SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Den Etniska Rensningen

“Samer, homosexuella, förstånds-handikappade och utvecklingsstörda var inga fullvärdiga medborgare i socialdemokraternas Sverige.”

Från blodrött via brunt till becksvart!

Varje gång Löfven talar om ett annat partis historia är detta en varningsklocka, ett sätt att dölja sin egen historia, att få bort fokus från det mörkaste kapitlet i vår nutidshistoria. Inget annat politiskt parti har ett så mörkt förflutet som Socialdemokraterna, full jämförbart med Hitlers nazityskland eller Stalins Sovjet men som få känner till.

Ingen annan partiledare beskyller andra partier för sin egen historia såsom Löfven! Här på ”Socialdemokraterna & Sanningen” kommer vi berätta om den svenska socialismens sanna historia!

I svenska skolor lär sig barn knappt något om sin egen ursprungsbefolkning. Samernas historia är inget undantag eller något som socialdemokraterna eller den svenska staten ska vara stolt över. Slaveri, tvångsförflyttningar, religionsförbud och nedvärdering är bara några av ingredienserna.

Sverige befolkades norrifrån via Ryssland och Finland av den befolkningsgrupp vi idag kallar samer. Ungefär samtidigt befolkades vi även söderifrån via Tyskland och Danmark av Svear, de vi idag kallar ”svenskar”. Det var dessa svenskar som 1751 drog riksgränsen mot Norge och Finland. Samerna kom från och med nu bli en minoritetsgrupp i det land som svearna gav namnet Sverige. (Det ska tilläggas och poängteras att Sverige var bebott i mindre skala av människor långt innan Samerna och Svearna kom.)

Sápmi är samernas land som de bebott och brukat sedan urminnes tider. Sápmi betyder både människa och landområde för i den samiska begreppsvärlden är människan och naturen inte åtskilda. Det skulle dock dröja fram till 1900-talets början innan förföljelsen, trakasserierna och den etniska rensningen och närapå utrotningen av den samiska kulturen skulle börja.

                           “Det den svenska befolkningen tvingades bevittna var inget annat än ett folkmord av det samiska folket och dess kultur av den socialdemokratiska regeringen!”

Under slutet av 1800-talet blev socialdemokraterna en maktfaktor och 1920 tog de makten över Sverige. Då påbörjade de en etnisk utrensning och ett brutalt övergrepp, på gränsen till ett folkmord, på hela den samiska kulturen! Den rasistiska och samefientliga politiken som bedrevs av socialdemokraterna kallades för ”Lapp ska vara lapp.” Man tog samernas mark. Man förbjöd det samiska språket och det blev till och med förbjudet att jojka. Samiska seder och bruk förbjöds. De fick ingen rösträtt. Man skickade samer till det rasbiologiska institutet i Uppsala som socialdemokraterna låtit uppföra där man även tvångssteriliserade många samer. Under rashygienens tidevarv blev samerna i likhet med andra grupper utsatta för brutalt kränkande handlingar av den socialdemokratiska regeringen. Samer, homosexuella, förstånds-handikappade, utvecklingsstörda etc. var inga fullvärdiga medborgare i socialismens Sverige. Hela den samiska kulturen och dess folk skulle utplånas av det styrande socialdemokratiska partiet. Det den svenska befolkningen tvingades bevittna var inget annat än ett folkmord av det samiska folket och dess kultur av den socialdemokratiska regeringen!

En gemensam renbeteskonvention antogs mellan Norge och Sverige. Följden blev att samerna i de nordligaste samebyarna förlorade sina sommarbetesmarker i Norge. Därför inleddes en tvångsförflyttning av samer till de sydliga byarna. Både för dem som tvingades flytta och för dem som tvingades ta emot nya, blev det en kulturkrock. 1928 kom en ny renbeteslag som fastslog samernas rätt till renbete, jakt, fiske och viss skogsavverkning ovanför odlingsgränsen. Men den rätten gällde bara de renskötande samerna. De andra förlorade rätten att använda sina förfäders marker.

Renbeteslagen försämrade också den samiska kvinnans ställning. I det samiska samhället var mannen och kvinnan jämställda och båda kunde ha egna renar. Den rätten förlorade hon, liksom sitt medlemskap i samebyn om hon gifte sig med en icke-same. Om en samisk man gifte sig med en svensk kvinna fick hon renskötselrätt. Denna diskriminering varade i 43 år och försvann först 1971!

För renägande samer, så kallade nomader, startade man speciella skolor som kallades nomadskolor. Bakgrunden till nomadskolorna var bland annat att staten ville hålla de samer som arbetade med renar avskilda från resten av samhället. De renskötande samerna skulle inte lockas till städerna och sluta upp med renskötseln. Nomadskolornas undervisningsperiod var mycket kortare jämfört med den andra obligatoriska skolan. Staten tyckte nämligen inte att samerna behövde lika mycket utbildning som andra barn i Sverige.

                                                         “Samer, homosexuella, förstånds-handikappade och utvecklingsstörda var inga fullvärdiga medborgare i socialismens Sverige.”

Samerna reagerade starkt mot de usla skolkåtorna och mot hela skolreformen. I ett enigt uttalande krävde samerna att skolan skulle ge barnen kunskaper att kunna möta den snabba utvecklingen i “lappmarkerna”. Det ställdes också krav på att kåtaskolan skulle avskaffas och att eleverna i de fasta nomadskolorna skulle få bo i ordentliga skolhem. Från regeringens sida ansåg man att samernas uttalanden inte kom från hela befolkningen. Dessutom ansåg man att samerna själva inte var tillräckligt kunniga för att ha synpunkter om skolans förhållanden.

Man bestämde vem som var same och vem som inte var det. Barn till renskötare tvingades till nomadskolan medan andra gick i den allmänna skolan. Nomadskolorna låg ofta långt ifrån hemmet, vilket innebar att barn skildes från sina familjer. Skolbyggnader och undervisningsinnehåll formades efter rasistiska föreställningar om samer, t.ex. byggdes nomadskolorna utan moderna bekvämligheter. Barnen skulle inte vänjas vid att sova i sängar och lokalerna skulle inte vara trivsamma. I skolan tvingades eleverna lära sig nedsättande och kränkande om ”norrländska vildar” och ”lappar”.

””…Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp ska vara lapp…””

Fram till 1952 erkändes bara renskötare som samer. Enligt lag fick de som inte var renskötare inte äga renar och de som inte ägde renar skulle assimileras eftersom de sågs som ”avvikare”. 1932 gavs Rasbiologiska institutets Herman Lundborg ut skriften “The race biology of the Swedish laps” ut. Där sades att samer var ett underlägset folk vars enda möjlighet att överleva var att de assimilerades med svenskar. 1952 började staten att reglera och begränsa antalet renar.

Mellan 1953 och 1977 skulle renskötseln rationaliseras. Renskötare blev en yrkeskategori som skulle sträva efter en ekonomisk lönsamhet för renskötarföretagen. De icke renskötande samerna betraktades som svenskar. Först i mitten av 1970-talet -när socialdemokraterna förlorat makten- betraktades alla samer som en grupp igen. Plötsligt ville man behålla och skydda den kultur som man nästan lyckats utrota – om inte rennäringen krockade med andra markanvändares intressen.

Först under mitten av 70-talet när socialdemokraterna tvingades ifrån makten av borgarna kunde tvångssteriliseringsprogrammet avbrytas och den etniska utrensningen av det samiska folket upphöra. Då var den samiska kulturen nästan utdöd av den socialdemokratiska etniska rensningen. Samerna fick först på 1980-talet ett eget styre (Sametinget – där svenskar inte har rösträtt) och man blev en skyddad minoritetsgrupp i Sverige.

Under åtta Socialdemokratiska regeringar 1934–1976 tvångssteriliserade man över 63 000 människor på statens institut för rasbiologi i Uppsala som socialdemokraterna lät uppföra under 30-talet och som sedermera blev en stor inspirationskälla för Hitler och hans nazister. En del av alla dessa var samer. De tvångssteriliserade var även så kallade imbecilla, idioter, epileptiker, tattare, sinnesslöa och homosexuella. Nazityskland är idag de enda som tvångssteriliserat fler människor än Socialdemokraterna!

                                      “Först under mitten av 70-talet när socialdemokraterna tvingades ifrån makten av borgarna kunde tvångssteriliseringsprogrammet avbrytas”

Det kanske värsta är ändå att inget av allt detta står i våra barns historieböcker. Under 1980-talet gavs det ut en del böcker om vad som hände med samerna och deras kultur under de 60 år som den socialdemokratiskt ledda regeringen försökte utrota. Efter nio år i grundskola har inga barn läst en enda rad om vad som faktiskt hänt i vår mörkaste nutidshistoria med rasbiologiska institut, tvångssteriliseringar och etnisk utrensning av vår norra befolkningsgrupp! Ett bevis hur socialismen och det vänsterstyrda etablissemanget effektivt suddat ut alla spår av vår mörkaste historia.

Som nämndes tidigare befolkades Sverige norr och söderifrån av två helt olika befolkningsgrupper. Samerna själva betecknar sig inte som svenskar viket de får medhåll av historieexperterna. När Björn Söder (SD) nämner samma historiska fakta går socialisterna i taket och skriker om ”rasism” och ”främlingsfientlighet”! En tankeställare att det var just socialisterna som ville tvinga samerna bli svenskar mot sin vilja. De blodränderna tycks aldrig gå ur…

Så varje gång Löfven pratar om andra partiers historia är det ett hån mot alla de 63,000 svenskar som blev tvångssteriliserade av hans eget parti. Varje gång är det ett svek mot vår nordliga ursprungsbefolkning samerna. Varje gång är det ett svek mot alla våra egna skolbarn och vår egen historia. När sanningen om socialdemokraterna uppdagas går deras logotype från blodröd till brun och från brun till becksvart!

// Blenda W Thor.

Originalartikel


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Den Etniska Rensningen

 1. Ulf

  Verkligt intressanta och belysande artiklar om S som använder lögnen som arbetsmetod och alltid har gjort.Stor eloge för utomordentligt läsvärda inlägg.👑🇸🇪

 2. Fredz

  Och nu är det Svensken som står på tur i deras lista.

Kommentarer är stängda.