SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Det Rasbiologiska Institutet

| 19 augusti, 2019

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

Statens Institut För Rasbiologi (SIFR) i Uppsala grundades under den socialdemokratiska regeringen 1922 i syfte att erhålla en vetenskaplig grund för ”rashygieniska åtgärder”.

Detta svenska institut var det första i världen av sitt slag och blev en stor inspirationskälla t.ex. för de tyska nazisterna såsom Goebbels, Himmler, Mengele och Göring under 30-talet. Mycket av nazisternas brott mot mänskligheten inspirerades således från det av socialdemokraterna uppförda SIFR!

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sade att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologierna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. Sverige var länge ett av de ledande länderna inom den rasbiologiska “forskningen” pga. att socialdemokraterna gav mycket anslag åt denna typ av ”forskning”.

Som en del av den germanska kulturen stod svensk forskning och svensk debatt i nära kontakt med rasidéer och begynnande rashygien i Tyskland. I Sverige var man mot slutet av 1800-talet i vissa konservativa kretsar starkt tyskvänlig. Göteborgs Aftonblad skrev vid sekelskiftet att det svenska folket skulle ha nytta av “en fläkt från det tyska sinnet med dess manliga målmedvetenhet och förnuftsbestämda handlingssätt”. Tyskland sågs som en världsmakt på stark “uppmarsch”.

“Den svenska rasen måste skyddas och blodsblandning med mindervärdiga folkelement förhindras.”

Hur skulle man då skapa en bättre människa?

För att kunna förbättra människan behövde man först kartlägga olika typer av människor. Rasbiologin hade utvecklat olika skolor för kategorisering av människor och under början av 1900-talet fastslog man en rasindelning i fyra raser utifrån hudfärg.

Aspekten av rasbiologin var förstås att de olika raserna skulle hållas strängt åtskilda. Grundtanken var att rasblandning var dålig – då skulle den egna rasens fina egenskaper späs ut och med tiden försvinna. Detta tänkande dominerade tyska nazisternas och svenska socialisters raspolitik.

Forskare och statsmän talade om eugenik, rashygien. Det fanns två typer av eugenik, negativ och positiv;

* – Den negativa eugeniken innebar att man skulle förhindra människor med icke önskvärda arvsanlag från att fortplanta sig. Det främsta verktyget för detta var tvångssterilisering.

Den negativa eugeniken praktiserades i Sverige. Socialdemokraterna är idag det parti efter Hitlers Nazi-parti som tvångssteriliserat flest människor i världen, över 63,000 svenskar!

* – Den positiva eugeniken innebar att man skulle försöka aktivt odla fram goda egenskaper genom avel. Alltså skulle människor med önskvärda egenskaper fås att skaffa avkomma med varandra, så att barnen skulle få de önskvärda egenskaperna från båda föräldrarna. Positiv eugenik praktiserades bara av nazisterna. Organisationen SS hade i särskild uppgift att odla fram en superras av övermänniskor.

Rasföreställningar av detta slag var allmänt accepterade under 1920–1930-talet. Det uttrycktes oro för den vita rasens stagnation. Den svenska rasen måste skyddas och blodsblandning med mindervärdiga folkelement förhindras. Det kunde endast ske genom att landet fick en effektiv invandringslag.

Genom resor i olika delar av landet insamlades undan för undan ett rikhaltigt primärmaterial, som sedan vetenskapligt bearbetades med hjälp av medicinska, biologiska, statistiska, antropologiska och genealogiska arbetsmetoder. 1926 kom institutets första större arbete om svenska folkets “rasbeskaffenhet” att publiceras och i förkortad version blev en lärobok för gymnasiet med titeln ”Svensk raskunskap”. Rasbiologiska undersökningar gjordes på över 100 000 svenskar!

”…Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina…”

// Allan Vougt (S) 1925

 

“Negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina…”

 1939 startades en ärftlighetsavdelning vid institutet där docenten Bertil Lundman verksam på institutet skriver följande;

”” -Det torde helt enkelt ligga så till, att de nordiska stammar som bildade indoeuropéerna, varit skarpt medvetna om sin psykiska och fysiska överlägsenhet och ej tolererat någon uppblandning. (…) Ett inslag av zigenarblod även i stark utblandning verkar ofta rent förstörande på individens moraliska och intellektuella halt. (…) Främst kan tyvärr rashygienen knappast komma mycket längre än att den håller de värsta graderna av urartning någorlunda tillbaka. “”

I och med att rasbiologi blev starkt förknippad med nazismen efter andra världskriget blev det mindre populärt att diskutera förbättrandet av den svenska folkstammen i dessa termer. År 1958 ersattes det “Rasbiologiska institutet” av “Institutionen för medicinsk genetik” och verksamheten knöts till universitetet i Uppsala. “Dekanhuset” kallas idag huset där SIFR var beläget på Biskopsgatan 2 i centrala Uppsala mellan domkyrka och Helga Trefaldighets kyrka. Fastigheten används idag som kontor av Statens fastighetsverk.

”…Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement…”

// Utvecklingsminister Ulla Lindström (S) 1955

Det är tänkvärt varför dagens skolelever inte får lära sig något om de etniska rensningarna av samer eller koncentrationsläger, SRFI eller tvångssteriliseringarna på 63,000 svenskar i dagens skola…. Om socialdemokraterna nu är ett så anständigt parti som Stefan Löfven vill göra sken utav. Han kan påstå att andra partiledare gick med armbindlar och skrek Heil Hitler långt innan de ens blev tonåringar när han själv till de facto gick med i ett ”anständigt” parti när de studerade rasbiologi och tvångssteriliserade sina egna medborgare…

Ju mer som kommer fram om socialdemokraternas brunsmetiga historia, desto fler blir lössen i den röda fanan. Inget annat parti i Sveriges historia har haft ett så ingående samarbete med nazismen som Socialisterna.

Ett parti som idag står och anklagar andra partier för sin egen bakgrund. Om statsminister Stefan Löfvens bildningsiver oväntat skulle komma att utsträcka sig till att ta del av den information som finns om den socialdemokratiska historien kan vi kanske vänta oss att han i fortsättningen iakttar viss återhållsamhet med att beskylla andra partier för att ha ”nazistiska rötter”. Socialdemokraterna är allt annat än ett rumsrent och ”anständigt” parti.

Vi på “Socialdemokraterna & Sanningen” kommer alltid fortsätta granska och berätta om Sveriges brunaste och mest oanständiga parti.

// Blenda W Thor.

 

Inspirationskälla.

“Statlig rasforskning : en historik över Rasbiologiska institutet” (1995) av Gunnar Broberg

“Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta” (2016) av Maja Hagerman

“Farfar var rasbiolog” (2002) av Eva F Dahlgren

Forskning & Framsteg (länk)

Originalartikeln


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Det Rasbiologiska Institutet

 1. Carl den 12

  ?till dig Henrik och Eva Lisa Dezmin?som skrivit ett öppet brev till Stefan Löfven i Katerina magasin, ni rockar och levererar grymma texter.

  Vill passa på att tacka er som är vakna medborgare och bara inväntar att resten ska hinna vakna innan det är försent, för det går bara snabbare och snabbare utför nu…………………………
  Det är ni som gör att jag går upp på morgonen och vågar tro att det finns en liten chans till överlevnad i detta land, jag en gång i tiden var så stolt att tillhöra.
  Hade planerat att åka utomlands i år, men pga av att jag är svensk, så drar jag mig för det, då jag faaaaaan inte vet hur jag ska förklara vad som pågår Sverige och vill inte få semestern förstörd genom att behöva stå till svars, för allt det otäcka som sker dygnet runt 24 7 i swea ifrån norr till söder.
  Förr sa man att det är sådant som bara händer i storstäderna, nu är det andra regler som gäller.

  Calle som önskar att återigen få känns glädje och tacksamhet över Sverige och vill inte känna sig som en tiger som skäms.

 2. Pingback: Funderingar kring religion – eaqhan

Kommentarer är stängda.