Fick Ardalan Shekarabi en skymt av verkligheten när han besökte en skola i Alvesta?

| 16 november, 2019

I fredagens Kvartalsintervju så säger Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att migrationen har haft ”negativa konsekvenser” för den svenska skolan.
Det hela började med att Shekarabi den 18 september var på besök i Kronobergs län på en pr-turné för att sälja in regeringens budget för i år. Men detta blev mer intressant och dramatiskt än det låter som, för det han upplevde och såg när han bland annat besökte djupt segregerade skolor i Alvesta så fick han en tankeställare. Om han inte fick ett ”Jimmie Moment” så fick han åtminstone ett ”Ardalan Moment”: “Det här går inte. Något måste göras.”

På vägen hem från Alvesta den 18 september så skrev han ett långt Facebookinlägg som fått stor spridning och långt över 1700 kommentarer, samt följts upp av bland annat Svenska Dagbladet. För det var en resa som gav Shekarabi en ny bild av Sverige. Det visade honom att segregation och utanförskap inte bara är ett storstadsproblem, han såg att i de gamla bruksorterna och glesbygdskommunerna existerade samma segregation och utanförskap. Något Shekarabi inte visste om och menar är ett ”tämligen nytt fenomen” utanför städerna.

Han berättat i intervjun om sin syn på den svenska samhällsutvecklingen. Han blickar land annat tillbaka till december 1989 då han själv kom som (flykting), (något som det goda samhället tagit upp och motbevisat då han var brittiska medborgare vid ankomsten till Sverige). Han jämför sin skoltid med en utsatt skola han besökte i Alvesta under besöket i september. Den skola som 75 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska.
Shekarabi säger i intervjun: “Vi har sett en stor förändring av den svenska skolan sen dess. Det är en rad reformer som har bidragit till skolsegregationen. Det i kombination med den relativt stora migration vi har haft har gett negativa konsekvenser. Det går inte att komma ifrån.”

Därefter blickar han framåt, han hoppas på en politik som begränsar invandringen och i stället satsar på integration av dem som redan har kommit till Sverige.
Han säger: “Nu har vi en massa invånare i vårt land som har uppehållstillstånd och ska bo här, och som en dag ska bli svenska medborgare och som ska in i det svenska samhället. Med tanke på de förutsättningar och de utmaningar vi har på integrationsområdet är det rimligt att satsa på integrationen och inte kraftigt öka migrationen.”
Men då frågar man sig varför han så envist försvarar regeringskollegorna i Miljöpartiet?
Varför han gång på gång går till attack mor Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna?

För när man läser Ardalan Shekarabi’s Facebookinlägg så har han några verkligt radikala förslag. Vissa förslag skulle jag nästan vilja säga skulle passa i både SD:s, M:s och KD:s partiprogram. Förslag som att “Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer. Detta för att invandring de senaste decennierna, både i absoluta tal och i jämförelse med andra europeiska länder stuckit ut. Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Det måste vi inse.”
I ett annat förslag skriver han: “Vi måste investera kraftigt i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik och på riktigt prioritera de insatser som krävs för att få ner arbetslösheten bland utrikesfödda. Kommunerna har inte de resurser som krävs för detta. Staten måste, som ansvarig för den förda migrationspolitiken, ta ett väldigt stort ansvar för finansiering och möjliggörande av dessa insatser.”

Men kommer några av dessa förslag att kunna genomföras när deras regeringspartner vill öppna gränserna helt igen?
Nä, troligen inte, inte med tanke på att Statsminister Löfven låter sig styras inte bara av Miljöpartiet i sin iver att få behålla makten utan han styrs även av Centerpartiet som liksom MP vill öka mottagningen av migranter radikalt. När sen Ardalan Shekarabi kommer med förslag som att “rättigheter måste tydligt kombineras med skyldigheter. Utbildningsplikten för nyanlända måste följas av fler insatser som tydliggör den enskildes plikt att ta del av samhället och göra sig anställningsbar.” Då sparkar säkerligen den tysta regeringspartnern Vänsterpartiet bakut, för de kan säkert inte tänka sig något som ställer krav på dem som kommer.

När jag sen går längre ner i Shekarabi’s förslagslista så skriver han att “vi måste ha nolltolerans mot all form av diskriminering. Ett samhälle, med den etniska, religiösa och kulturella mångfald som Sverige har idag, måste fokusera på likabehandling för att kunna upprätthålla en hög grad av tillit.” Samt “segregerande religiösa friskolor måste genast förbjudas. Dessutom måste samhället ta krafttag mot religiös extremism och begränsa religiösa extremisters handlingsfrihet. Och att hedersförtryck och alla fenomen som hotar de värderingar som svensk lagstiftning bygger på måste mötas med statens nolltolerans.”
Med dessa förslag så stöter han sig med ytterligare en stor grupp, det vill säga dem som Socialdemokraterna förbundit sig till att hjälpa in i riksdagen, nämligen muslimska brödraskapet och alla andra muslimer för den delen. För de är nog inte så villiga att frångå dessa saker som är inbyggda i deras kultur.

Så än en gång frågar jag om några av dessa förslag någonsin med en socialdemokratisk regering kommer att kunna genomföras?
Jag betvivlar detta, just på grund av att de inte vill söka stöd hos just dem som kan få dessa förslag genomförda. De vill inte ta i detta parti ens med tång då de anser sig själva ha en helt annan “värdegrund” än dessa.
Men har de det, ligger Shekarabi’s förslag så långt ifrån det partis åsikter i just dessa frågor?
Nä, jag tror inte det, Shekarabi’s och de åsikter som framförs från Sverigedemokraterna i exempelvis migrationsfrågan ligger väldigt nära varandra. Likaså ligger nog inte Shekarabi’s förslag i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik så långt från det som framförts av alla de konservativa partiernas åsikter. Likaså är det säkert med att ställa krav på migranterna.

Men som sagt var så länge Socialdemokraterna tror sig själva vara det enda regeringsdugliga partiet så kommer inte något av Shekarabi’s förslag att genomföras.
För där är väl inte många som tror att S återigen blir ett 50 procentsparti?
Där är säkert inte heller många som tror att partier som MP eller C kommer att frångå sin övertygelse att mångfald och fri invandring är Sveriges melodi, inte så länge som Lövin och Lööf sitter som partiledare?
Eller för den delen att Löfvens hat mot SD och Åkesson kommer att försvinna?
Nä, tyvärr så kommer dessa saker nog aldrig att hända. För de är nog lika utopiska som att det skulle vara två fredagar i samma vecka.

https://www.expressen.se/nyheter/migrationen-har-haft-negativa-konsekvenser/
https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-ardalan-shekarabi/
https://kvartal.se/artiklar/shekarabis-manifest-ar-bara-borjan/
https://www.facebook.com/Shekarabi.Ardalan/photos/a.639841446063939/2498731133508285/?type=1&theater