Region Stockholm utreder om ambulanspersonal kan få skyddsvästar.

| 25 november, 2019

Sverige blir bara tryggare och säkrare det märker man när man läser rubriker som denna: “Ambulanspersonal kan få skyddsvästar” från SVT:s Stockholmsredaktion. Det är Region Stockholm som nu utreder om ambulanssjukvårdarna i länet ska få skyddsvästar, sådana som polisen redan har. Regionen har redan börjat ett försök som håller på fram till årsskiftet där 40 skyddsvästar redan delats ut. Bakgrunden till försöket är att det förekommit stenkastning och rån mot ambulanser och räddningstjänst.

Tre av de ambulansbolag som Region Stockholm anlitar för ambulanstransporterna har testat hur det går att vårda patienter samtidigt som de bär skyddsväst. Men utfallet av försöket är inte helt utrett än, vissa säger att de känner sig tryggare medan andra tycker västen är lite otymplig. Regionen kommer att fatta beslut om skyddsvästar under våren.

En ny lag , den så kallade blåljuslagen som handlar om skärpta straff för dem som riktar hot eller våld mot anställda inom blåljusmyndigheterna väntas träda i kraft i januari till nästa år. Men om den kommer på plats vet nog ingen som vet.
Den började beredas någon gång under 2017 och i mitten av januari 2018 rapporterade Kommunalarbetaren att Riksåklagaren Anders Perklev kommit med ett delbetänkande men sen har inte mycket hänt.

Den blivit försenad som Johan Westerholm på Ledarsidorna rapporterade om redan den 23 december 2018. Och den legat till beredning sedan dess på regeringskansliet utan att mycket har hänt. När man söker på lagen eller lagförslaget så finns inte mycket skrivet sedan april 2019. Så frågan är om där blir någon lag eller den som så mycket annat med denna regerings-JÖK:en bara rinner ut i sanden.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ambulanspersonal-kan-fa-skyddsvastar
https://ledarsidorna.se/2018/12/forsenade-blaljuslagar-justitieminister-morgan-johansson-spelar-upp-svt-pa-laktaren/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •