Tomas Brandberg (SD): Nej, världen håller inte på att gå under

| 28 september, 2019

Diskussionen kring klimat och växthusgaser, med PR-fenomenet Greta Thunberg i centrum, kan just nu sammanfattas med ord som cirkus och grupptänk. Samma personer som 2015 var övertygade om att asylmigrationen var lönsam har nu fått en ny fråga att enas kring. Och det kan ju behövas.

Jag vet inte i vilken ända jag ska börja försöka förklara varför detta är så bisarrt. Det är världsfrånvänt på så många plan.

Men först ett par klargöranden. Jag är ingen analfabet när det kommer till frågor som har med miljö och resurser att göra, utan har femton års relevant yrkeserfarenhet från det jag själv kallar ”hållbarhetsindustrin”. 

Vidare anser jag att det är mycket framsynt av Sverige och andra industriländer att minska användandet av fossila bränslen, bland annat av miljöskäl. Jag har dock lärt mig känna igen symbolåtgärder – kostsamma projekt som i slutändan inte minskar utsläppen i nämnvärd utsträckning, eller till och med ökar dem.

Men alltså. Låt oss ta oss an den viktigaste frågan. Håller jorden liksom på att ”gå under”? Frågan är viktig, eftersom det är det argumentet som används för att vi ska ”få panik” och utan eftertanke gå med på lite vad som helst.

Svaret är nej. Världen håller inte på att gå under och mänskligheten går inte mot sin undergång.

Förvisso. Världens befolkning ska ha passerat 2 miljarder på 1920-talet och runt 2050 lär vi nå 10 miljarder, samtidigt som genomsnittlig levnadsstandard dessbättre har förbättrats avsevärt. Det innebär att människan påverkar jordens miljö i högre grad än under förindustriell tid. Det leder oss till begreppet ”förvaltarskap”, det vill säga vi behöver förvalta och bevara miljön och naturen. Och det är ingen omöjlig uppgift.

Självklart skulle en högre medeltemperatur få konsekvenser. Samtidigt noterar vi att ”det värsta”, enligt FN:s klimatpanels prognoser, ligger flera årtionden framåt i tiden. Just nu stiger temperaturen med ungefär 0,15 grader per årtionde och det är faktiskt inte Armageddon.

Världsekonomin kan utan vidare fördubblas på en-två generationer, vilket i princip innebär fördubblade möjligheter att hantera sådant som dåliga skördar och andra problem som ett föränderligt klimat kan ställa till med, oavsett orsak.

Ekonomisk tillväxt är alltså inte problemet, utan lösningen. Och dessbättre har jag en överväldigande majoritet av världens ledare på min sida här, inklusive den svenska regeringen. Socialdemokratin av idag förtjänar förödande kritik i många avseenden, men det är i grunden ett tillväxtvänligt parti, som trots allt eftersträvar välfärd.

De ledare som medvetet håller tillbaka sitt lands ekonomiska utveckling kommer, med all rätt, att bli ifrågasatta och riskerar att bli avsatta. Möjligen är det därför vissa radikaler är obekväma med de demokratiska spelreglerna. Filosofen Torbjörn Tännsjö, exempelvis, förespråkar global despoti, just med argumentet att det är mänsklighetens räddning. 

Despoti för en god sak. Självklart. Som alltid.

Ett föränderligt klimat kan absolut förorsaka problem, vilket kan slå ojämnt över världen. Men med fördubblat välstånd kommer det att finnas möjligheter att hantera detta, inom nationer och mellan nationer. Allt pekar just nu på att den globala medellivslängden ökar, barnadödligheten minskar och människor över hela världen får allt bättre hälsa. Detta trots att världens medeltemperatur stiger.

Så när Greta Thunberg med tårar i ögonen säger ”people die” och avvisar ekonomisk tillväxt, så är hon helt fel ute. Hon är alltså inget orakel som förklarar världen för oss vanliga dödliga, utan tvärtom. Hon är vilseledd och hon vilseleder. Och om detta i sin tur gör andra unga människor deprimerade så är det allt annat än positivt, apropå stulen barndom.

Tomas Brandberg (SD)

Politiskt sakkunnig 


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: