Samstyrets förslag i Sölvesborg sågas av SVT då de tycker det är ett korrekturfel i förslaget.

| 14 augusti, 2019

Idag kom besked från Samstyret i Sölvesborg att migranter som hänvisats till kommunen ska placeras i andra kommuner, om inte det går ska tillfälliga boenden utanför det ordinarie bostadsbeståndet ordnas för ensamkommande män.
Detta är en av de 220 punkter vill genomföra under mandatperioden. Men när SVT text rapporterar om detta så hakar de upp sig på det korrekturfel i texten som Louise Erixon säger är fel. I texten ska det inte stå ensamkommande män utan vuxna ensamma personer. Och även om Louise gång på gång påpekar att det som SVT fått är ett utkast så verkar de inte förstå detta utan fortsätter att påtala detta.

Så även om Louise Erixon säger att de tillfälliga bostäderna inte ska gälla barnfamiljer utan bara ensamma personer så fortsätter SVT med att lägga vikten om vem det är som är ansvarig för korrekturmissen istället för innehållet i de 220 punkterna i programmet.
Som inspiration säger Louise Erixon att partierna har sneglat på Staffanstorp och hur de sköter migrationsfrågan lokalt. De köper i den mån det är möjligt boendeplatser i andra kommuner. Eller så placerar de migranterna i husvagnar utanför samhället. Något som både oppositionen och migrationsverket kritiserat kommunen för.

Vart husvagnarna ska placeras i Sölvesborg är inget som är bestämt ännu säger Louise.
Hon säger: ”Det är en fråga för tjänstemannakåren. Vi säger vad som ska göras, och de säger hur.”
När då SVT frågar om de inte skapar ett utanförsområde så säger Louise nej. Det kommer inte att bli något permanent område. Vi nämner det också i programmet. I den mån vi tar emot några nyanlända så är det ett tvåårskontrakt som gäller. Vi kommer att hålla oss till etableringstiden, sen är det upp till var och en att hitta eget boende precis som det är för alla andra i samhället.

Kommuner kommer att ta ansvaret under etableringstiden, det ansvar som står i lagen.
Louise säger: ”Lagen är på två år, och då får man utgå från att statens tanke är att dessa resonerar ska vara självständiga och självförsörjande efter det.”
Om inte så kommer vi få utanförområden och stora sociala skillnader som kommer att gå ut över den kommunala skattekronan.
Men trots att SVT text fått det förklarat för sig så är det viktigaste för dem inte förslagen, utan skrivningen de fick på det första papperet.

Enligt mig så är det ett bevis på att de inte bryr sig så mycket om själva förslaget utan endast dess skrivning.
Så är där något fel på själva förslaget, följer de inte den lagen som staten stiftat?
Jo, det är det de gör och det är nog därför SVT försöker smutskasta det.
Man kan nu bara hoppas att Sölvesborgs kommun lyckas med sitt handlingsprogram så att det kommer motbevisa alla dem som sagt att SD inte är regeringsdugligt. För det om inget annat borde sätta stopp för socialdemokraternas största påstående att de inte är kapabla att styra en kommun eller för den delen Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sd-m-forslaget-lat-ensamkommande-man-bo-i-husvagnar?fbclid=IwAR1QGZn8TnjNDxaiHeqpOOIj7hp2Q-NEC8-NOiysQb_UrOw32dtzgkwxBvY

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •