Socialdemokraterna går åt fel håll, oro i partiet inför uppgörelse om migrationsuppgörelsen

| 31 augusti, 2019

På tisdag börjar arbetet med den nya migrationspolitiken mellan riksdagspartierna i riksdagen. Men nu höjs oroliga röster inom De socialdemokratiska leden i kommunerna. Där är de rädda för än än mer liberalisering av migrationspolitiken. För redan nu med JÖK-avtalets överenskommelser mellan S, MP, C och L så har Socialdemokraterna svikit kommunerna i deras kval för att få sin ekonomi att gå ihop. S-ledningen anklagas av socialdemokratiska kommunpolitiker att både vara otydliga och ängsliga och att de tar steg efter steg mot en generösare migrationspolitik till följd av JÖK-avtalet.

Denna liberalisering saknar dock stöd inom partiet vilket Expressens enkät bland 600 S-politiker visar.
Av de 574 som svarade på frågan om Socialdemokraterna fortsatt ska verka för en stram migrationspolitik så svarade 53 procent eller 307 personer att Socialdemokraterna skulle fortsätta på den vägen, medan 12 procent eller 68 personer ville att migrationen skulle stramas åt ytterligare. Endast 35 procent eller 199 personer ville liberalisera migrationspolitiken än mer, kanske tillbaka till den politik Sverige hade 2015.

Totalt är det alltså 65 procent av S-politikerna som vill permanenta dagens migrationspolitik eller som vill strama åt den ytterligare. Trots detta så låter sig den socialdemokratiska ledningen sig styras av partier som Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet som fortfarande vill i stort sett ha fri invandring och som inte verkar se vad kommunerna kämpar med.
I enkäten har också de som svarat på denna fått motivera sina svar och hur de anser partiledningen hanterar migrationsfrågan.

Ett återkommande svar i denna fråga är att partiet, efter omständigheterna skött det ganska bra, men att man är bekymrad över vad det nya samarbetet med MP, C och L kommer att leda till.
De är rädda att MP och C har för mycket makt.
En S-företrädare skriver: ”Uppgörelsen mellan S, MP, C och L i denna fråga blev mycket olycklig för S. MP och C har för mycket makt i frågan. Vi har så många olösta problem och att strama åt flyktingpolitiken måste liga fast. S måste få övriga partier i uppgörelsen att använda sunt förnuft för hela landets bästa.”

En annan S-företrädare efterlyser: ”En mer traditionell migrationspolitik.”
Politikern menar också att MP och C har för mycket att säga till. Men där är också dem som är rent kritiska mot den egna ledningen.
Kommunalrådet i Strömsund Göran Bergström är en av dem och han säger: ”Man har inte tagit folks oro på allvar och man har inte vågat säga som det är.”
Även han beskriver att Strömsunds kommun har en mycket ansträngd ekonomi.

Han säger vidare: ”Kostnaderna har vältrats över på kommunerna. Vi har redan en mycket hög kommunalskatt och kan inte höja den ytterligare.”
Han fortsätter sen med att: ”Det är lätt att säga att vi ska öppna våra hjärtan eller att vi inte ska bygga några murar i Europa. Men när konsekvenserna blir som i Filipstad, då är det uppenbart att det inte är hållbart. Han önskar också att Socialdemokraternas partiledning var tydligare med var partiet står nu inför förhandlingarna. Han tycker också att partiet har något att lära sig av partifränderna i Danmark som länge drivit en restriktiv migrationspolitik.

Ett annat socialdemokratiskt kommunalråd som framför en hård kritik mot partiet är Göran Dahlström som säger: ”Det saknas en tydlig linje och det är alldeles för ängsligt i partiet. Kommunerna är så pressade att vi måste få en paus så vi kan försöka sätta dem som kommit i arbete. Kommer det hela tiden fler, som det gör nu, så klarar vi det inte.”
Han vill se en stor uppgörelse med Moderaterna där man tydligt anger att ”volymerna” måste sänkas kraftigt. Alltså med det förslaget som Moderaterna presenterade i veckan.

Men han är inte särskilt optimistisk, han tror att regeringen kommer att driva igenom nya liberaliseringar av politiken.
Han säger: ”Jag är orolig för att det hör kommer att gå åt precis fel håll när man ska enas med Centern och Miljöpartiet.
Men tyvärr är inte Socialdemokraterna ett enat parti utan där är även dem som vill se en generösare migrationspolitik. Och när partiet 2018 presenterade förslag om en rad skärpningar så möttes de av en hård intern kritik. Detta medförde att partiet valde att tona ner retoriken.

Från S-ledningen så tonar man ner de uppgörelser man gjort med JÖK-partierna och menar att Socialdemokraterna står för en fortsatt stram linje, men det är ju en fråga hur man ser på saken. En sak är i alla fall klar och det är att inom det socialdemokratiska partiet är där skilda åsikter hur en hållbar migrationspolitik ska föras och hur de svenska kommunerna ska klara sina ekonomier.
Och frågan är hur landet kommer att se ut om de liberala krafterna kommer att vinna striden och Sverige får en generösare migrationspolitik än en gång?

Kommer landet då att klara av välfärdssystemet eller det kommer att totalt krascha?
Om inte innan så kommer det att synas i valresultatet 2022. Om inte innan så kommer Socialdemokraterna att se om de gör rätt val nu eller om de gör ett val som de och vi medborgare kommer att få ångra under lång tid framöver. Jag liksom de 65 procent socialdemokratiska kommunpolitikerna hoppas att den socialdemokratiska ledningen inser allvaret för Sverige och väljer den vägen som Moderaterna nu också valt, den vägen som kanske kan leda till att Sverige än en gång kommer på rätt köl och inte sjunker som Titanic.

https://www.expressen.se/nyheter/oro-i-s-infor-uppgorelse-om-migrationen-gar-at-fel-hall/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •