Strömstad betalar busskort åt gymnasieelever men låter elever som behöver färdtjänst betala själva.

| 2 september, 2019

På regeringsnivå talas det mycket om allas lika värde och att alla ska ha samma möjligheter i samhället. Men som många redan vet och som jag redan innan skrivit om o ProjektSanning så stämmer inte detta, är man funktionsnedsatt på det ena eller andra viset så är vi inte lika mycket värda. Och detta visas nu klart och tydligt i Strömstad, där kommunen bestämt att alla gymnasieelever som har mer än sex kilometer till skolan ska få ett månadskort hos Västtrafik gratis, alla utom de som har färdtjänst till och från skolan.

Det får de själva betala och det kan kosta mer än 32 000 kronor att ta sig till och från skolan.
Så jag frågar mig då om inte en funktionsnedsatt ska ha samma rätt till utbildning högre än grundskolenivå?
Samma fråga ställer sig också Jenny Karlsson vars dotter Wilma ska åka färdtjänst till och från sin gymnasieskola.
Kommunen menar att de följer lagarna men att de samtidigt utreder om inget kan göras.

Under grundskoletiden hade tjejen så kallad ”särskild skolskjuts” till och från skolan på grund av att hon har ADD och posttraumatiskt stressyndrom, och inte kan åka tillsammans med för många andra elever.
Men när Wilma skulle börja gymnasiet så började problemen. Då bestämde kommunen att Wilma skulle få hjälp vis socialförvaltningen som beviljade henne färdtjänst till och från skolan. Under ett möte mellan Jenny Karlsson och Socialförvaltningen i Strömstad fick Jenny beskedet att kostnaden för denna 16 kilometer långa resa var kostnaden 91 kronor, något som Wilma själv skulle få betala.

Så när Strömstads kommun skriver på sin hemsida att kommunen ger ut gratis busskort hos Västtrafik för alla som har mer än 6 kilometer till gymnasiet så stämmer detta bara delvis. För dem som ör funktionsnedsatta så gäller inte detta, de kan få betala mycket pengar för denna resa, på ett läsår kan det bli 32 000 kronor läker ännu mer.
Jenny Karlsson säger: ”Det är obegripligt att betala så mycket, speciellt när elever som inte har behov av särskild skjuts får det kostnadsfritt.”

Hon frågar sig också om politikerna tycker det är så här det ska gå till för ett barn som ska gå på gymnasiet?
Efter detta uppmärksammats av medier så har kommunen kontaktat Jenny Karlsson om att de ska stå för kostnaderna tills frågan är utrett.
Strömstads kommun menar att de fält lagen som finns angående skolskjuts för gymnasieelever, men samtidigt utreder de frågan i stort och under tiden står Barn och utbildningsnämnden för Wilmas färdtjänst. Däremot kan de inte lova att det blir gratis för henne att åka till skolan efter utredningen är klar kan de inte lova.

Men om nu Strömstad följt lagen om skolresor för gymnasieelever så är alltså inte högre utbildning än grundskola till för dem som är funktionsnedsatta, då är alltså det tal om allas lika värde inget annat än tomt prat, en massa nonsens talat av personer som vill visa att de är för allas lika värde utan att de egentligen är det. Att de är för det bara det inte kostar något extra för kommunen, landstingen eller staten. För när det gör det, då är detta något de inte till fullo vill tala om eller stå för.

https://www.svt.se/…/jenny-karlssons-dotter-kan-fa-betala-3…
https://www.svt.se/…/ordforande-socialnamnden-pia-tysklind-…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *