Jan Ericson (M): Nya orimliga siffror om efterlevandepension till utrikes födda barn

Bakgrund: Totalt har över 15 miljarder betalats ut i efterlevandepension till utrikes födda (vuxna och barn) under åren 2009-2018. Under samma period utbetalades över 1,3 miljarder i efterlevandepension till utrikes födda barn upp till 20 år. Utbetalningarna har fördubblats från 2013 till 2018, då nära 200 miljoner betalades ut.

År 2018 var det totalt ca 11.000 utrikes födda barn och ungdomar som fick efterlevandepension utbetald från svenska staten. För den som är utlandsfödd räcker det med tillfälligt uppehållstillstånd och att man har en utsedd vårdnadshavare i Sverige, vilket är kommunens ansvar att ordna.  

Av dessa kom 1.927 från Somalia, 1.460 från Afghanistan, 1.419 från Syrien, 704 från Irak och 431 från Iran. Det var de fem vanligaste länderna, och de sticker ut rejält i statistiken. Dessutom kom 1.187 från ”ingen uppgift om födelseland”.

År 2018 betalade samhället ut 133 miljoner kronor i efterlevandepensioner till över 7.400 barn och ungdomar upp till 20 års ålder från dessa fem länder samt från “okänt födelseland.

Jan Ericson bestämde sig för att ställa en uppföljande fråga till Riksdagens Utredningstjänst. Han bad dem helt enkelt redovisa den totala summan som utbetalts i efterlevandepension till barn där föräldern aldrig bott i Sverige, per år från 2000 till 2018 och uppdelat på ursprungsland”.

Slutsats: Utbetalningen av efterlevandepensioner till utrikes födda barn/ungdomar var ännu mer upprörande än den tidigare rapporten visade. Nästan alltihop betalas alltså ut för avlidna föräldrar som aldrig vistats i Sverige och grundat endast på barnets/ungdomens egen uppgift om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. I de flesta fall sannolikt rimligen utan möjlighet för myndigheten att kontrollera.

http://www.ericsoniubbhult.se


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp