Väljarnas dom har kommit: Det är rätt att samarbeta med SD

| 21 oktober, 2019

Väljarnas dom har fallit när det gäller samarbete med SD i de frågor där man tycker lika, det säger i alla fall den Sifo-mätning som gjorts på uppdrag av Expressen. I denna mätning så visar det sig att 61 procent av den totala valmanskåren vill att partierna nu ska samarbeta med Sverigedemokraterna i de frågor de tycker lika i. När sen Sifo går in närmare på väljarkåren i de olika partierna och vad de anser om samarbete med SD så visar det sig att 95 procent av KD-väljare vill att det partiet ska samarbeta med SD, i bland Moderatväljarna är det något färre, där är det 85 procent som vill ha samarbete med SD.

Går man sen vidare så vill 47 procent av Liberalväljarna att de ska samarbeta med SD, 42 procent av Centerväljarna vill det samma. När Sifo sen går längre ut på vänsterflygeln i svensk politik så minskar minskar stödet för samarbete, men det försvinner inte helt. Bland de miljöpartistiska väljarna vill 30 procent samarbeta med SD. Bland de socialdemokratiska väljarna är siffran 29 procent och bland de vänsterpartistiska väljarna är det 18 procent som menar att det inte är fel att söka samarbete med Sverigedemokraterna.

Sifo frågade 1 548 personer i denna undersökningen och av dem så svarade endast 29 procent att de var helt emot samarbete med SD. 10 procent sa att de inte visste, de övriga 61 procenten ville alltså ha mer samarbete med Sverigedemokraterna.
Opinionschefen Toivo Sjörén säger: “Vi ser stegvis mer acceptans för att samarbeta med SD. För första gången på 100 år ser vi en väldigt kraftig förändring av den politiska arenan.”
För tre år sen gjordes en liknande mätning och då var siffran 38 procent, nu är den 61, och det är en avsevärd höjning.

För det är första gången på 100 år ett nytt parti etablerar sig som en viktig maktfaktor. Senast var det Socialdemokraterna, nu är det Sverigedemokraterna. Toivo Sjörén påpekar dock att klart fler män än kvinnor vill samarbeta med SD, detta i likhet med att män dominerar bland partiets väljare. 70 procent av männen och 51 procent av kvinnorna säger ”ja” till SD-samarbete, enligt mätningen. Lika dant är stödet regionalt olika då stödet för samarbete svagast i norra Sverige med 51 procent medan det i Västsverige är starkast med 70 procent.

Så den strategi som funnits ända sedan 2010 då SD kom in i riksdagen med utestängande och isolering av partiet har slagit helt fel, och nu menar Toivo Sjörén på Sifo att utvecklingen går mot samarbete med SD precis som skett i de nordiska grannländerna där populistiska partier sedan länge är en stark maktfaktor, både i och utanför regeringar. Toivo Sjörén förklarar denna ökade acceptans av SD med att partiet dels har vuxit, dels på en politikförskjutning som gjort att SD och andra partier närmat sig varandra i frågor som invandring och lag och ordning.

Men också att SD samarbetar med andra partier i en rad kommuner har haft effekt.
Han fortsätter med att säga: “SD har vuxit sig starkt och blivit en maktfaktor. Samtidigt har andra partiers politik delvis flyttat på sig medan SD breddat sig i väljarnas ögon.”
Och utvecklingen går bara på ett håll när man läser tidigare undersökningar. Som jag skrev tidigare så sa 2016 38 procent att de ville att partierna skulle samarbeta med SD, 2017 var andelen 41 procent. 2018 var siffran 48 procent, och så sent som i januari i år var siffran uppe i 53 procent och som sagts innan nu är siffran 61 procent.

Så man frågar sig varför då partierna är så rädda att söka stöd hos Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna?
Är det så att Kristersson och Moderaterna och Busch Thor och Kristdemokraterna är rädda för sina företrädares åsikter, eller är de rädda för övriga partiers åsikter om ett sådant samarbete?
Ja något måste de vara rädda för annars så hade de med all säkerhet redan startat ett samarbete med SD i de frågor som de tycker lika i. För risken finns bland väljarkåren att de tröttnar på detta velandet från då speciellt M och KD och att de förlorar fler röster till SD.

Likaså finns risken att Socialdemokraterna förlorar än fler röster till SD med deras isolerings- och utestängarpolitik som de fört sedan de fick makten 2014. Så det återstår att se när den sista muren faller till ett riktigt samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, lika så mellan Kristdemokraterna och SD. För när opinionssiffrorna skjuter i höjden för SD så kommer nog än fler krav på partierna att svälja sin stolthet och börja arbeta för ett ickesocialistiskt regeringsalternativ på riktigt. Men som sagt var den tiden kommer nog att komma förr än senare, det handlar nog bara om tid för M och KD att inse detta.

https://www.expressen.se/nyheter/valjarnas-dom-ratt-att-samarbeta-med-sd/?fbclid=IwAR09v7g8Uw5e5ft0KJUrmZ6R9-6GeWwO4oli0a79-1QeHbDsSO7H9T_C2po