“VARFÖR SKA VI RISKERA GROGRUND FÖR SHARIALAGAR I UPPSALA?”

Endast, KD, M och SD kommer rösta nej till ett islamistiskt center i Uppsala. Bra! Men som vanligt visar övriga partier att de inte förstått någonting.

“▪️ Dawastiftelsen vill bygga islamiskt centrum i Stenhagen, med separata ingångar för kvinnor och män. Men Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, beskriver dawa som en konservativ inriktning av islam som i delar av världen har en bokstavstrogen fundamentalistisk samhällsordning med sharialagstiftning som mål.

▪️ Vi är mycket oroliga att centret blir en grogrund för islamistisk radikalisering och kommer att rösta emot bygglovet i Plan- och byggnadsnämnden.

– I bygglovsansökan står att centret ska vara ett komplement till Uppsalamoskén, men moskéns ledning har i UNT inte ens kunnat ta avstånd från Gävleimamen som varit där och predikat och som utvisats av Säpo eftersom han är ett hot mot rikets säkerhet, säger vår nämndledamot Mattias Holmström.

– Det vore direkt ansvarslöst att acceptera ett islamiskt centrum när Dawastiftelsens samarbetspartner inte ens kan ta avstånd från en sådan person. Varningssignalerna kan inte bli tydligare än såhär.

▪️ (S), (L) och (V) kommer att säga ja till bygglovet. Endast (KD), (M) och (SD) kommer att rösta emot.”

Läs mer i UNT 📲
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/beslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp