Åsa Linderborg för hennes insatser som kulturchef. Martin Krahgs, Nils Polettis och Benny Fredrikssons röster får dock bara ett litet medialt utrymme. Det är dock vid ett sådant här tillfälle som det är än mer nödvändigt att minnas Åsa Linderborgs klavertramp. 

Åsa Linderborg kan kanske stolt stylta vidare på sina höga kothurner som hon förmodligen alltid kommer att ha på sig. Det är dock viktigt att hela sanningen om hennes gärningar under de senaste 10 åren kommer fram. Hampus Byström på Internationalen undrade vem som kan fylla Åsa Linderborgs skor? Det självklara svaret på den frågan är sålunda att det finns det ingen som kan.

Aftonbladets nästa kulturchef bör faktiskt inte ha några skor alls. En person i en så ansvarsfull position bör nämligen stå barfota på jorden. Det är nämligen nödvändigt för att kunna känna de kulturer som växer och frodas samt möta den konst som ger oss människor ett meningsfullt liv.

Är det någon som har ett förslag på vem som skulle passa som Aftonbladets nästa kulturchef?

Dan Berg

kulturpolitisk debattör


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Lilja Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *