Sakine Madon: Det är skillnad på islam som religion och islamism som politiskt projekt, det är skillnad på vanliga muslimer och på islamister. 

Jonas Segerstam (KD) och Sakine Madon, politisk redaktör på UNT debatterar islam. 

Sakine Madon anklagar Kristdemokraterna (och Moderaterna) för ”principlös populism” och att ”strunta i regler och principer”, skriver Segerstam. När “vi säger nej till moskén i Stenhagen så är det inte för att vi vill strunta i plan- och bygglagen. Vi föreslog en detaljplaneändring för tomten. Vi kan inte säga ja till Dawastiftelsens bygge så länge vi inte har fått betryggande bevis angående eventuell utländsk finansiering och risken att det blir en ingångsport för våldsbejakande extremism.” Vidare att att islam inte skiljer inte på religion och politik som i väst, och att det därför är viktigt att politiker sätter ner foten när det gäller den politiska våldsideologi som breder ut sig i Mellanöstern – Iran, Saudiarabien, Gaza och på senare tid Syrien och Turkiet. 

Det är naturligtvis rätt att säga nej när ovanstående tveksamheter finns med. Sakine Madon menar dock att det är skillnad på islam som religion och islamism som politiskt projekt, det är skillnad på vanliga muslimer och på islamister. 

Det här en diskussion som växer i Sverige i takt med att den muslimska minoriteten växer, och kraven på moskéer och böneutrop som följer i dess spår. Oavsett om debatten handlar om radikalisering, terrorism  eller sekularisering – dominerar många gånger känslor och okunskap. 

Islamforskaren Bassam Tibi  skriver att det “kan tyckas självklart att det utan islam inte skulle finnas en islamistisk terror, men sambandet är komplext. understryker att det specifika för islamism inte är våldet utan idén om en islamisk ordning. Drömmen om ett samhälle grundat på Koranens bud är ytterst det som definierar islamism, men sådana strömningar kan i en given kontext förändras och ta sig extrema uttryck.”

Islam har visat att avsaknaden av en åtskillnad mellan stat och “kyrka”; att politik, kultur och religion utgör en enhet, skapar problem i Sverige. Vi står idag inför konflikter som är svårlösta. Dels går lojaliteten mot Gud alltid före det sociala kontraktet med ett sekulariserat samhälle och ingen har rätt att kräva att muslimer ska handla mot sitt samvete eller islams bud.[53] Det är svårt att se att muslimska ledare i Sverige skulle ha en annan syn.

“Man bör inte underskatta våldsbejakande islamism, men av större betydelse i vardagen och det politiska livet är att andelen muslimska invandrare ökar, vilket ställer stora krav på det svenska samhället. Finns den beredskapen? Accepterar vi att det kan finnas skillnader i värderingar som inte går att överbrygga, i vart fall inte omedelbart? Inser vi att svensk islam inte kan vara detsamma som svenska kyrkan eller ett postkristet samhälle? Att lösningen inte är uppfostran av ”dem”, utan insikten att ”vi” och ”de” finns, att det krävs regler för beteende som gör ett liv tillsammans möjligt, trots skillnader i kultur och livssyn.”

https://timbro.se/integration/drommen-om-en-islamisk-ordning/?fbclid=IwAR0ijjo5RN1HwtAHdfagvRiGFWvZ-eLNVYBruwXTHQFgotoKzhr_z4osndo

Som sagt en komplex fråga som Sverige och dess invånare skulle tjäna på att sätta sig in i mer. 

Uppsala Nya Tidning…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp

1 En tanke på “Sakine Madon: Det är skillnad på islam som religion och islamism som politiskt projekt, det är skillnad på vanliga muslimer och på islamister. 

 1. Carl den 12

  Varför chansa när marginalerna är så hårfina ???
  Sverige är och förblir ett kristet och kulturellt historiskt land, där många grundvärderingar vi har bottnar och går att finna i Bibeln.
  Kristendomen och islam, hur man än beskriver och lindar in sharia, krockar med varandra.
  Dom kristna värderingar som vi tidigare haft och enligt vissa krockar med fri abort och rätten till fri kärlek (homosexualitet), har vi kämpat oss igenom och kommit så mycket längre än många andra religioner.
  Varför ska vi backa tiden och ramla ner i den svarta och mörka avgrund som vi kämpat för att komma upp ur ???
  Den religionsfrihet man pratar om i dag, innebär att kristendomen blir åsidosatt och trycks tillbaka genom att islam växer sig allt starkare.
  Vi bör tänka på vår värdegrund och ställa den mot andra, oavsett vilken religion vi diskuterar.
  Vi är helt förlorade om vi inte tänker ett varv till ang en religion som gör exempelvis skillnad på barn, flickor och pojkar.
  Slöjan är inte symbol för religionsfrihet, det är en symbol för att både avsexualiserara flickan, samtidigt som att visa att flickan börjar bli könsmogen och ska giftas bort.
  Vi föds alla nakna och att dölja huden på flickor gör bara henne till ett objekt och hon bör ha rätten att få lära sig att hennes kropp inte ska skuldbeläggas och täckas över som något som ska gömmas.
  Skillnaden är att en svenskfödd flicka har möjligheten att välja klädsel, som borde vara varje flickas rätt.
  Att om män ifrån dessa kulturer inte klarar av att se en kvinnas hår och hud utan att gå bananas, så är det väl dags att han får vänja sig vid det ???
  Lära sig att en kvinna signalerar ingenting med hennes hår och hud ?
  Det är bara hittepå !!!
  Att bära slöja ökar bara klyftan mellan exempelvis flickor med och utan slöja.

  Calle som värnar om det svenska kulturarvet och att flickor ska få vara praktiskt klädda när dom leker och få känna samhörighet med sina andra kamrater som inte är muslimer.
  Varför bygga murar när vi kan bygga broar utav frihet och inte backa synen på kvinnan och att flickans klädsel är utav intresse, när hennes bror har till motsatsen rätten att klä sig som vilken kille som helst………………
  Välkommen till år 2019 !!!

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *