Löfven nådde sitt mål! Men blev priset för högt?

| 30 augusti, 2019

Jenny Madestam skrev i gårkväll om inte Socialdemokraterna och Löfven fått betala ett högt pris för att få behålla regeringsmakten efter valet 2018. För Löfven nådde sitt mål, målet att krossa alliansen och få fortsätta regera.
Men har priset blivit för högt?
Jo, det kan det nog ha blivit och de första skotten som skjuter partiet och Löfvens makt i sank kan komma inifrån partiet. För redan nu har det kommit kritik från den nybildade partiföreningen Reformisterna. De menar att Socialdemokraterna gått för långt från den socialdemokratiska politiken.

Alla politiska partiers överordnade mål är att förändra samhället, och för att göra det så kräves det satt inneha regeringsmakten och de partier som har möjlighet att ta eller behålla makten gör det mesta i sin makt att så ska bli fallet. Och detta såg vi prov på i vintras när Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlade till sig sitt fortsatta regeringsinnehav.
Men kostnaderna blev höga speciellt för Socialdemokraterna, som fick svälja flera påtagligt plågsamma reformer.

Löfven räknade nog med att hans eget parti skulle nöja sig med regeringsmakten och att de liberala reformerna därför kan accepteras. Det har förekommit kritik från flera håll om att Socialdemokraterna gått för långt till höger när de bildade samarbetet med JÖK-avtalet men detta har regeringskansliet skakat av sig med att det kommer från en mindre grupp vänsterorienterade medlemmar. De har inte bedömt att de behöver tas på allvar och att de övriga i partiet är nöjda med politiken som förs.

De Socialdemokratiska toppolitikerna har en självbild att partiet är ett regeringsparti och att där är inget annat parti som kan regera Sverige mer än dem, och med regerandet följer då också med att partiet får acceptera mindre attraktiva reformer.
Men nu är frågan om inte bilden håller på att krackelera?
För nu ser vi på flera håll exempel på att det tvärtom finns en stark kritik runt om i kommun-Sverige. Kritik mot den förda politiken. Och denna kritik kommer just från det egna partiets politiker.

Och det är just mot den förda politiken som kritiken kommer inifrån leden.
Expressen har gjort en enkät som visar att de socialdemokratiska politiker som som är verksamma på kommunal nivå är missnöjda med regeringens politik och de upplever att de behöver mer pengar. Detta är något som är illavarslande för Löfven, men samtidigt så borde statsministern kunnat förutse detta. Men det verkar den allsmäktige eller hans entourage inte ha gjort.

Att integrera de nyanlända har tagit betydligt längre tid än vad de statliga pengarna räckt till. Om detta beror på orealistiska bedömningar från regeringens sida eller det beror på ineffektivitet i kommunerna får vara osagt, men det är ett faktum.
För Socialdemokraterna tunt om i kommunerna är det förstås en fjäder i hatten med regeringsinnehavet. Bekymret med makten är dock svår att kunna motivera när den kommunala plånboken ekar tom.

Det är svårt då att försvara regeringens skattesänkning för de allra rikaste med 6 miljarder. Detta samtidigt som man har en arbetslöshet bland de utrikesfödda på 40 procent och bland dem som kom under 2014-2015 på upp mot 80 procent. Så den kritik som initialt kom från vänstersossar har spridit sig och hörs nu från flera håll. Regeringen har börjat ana oråd och att det är bortom att mota kritiken i grind. Detta förklarar nu till exempel varför de ökat tempot för att få igenom det utökade kostnadsutjämningssystemet, trots att det inte är färdigförhandlat med Centerpartiet och Liberalerna.

Men frågan ör om det räcker. I dagarna har det hörts morrande röster från Socialdemokraterna i Stockholm som är kritiska till utjämningssystemet, för även de behöver pengar. Så Löfven har skäl till att vara orolig. För ett parti med interna konflikter blir inte långvariga i regeringskansliet. Det finns också en risk att om partiets interna konflikter fortsätter så faller det ihop som ett korthus och med tanke på att partiet varit ett ”statsbärande” parti under så många år kan detta också vara farligt för Sverige.
Det kan bli så att extrema partier får ett fastare fotfäste i politiken, det kan bli så vi får in muslimska partier i riksdagen och vad kommer då att hända?

https://www.expressen.se/nyheter/lofven-nadde-sitt-mal-men-kanske-blev-priset-for-hogt/
https://www.expressen.se/nyheter/s-politikernas-nodrop-till-lofven-regeringen-sviker-kommunerna/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •