Moderaterna bestämde på partistämman att fler asylsökande som begår brott ska utvisas.

| 21 oktober, 2019

I går avslutade Moderaterna sin partistämma som de höll i Västerås. På denna så bestämde de sin politik för de närmaste två åren och vilka punkter de ska driva i Sveriges riksdag. Enligt mig är där både bra och dåliga politiska förslag som de klubbade igenom, ett av de förslagen som jag själv tycker var ett utmärkt förslag är att de utländska medborgarna med tillfälliga uppehållstillstånd och de som söker asyl ska utvisas om de begår brott här i landet.

Vissa av de Moderata delegaterna ville ha en nolltolerans medan partistyrelsen ville gå mjukare fram i din skrivning av förslaget. Och efter en livlig debatt med förhandlingar in i det sista så jämkade partiet dig och bestämde att den som begår brott med straffvärde på fängelsenivå ska få avslag på sin asylansökan eller få uppehållstillståndet återkallat om personen har ett tillfälligt uppehållstillstånd. Likaså ska den som har permanent uppehållstillstånd men som döms till ett fängelsestraff på sex månader eller mer få sitt permanenta uppehållstillstånd återkallat.

Och just skrivningen ”straffvärde på fängelsenivå” ansågs som viktig och syftar på den vanligaste påföljden. Brott som ringa stöld har fängelsestraff i straffskalan men det vanligaste straffet blir endast böter för det brottet, men nu ska de kriminella asylanter eller de med endast tillfälliga uppehållstillstånd kunna utvisas lättare. Dessa liksom de med permanenta uppehållstillstånd men som begår brott kunna utvisas. Jag tycker detta låter utmärkt då Sverige inte ska vara någon fristad för kriminella element som det de senaste åren blivit.

Moderaterna klubbade även igenom att en statlig utredning om slöjförbud för barn i för- och grundskola skulle krävas. Det då flera ombud anser att slöjan är en symbol för kvinnoförtrycket och att barnen i för- och grundskolan inte själva får bestämma vilken klädsel de ska ha på sig.
Där var också många andra förslag som enligt mig var mindre bra eller lyckade som klubbades igenom på denna Moderatstämma, bland annat var det söndagsöppet på Systembolaget och att de vill ha bort Systemmonopolet. Att de i slutändan vill se som MUF:s ordförande uttalade sig om i talarstolen ett ICA lådvin, då frågar jag mig om det är rätt väg att gå.

När sedan Moderaterna på stämman beslutade att utreda om public service ska läggas ner, så frågar jag mig om det inte istället vore bättre att utreda om public service följer sitt uppdrag att vara opolitisk i sin faktarapportering. För det skulle enligt mig vara bra mycket viktigare. Moderaterna i Stockholm ville lägga ner public service men fick inte under denna stämma något gehör för detta då SR och SVT har en viktigt samhällsfunktion vid samhällskriser. Däremot talade de om att delfinansiera kanalerna med reklam och att grunden av public service ska bli mer faktabaserad.
Detta samt att den ska vara opartisk som den inte alltid har varit.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-debatterar-migration-och-integration
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-stamman-mindre-pengar-och-bantat-utbud-i-public-service