Socialdemokratiska kommunalråd vill sätta tak på flyktinginvandringen. Socialdemokratiska riksdagsledamöter vill öppna våra gränser för Sveriges anseende… Är det ett parti som är i kris?

Av | september 15, 2019

Nu har socialdemokratiska kommunalpolitiker börjat resa sig mot den egna regeringens migrationspolitik. En av dessa är det socialdemokratiska kommunalrådet Jimmy Jansson i Eskilstuna som menar att Sverige måste ha ett tak för flyktinginvandringen och att taket ska sättas med hänsyn till hur länge utrikesfödda är arbetslösa och hur mycket pengar som betalas ut i bidrag.
Han säger att Sverige behöver ett nyckeltal: ”Hur ser det ut med trångboddheten, hur lång tid tar det att komma in i det svenska samhället och hur ser det ut med kommunens resurser?
Och allt detta ska vara grunder hur stort vårt mottagande ska vara.”

En annan som är kritisk till den nuvarande migrationen är före detta partisekreteraren och nuvarande kommunalrådet i Norrköping Lars Stjernkvist. Han har fått i uppdrag av partiets tankesmedja Tiden att ta fram partiets nya migrationspolitik. Och även han vill införa begränsningar, om kanske inte så drastiska som Jimmy Jansson vill ha.
Stjernkvist säger: ”Även om man inte kommer fram till att sätta ett tak för antalet asylsökande, så måste vi kunna diskutera vad det är vi klarar av att på ett rimligt sätt ta emot och snabbt integrera i samhället.”

Men alla inom socialdemokratin håller inte med om dessa två kommunalpolitiker. En av dem är Elin Lundgren som menar att ett tak för migrationen är fel.
Hon säger: ”Man tror att det finns plats för ett visst antal människor, så är det ju inte. Det är aldrig någon som bävar för att vi har en babyboom i det här landet.”
Hennes kollega Thomas Hammarberg håller med henne och säger: ”Sverige har ett anseende att vara ett land som verkligen respekterar till exempel asylrätten. Om vi skulle tunna på den, som har föreslagits, så skulle det få kedjeeffekter. Inte bara i Sverige utan också i andra länder.”

Att Sverige behöver ett tak på asylmigrationen står helt klart, men jag skulle också vilja se ett tak på anhöriginvandringen. Sverige behöver inte mer av de ”godhetsknarkande” åsikterna som framförs av de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna som uttalar sig här i artikeln.
Sen att där är riksdagsledamöter som menar att Sveriges anseende som flyktingliberalt land är viktigare än landets överlevnad är fruktansvärt.

Dessa menar alltså att det kvittar om Sverige går under bara vårt anseende som det mest flyktigvänliga landet inte rubbas.
Man undrar nu om dessa personer verkligen vill Sveriges bästa eller de bara drömmer om en jord utan landsgränser?
När den ena pratar om att ingen bävar för en babyboom så verkar hon inte förstå att babys växer upp och kan bli produktiva personer. Men de som har kommit är och blir inte produktiva, de är och kommer att vara olönsamma för landet under många år.

De kommer bara att att kosta stat, landsting och kommuner en massa biståndspengar. Men det verkar inte dessa ”godhetsknarkarna” förstå, i deras värld så finns där alltid pengar till allt och alla. Men så är det inte, Sveriges kommuner går nu redan på knäna och får dra ner på den ena efter den andra verksamheten för att ha råd att försörja de som kommit och som inte kommit i arbete. Så jag hoppas på att dessa kommunalpolitikerna nu inte blir utstötta från partiet utan att de får sina röster hörda klart och tydligt, för det är vad landet behöver.

Vi behöver inte fler politiker som skränar om att ”Europa inte bygger några murar” eller politiker som skriker om att vi ska ”öppna våra hjärtan”. Det Sverige och även Europa nu behöver är politiker som tar sitt ansvar för att stoppa den ohämmade migrationen så att Sverige och europeiska länder kan få en andhämtning och återhämtningspaus. För det är det vi behöver. Vad migrationssamtalen kommer fram till är ännu för tidigt att säga, men jag är inte allt för hoppfull då får sitter allt för många politiker med samma åsikter de hade innan 2014-15.

Men sakerna kan förändras, kommer där fler opinionsundersökningar som visar att de som vill ha en strängare migrationspolitik ökar, så kan det hända att även de migrationsliberala partierna ändrar åsikt. För många av dessa politiker är kappvändare som ändrat åsikt både en, två och tre gånger i frågan de sista åren, så allt är inte kolsvart i denna frågan, de kan ändra sig igen och till en hållbar migrationspolitik.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satt-ett-tak-for-invandringen-krav-fran-socialdemokratiskt-kommunalrad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *