EU. Ylva Johansson (S) måste ha genomgått en snabbkurs i engelska

| 9 oktober, 2019

Ylva Johanssons skriftliga frågor och svar finns nu tillgängliga för alla att läsa. http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190910STO60741/ylva-johansson-sweden

Det är ett omfattande dokument. Johansson måste ha genomgått en snabbkurs i engelska, men också inom själva sakområdena. “I´l be back” – komissionären lyser med andra ord med sin frånvaro. 

Det här får mig att undra: Vid utfrågningen var det uppenbart att Johanssons var dåligt insatt i det uppdrag hon nu plötsligt har djupa kunskaper om: Har Johansson själv svarat på frågorna?

Ylva Johansson “skriver” såklart att hon står upp för asylrätten. Det var väntat, att söka asyl är en väldigt viktig värdering hos S, men frågan är vad det egentligen betyder. Hon skriver också om lagliga vägar men återigen, vad det betyder eller skulle innebära, får man inget direkt svar på. 

Oroande är att i Johansson svar ser man tydligt Socialdemokraternas ambition att jobba för att EU ska ha ”en social agenda”. År 2017 fastställde EU den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Sedan dess har EU utvecklat en allt mer social agenda. De senaste förslagen rör en europeisk arbetslöshetsförsäkring och lagstiftade minimilöner. Det här riskerar att att inskränka på den svenska modellen. Och just den sociala europeiska pelaren talar Johansson varmt om i de skriftliga svaren. 

Som Sara Skyttedal (KD) skriver i GP: EU-kommissionen står i begrepp att föreslå en centraliserad europeisk lönereglering, ett system med EU-styrd arbetslöshetsförsäkring och en ”barngaranti”, som i praktiken riskerar innebära detaljstyrning av välfärdssystemen. Sverige kan alltså komma tvingas ta ansvar för andra länders skyddsnät, och andra länder har heller inte att göra med hur svenska socialförsäkringssystem är konstruerad. https://www.gp.se/debatt/eu-s-politik-hotar-det-svenska-välfärdssystemet-1.18937678

Det kommer krävas en kraftsamling för att stoppa den boll som nu är i rullning. Och det kräver engagemang från båda sidor av blockgränsen, fortsätter Skyttedal.  

Jag kommer ta mig tid att läsa igenom frågorna och svaren, det behövs. För er som orkar uppmanar jag att göra detsamma. Ju mer insatt man är desto enklare blir att se de större sammanhangen. 

Håll till godo: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62438/20190927RES62438.pdf


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

1 En tanke på “EU. Ylva Johansson (S) måste ha genomgått en snabbkurs i engelska

Kommentarer är stängda.