Folkbildningsrådet bygger islamiskt parallellsamhälle genom att betala ut 23 miljoner per år till studieförbundet Ibn Rushd

| 28 oktober, 2019

Magnus Ranstorp och Aje Carlbom skriver idag om hur Folkbildningsrådet (FR) göder byggandet av parallellsamhället genom att betala ut 23 miljoner kronor i stöd till studieförbundet Ibn Rushd (IR). Inte nog med att FR stöder en politisk grupp i IR så stöder de därmed också n segregerandet av de nykomna då IR:s huvudsakliga studieverksamhet är arabiska språket och ”livsåskådning (läs islam). Vad Ranstorp och Carlbom menar med det är att det inte gör det lättare för dessa att komma in i det svenska samhället då de redan lever långt ifrån majoritetssamhället.

Ranstorp och Carlbom menar också att när IR:s huvudsakliga målgrupper är nyanlända muslimer och muslimer som lever i socialt marginaliserade i utsatta stadsdelar så är inte sådana studier som arabisk och islam dom gör att dessa kommer in i det svenska samhället. Det ökar inte deras möjlighet i att bli delaktiga i den svenska demokratiska gemenskapen. Både Ranstorp och Carlbom menar att människor i dessa stadsdelar, nyanlända och andra har möjlighet att tala sitt modersmål (arabiska och andra språk) i vardagslivet men att de saknar vardagliga möjligheter att socialisera med svenskar för att på så vis lära sig språket och hur det svenska samhället är uppbyggt.

Att då som FR stödja eller som IR arbeta med en kursverksamhet som uppmuntrar ytterligare isolering är därmed kontraproduktiv. Och genom att FR betalar ut 23 miljoner/år till IR så förstärker den svenska staten en politisk grupp, nämligen den som kan kopplas till Muslimska Brödraskapets ideologiska skola. Denna grupp ör en minoritet bland muslimer men som i flera år arbetat med att skaffa inflytande över muslimers religiösa tänkande. De är också dem som har skrivit avtal med Socialdemokraterna för att få politiskt inflytande. Samma grupp är för övrigt är terrorstämplad i bland annat Egypten.

Så man ställer sig frågan varför FR är så villiga till att stödja IR?
Är det för att Socialdemokraterna har avtalet med dem och att då detta stöd är sanktionerat av S, eller är där någon annan bakgrund till det?
Ranstorp och Carlbom ställer sig också liknande frågor då IR sprider endast en tolkning av Islam, en tolkning som långt ifrån alla muslimer delar. Och på det viset hoppas kunna bygga upp ett ”parallellsamhälle” vid sidan om majoritetssamhället. Detta tydliggör IR genom sin egen terminologi där muslimskt liv ska särskiljas i ett så kallat ”muslimskt civilsamhälle”.

En annan sak som också FR gör är att ställa lägre demokratiska krav på IR än på andra. De kan systematiskt bjuda in rasistiska och antisemitiska talare utan att FR reagerar. Och att tala om att det skulle vara ungdomligt oförstånd eller misstag är bara dåliga bortförklaringar. För IR har varit verksamma som studieförbund sedan 2008 och då är det rimligt att utgå från att förbundet vet vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt i det svenska majoritetssamhället. Att detta fått fortsätta handlar om nonchalans från IR:s sida och mycket dålig kontroll från FR:s sida.

Och enligt debattörerna så verkar FR sakna kompetens för att göra rimliga bedömningar om IR eller andra lever upp till de demokratiska motprestationer som finansieringen borde kräva. För att komma till rätta ned detta menar debattörerna att det enda att göra är att göra FR till en myndighet så att där blir insyn i deras verksamhet och att göra att andra kan kontrollera deras verksamhet.
Nu frågar jag mig hur länge det dröjer innan dessa debattörer är ute i kylan både hos myndigheterna, regeringen och mainstreammedia?

För ned allt de skrivit om muslimerna och om muslimska brödraskapet så är den frågan nog berättigad. Med tanke på de täta band som finns mellan S och brödraskapets representanter så är frågan nog mycket relevant. Men vi får hoppas på att IR får kalla fötter så de inte börjar röra i grytan för både Ranstorps och Carlboms ord behövs i den svenska debatten. Det behövs sådana röster som kan ställa organisationer, myndigheter, och framför allt regeringens ministrar obekväma frågor och kräva svar av dem.

https://www.expressen.se/debatt/bidrag-missbrukas-bygger-islamiskt-parallellsamhalle/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •