Arvodesnämnden höjer riksdagsledamöternas arvode med 1 500 kronor per månad till 68 400 kronor

| 9 oktober, 2019

Läste för en stund sen på Expressen, Dina Pengar från den första november ska riksdagsledamöterna få en arvodesökning, denna gången bestämde arvodesnämnden till riksdagsledamöternas arvode skulle höjas med
1 500 kronor i månader. Ledamöternas nya lön blir nu 68 400 kronor. Denna höjning kommer att kosta skattebetalarna i Sverige ytterligare en halv miljon i månaderna för 23 348 100 kronor som de tidigare nu kostar oss skattebetalare per månad.

Men det som ändras stör medborgarna allra mest med riksdagsledamöternas arvode, det är att de inte har något formella krav på närvara i riksdagen. Det är upp till ledamöterna själva att förvalta det förtroende som väljarna gett dem i de allmänna valen.
Det enda parti som opponerat sig mot dessa arvodeshöjningar är Vänsterpartiet som menar att arvodena är alldeles för höga och att det klistermärke i ögonen på den svenska medborgaren.

Deras gruppledare Mia Sydow Mölleby menar också att den nya höjningen kommer att sticka ännu mer i ögonen i medborgarna. Hon och Vänsterpartiet menar istället att arvodena borde justeras nedåt så de ligger närmare vad ”vanligt folk tjänar”. Vänsterpartiet har lagt en motion om att arvodena ska likställas med ett prisbasbelopp på
44 000 kronor. Hon menar även att om än uppdraget är ansträngande så är arvodena alldeles för höga just nu.

Och att det skulle skrämma bort konkurrenta politiker om arvodena sänktes håller hon inte med om.
Hon säger: ”Det är inte givet att man är mer kompetent bara för man har en hög lön.”
Och det är inget något vi kan hålla med om att tanke på vilka som sitter i riksdagar och vilka kompetens de visar upp. För ingen kan väl säga att det sitter de vassaste hjärnorna i regeringspartierna, eller för den dela i de partierna som stöder dem.

Där är också fråga om närvaroplikten i riksdagens arbete som jag är kritisk till och skulle vilja få ändrat på. Man ser allt för ofta debatter i riksdagen då det bara är debattörerna i plenisalen. Enligt mig borde ledamöterna ha en större närvaroplikt än vad de har nu. För nu är det partierna själva som bäst här eller enligt mig är det fel. Enligt mig skulle ledamöterna sitta med hälften av riksmötets dagar. För då hade kanske debatterna blivit mer intressanta att lyssna på och fler hade då kanske också deltagande i dem.

Men att begära det är nog lika omöjligt som att Vänsterpartiets rörelse om att sänka ledamöternas arvode går igenom. Det är ännu lättare att dra blod och en sten än att sådana förslag skulle gå igen i riksdagen. För även om det är arvodesnämnden som bestämmer hur hög höjningen av arvodena ska bli arvodesnämnden och del av riksdagar, och de som sitter i det nämnda omgås med riksdagsledamöterna och får säker påverkare från dem om vad de vill ha i arvodeshöjningar.

https://www.expressen.se/dinapengar/hojda-riksdagsarvoden/