Klimatångest och tvång

| 28 september, 2019

Skolelever, eller rättare sagt barn fostras av pessimistiska miljöpekpinnar som formulerar hur de ska leva. Barns rättigheter är överlag mycket starka i Sverige. Ändå tillåts en skola i Umeå att tvinga ut sina elever, ända ner i förskolan, för att klimatstrejka. För dessa elever fanns ingen frihet. Lärarna tog sig rätten att i miljöhysterins namn utsätta elever för ett slags mentalt övergrepp. De barn som inte deltog i Umeåstrejken fick frånvaro för den tiden. Det borde bära fler emot att se hur vuxna tvingar barn att ta ett aktivt ställningstagande utan att de tillfrågas eller har rätten att avstå.

Budskapet om kommande katastrofer ”om vi inte gör något NU” skapar ångest hos vissa barn. De får nu lära sig att kött är fel, att man inte ska flyga eller använda sig av plast. Domedagsprofetian om att världen går under i en miljökatastrof och att det är upp till dem att det rädda planeten är ett mycket tungt ok för ett barn att bära.

Klimatfrågan eller den gröna ideologin söker ständigt större makt. Ideologin tillåter inte någon debatt om det verkligen råder en klimatkris som exempelvis rättfärdigar att tvinga barn att ta ställning. Det tycks redan ha gått så långt att avvikande uppfattning fördöms och kan ge kännbara straff i form av social uteslutning. Barn som ställs inför den gröna ideologins makt kan alltså behöva komma på kant med sin omgivning om de skulle ha modet att säga nej till exempelvis en klimatstrejk.

Barnen utsätts dessutom för dubbla budskap: å ena sidan är det fel att strejka, å den andra måste de strejka. Men det som gör det allvarligt i detta fall är att lärare och skolledning tvingar eleverna att strejka. Lärare ska följa skolplanen och den står det ingenting om att barn ska strejka. Det är fullständigt omdömeslöst av de vuxna. Vad blir nästa steg? Finns det någon bortre gräns för vad som är tillåtet?

Klimathotet är överdrivet, så enkelt är det. Inget är så enkelt som att skrämmas, luras eller ställa människor i en situation där de tvingas ta ställning av rädsla eller att det hotas med repressalier.

Madeleine Lilja Rönnquist & Jan Ove Malmgren


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp