SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Baltutlämningen

“I Sverige hoppades 3000 människor få en trygg framtid men den svenska socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen ville något helt annat…”

Baltutlämningen är en händelse i svensk historia som under socialdemokraternas regi efterlämnat djupa sår och en besk eftersmak för evigt i vår historia.

Med baltutlämningen avses tvångsutlämning av människor av baltisk härkomst till en säker död i Sovjet som i slutet av andra världskriget lyckades fly från Röda armén i from förhoppning att få interneras i Sverige och sedan återförenas med nära och kära. Något den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen bryskt satte stopp för! 3000 människor skickades istället mot en mörk framtid, 156 av dessa var balter. Många tog sitt liv, andra torterades och avrättades! Detta är Baltutlämningen i korthet;

I maj 1945 kapitulerade de tyska styrkorna, och en stor ström av flyktingar anlände till Sverige. De flesta kom från Baltikum, Kurland och Bornholm på flykt undan den sovjetiska Röda armén. Majoriteten av de ca 3 000 militärt internerade i Sverige var tyskar eller österrikare, och endast ett fåtal – 156 stycken – av baltiskt ursprung. Till skillnad från tyskarna hade dessa balter inget hemland att återvända till och dessutom ansågs de vara ”landsförrädare” av Stalin för att de stridit mot Röda armén i tysk uniform. Här i Sverige hoppades dessa 3000 människor få en trygg framtid men den svenska socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen ville något helt annat…

 I samtliga militärområden beordrade högkvarteret planering för att upprätta läger för internering av 10 000 till 15 000 man.

 (Du kan läsa mer om de 14 hemliga svenska koncentrationslägren här)

Den första gruppen anlände till Ystad och internerades i lägret vid Bökeberg, för att följas av en större grupp på 1 600 man som anlände till Kalmar. De kom sedan att utplaceras i något av interneringslägren i Ränneslätt utanför Eksjö, Backamo och Grunnebo nära Uddevalla, Lagerlingen i Havdhem på Gotland och lägren i Rinkaby och Gälltofta, båda utanför Kristianstad.

                                                      “De desperata soldaterna stympade sig själva för att slippa utlämning.  En av dem körde in en blyertspenna i ögat medan några högg av sig fingrar”

Den 2 juni 1945 överlämnade Sovjetunionen en not till den svenska samlingsregeringen ledd av socialdemokraterna att militär och liknande personal från östfronten som internerats i Sverige skulle återbördas till Sovjetunionen enligt de tyska kapitulationsvillkoren.

Den svenska socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen svarade att de skulle hörsamma Sovjets krav på utlämning trots att Sverige varit neutralt under kriget och inte var bundet av de tyska kapitulationsvillkoren. Regeringens svar hölls först hemligt men avslöjades av Dagsposten och Vestmanlands Läns Tidning vilket väckte stor uppmärksamhet då det innebar att 156 baltiska medborgare skulle skickas till Sovjetunionen. Situationen för de tyska internerna, 2,370 till antalet, uppmärksammades inte alls på samma sätt eftersom dessa -antogs det- ”endast skulle behandlas som krigsfångar”.

Regeringen var införstådd med att beslutet skulle mötas av protester och bevakningen av lägren utökades. På lägret i Ränneslätt, Eksjö, där det fanns totalt 650 internerade, uppgick bevakningspersonalen till totalt 1 470 vakter! Mer än två vakter per fånge!

Vänsterpartiet (dåvarande Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, senare VPK) ville gå ännu längre och även skicka tillbaka alla de 30 000 civila flyktingarna från Baltikum.

Den 24 november 1945 gick hela Eksjö man ur huse och slöt upp för den största demonstrationen i stadens historia för att protestera mot utrymningen av lägret på Ränneslätt. Protesterna klingade dock ohörda. De desperata soldaterna stympade sig själva för att slippa utlämning. En av dem körde in en blyertspenna i ögat medan några högg av sig fingrar. En nervös svensk vaktpost råkade skjuta ihjäl en av de soldater utan att denne försökt fly.

Sammanlagt utlämnades 156 balter till Sovjetunionen. Minst sju av internerna begick självmord under händelsernas gång! Den 25 januari 1946 verkställdes den sista utlämningen när det sovjetiska fartyget Beloostrov lämnade Trelleborg för avresa till Sovjetunionen och därmed hade alla de 156 balterna tvångsutlämnats.

De flesta tvångsutlämnade sattes i fångläger efter ankomst till Sovjetunionen. Tre blev avrättade för brott de begått som soldater, 23 blev dömda till mycket långa fängelsestraff och straffarbeten. Många torterades eller begick självmord.

Mörkertalet är dock stort. Ett vittne som tjänstgjorde som svensk lots ombord på ett av fartygen fram till territorialgränsen har berättat att så fort fartyget lättade ankar hade NKVD-soldater gått igenom lastrummet och grep ett antal personer som fördes upp till däck där de avrättades med nackskott, varefter kropparna slängdes över bord.

Vad som sedan hände de 156 baltiska tvångsdeporterade männen vet vi idag mycket litet om. Den socialdemokratiska regeringen hemlighöll mycket av Baltutlämningen i över 40 år för svenska folket. Baltutlämningen smärtar än idag och visar socialdemokraternas mörkaste historia, en historia inga av våra barn idag får lära sig något under sina historielektioner. Spåren av de socialistiska skamfläckarna skulle sopas igen därför försökte man sudda ut händelsen ur historien, som sagt; man höll det hela hemligt för svenska folket så vi aldrig skulle få veta…

Den socialdemokratiske politikern och före detta utrikesministern Sten Andersson hävdade fram till sin död 2006 att utlämningen var rätt och riktig. När Stefan Löfven gick med i Socialdemokratiska arbetarpartiet höll hans parti fortfarande Baltutlämningen hemlig. Först den 20 juni 1994 bad officiellt Sveriges BORGERLIGA regering om ursäkt för det inträffade.

                                                         “När Stefan Löfven gick med i det Socialdemokratiska arbetarpartiet höll hans parti fortfarande Baltutlämningen hemlig”

Socialdemokraterna har aldrig bett offentligt om ursäkt för Baltutlämningen och Stefan Löfven tycks mer intresserad av andra partiers historia än sin egen…

Då tvångsutvisade man oskyldiga människor mot en säker död i Stalins dödsläger, idag massimporterar man kriminella våldtäktsmän och radikala islamister som ska förgylla tillvaron för oss svenskar. Hur socialdemokraterna än gör blir det helt tokfel och det är svenska folket som alltid får lida för deras inkompetens! Till detta kallar man sig själva för ett ”anständigt” parti men sanningen är att inget parti i Sveriges historia har haft så mycket samarbete med nazisterna som just detta “anständiga parti”…

// Blenda W Thor.

Källa:

”Baltutlämningen” (1997) av Valentin Silamikelis

”Legionärerna” (2018) av Per Olov Enquist

”Balt- och tyskutlämningen 1945-46” (2015) av  Curt Ekholm

”Baltutlämningen 1946” (1983) av Janis Zalcmanis.

SvD (länk)

Originalartikeln


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •